Co patří na fakturu plátce a neplátce DPH

Záleží, jestli vedete účetnictví a jestli patříte mezi plátce DPH. Nejvíc povinností paragrafy ukládají plátcům daně z přidané hodnoty. Ale nepodceňte to, ani pokud DPH neplatíte. Jedno kliknutí a ujistíte se, jestli máte fakturační údaje v pořádku.

Vzor faktury

Vyberte, v jaké jste situaci

Neplátce DPH, nevedu účetnictví Neplátce DPH, vedu účetnictví Jsem plátce DPH
blank

Na vašich fakturách nesmí chybět

blank

Jméno a příjmení

Pokud jste OSVČ, nezapomínejte na jméno a příjmení. Fakturační program tyto údaje vyplní za vás.

blank

Název firmy

Jestli podnikáte jako s.r.o., uvádějte na fakturách název své firmy. Díky iDokladu je název firmy na fakturách automaticky.

blank

Sídlo

Na doklady patří buď sídlo firmy, nebo fyzické osoby. Odborně se sídlo nazývá fakturační adresa. I tento údaj doplní iDoklad za vás.

blank

Na každý doklad patří také identifikační číslo. Každý podnikatel má unikátní kombinaci čísel. S iDokladem na jeho uvedení nemusíte myslet.

blank

Označení registru

Vystavujte doklady s názvem registru, ve kterém jste vedeni – obvykle obchodní nebo živnostenský rejstřík. I tuhle povinnost pohlídá fakturační program za vás.

blank

Nepodceňte ani ostatní údaje

Zákony pracují s termínem zajištění průkaznosti dokladů. Proto na fakturách uvádějte i údaje o odběrateli, číslo a obsah faktury, variabilní symbol nebo datum vystavení. S iDokladem to jde samo.

blank

Jméno a příjmení, nebo název firmy

Záleží, jestli jste OSVČ, nebo s.r.o. V obou případech to ale iDoklad doplní za vás.

blank

Sídlo firmy nebo fyzické osoby a IČ

Na každý doklad patří fakturační adresa a vaše identifikační číslo. S iDokladem budete mít tyto údaje na fakturách automaticky.

blank

Označení registru

Vystavujte doklady s názvem registru, ve kterém jste vedeni – obvykle obchodní nebo živnostenský rejstřík. Pokud jste právnická osoba, přidejte údaj o zápisu včetně oddílu a složky.

blank

Popis zboží nebo služby

Uvádějte, za co byla faktura vystavena. Pokud máte iDoklad, nemusíte to vypisovat ručně. Jednoduše vyberete správnou položku z ceníku.

blank

Suma

Nezapomeňte na faktuře uvést – celkovou, nebo podrobnou s měrnou jednotkou a množstvím. Jak moc do detailu musíte jít, to záleží na typu dokladu. Nebo to nechte na iDoklad, zařídí to za vás.

blank

Datum vystavení faktury

Pohlídejte si, aby na dokladech nechybělo datum vystavení. Nebo používejte fakturační program, který to pohlídá za vás.

blank

Jméno a příjmení, nebo název firmy

Záleží, jestli jste OSVČ, nebo s.r.o. V obou případech to ale iDoklad doplní za vás.

blank

Sídlo firmy nebo fyzické osoby a IČ

Na každý doklad patří fakturační adresa a vaše identifikační číslo. S iDokladem budete mít tyto údaje na fakturách automaticky.

blank

Označení registru

Vystavujte doklady s názvem registru, ve kterém jste vedeni – obvykle obchodní nebo živnostenský rejstřík. Pokud jste právnická osoba, přidejte údaj o zápisu včetně oddílu a složky.

blank

DIČ

Faktura se neobejde bez vašeho daňového identifikačního čísla. Pokud je plátcem DPH i váš odběratel, uveďte i jeho DIČ – výjimkou je daňový zjednodušený daňový doklad. S iDokladem jsou tato pravidla hračka.

blank

Datum vystavení faktury

Pohlídejte si, aby na dokladech nechybělo datum vystavení. Nebo používejte fakturační program, který to pohlídá za vás.

blank

Den uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)

Tento údaj patří na fakturu jen v situaci, kdy se DUZP liší od data vystavení dokladu. Obvykle se jedná o den dodání zboží nebo služby, případně přijetí platby od zákazníka.

blank

Množství a druh zboží nebo rozsah a druh služby

Uvádějte, za co byla faktura vystavena. Pokud máte iDoklad, nemusíte to vypisovat ručně. Jednoduše vyberete správnou položku z ceníku.

blank

Základ a sazba daně

Nezapomeňte na faktuře kromě celkové sumy uvést i základ daně a sazbu 10, 15 nebo 21 %. Na jedné faktuře mohou být položky s různou sazbou DPH. iDoklad to zařídí za vás.

blank

Výše daně

Ať na dokladech nechybí ani výše daně. Pamatujte na to, že částka musí být uvedena v českých korunách. iDoklad DPH vypočítá za vás.

Jak bude vypadat vaše vlastní faktura z iDokladu?

Vyplňte svůj e-mail a IČO. Obratem vám pošleme ukázkovou fiktivní fakturu s vaší vlastní hlavičkou.

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Vzor faktury

Na rozdíl od vystavování faktur v Excelu to za
vás iDoklad hlídá sám