Datum publikace 19. 12. 2013 Sdílet článek

Více bankovních účtů, dobropisy a nové tiskové sestavy

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 0
Náhledový obrázek

Poslední letošní velká porce novinek se zaměřuje na funkce, po kterých velmi často voláte – možnost práce s více bankovními účty a vystavování opravných daňových dokladů (dříve dobropisů). Novinkou je i možnost separátního nastavení číselné řady podle účetního roku. Navíc jsme doplnili pár tiskových sestav a umožnili vystavení faktury přímo ze seznamu kontaktů.

Více bankovních účtů

V iDokladu nyní můžete velmi snadno pracovat i s více bankovními účty a při vystavování faktury se mezi nimi přepínat. Práce s několika bankovními účty je velmi jednoduchá. Nejprve si v části Nastavení / Firma zadejte všechny bankovní účty, které chcete používat:

BankovniUdaje

Práce se seznamem je stejná jako s položkami faktury – nový účet vložíte volbou Přidat bankovní účet, stiskem tlačítka „-„ na řádku vpravo účet vymažete. Jeden z účtů si označíte jako „hlavní“ – ten pak bude iDoklad automaticky nabízet při vytváření nových dokladů. Pokud při vystavování dokladu budete chtít úhradu na jiný než hlavní účet, stačí jej vybrat z roletové nabídky:

BankovniSpojeni

Můžete používat až pět různých bankovních účtů, a to i v různých měnách. Výběr bankovních účtů vám iDoklad umožní všude, kde s účty pracujete, tedy i při vystavování zálohové nebo pravidelné faktury či při práci s opravnými daňovými doklady.

Opravné daňové doklady (dobropisy)

Opravný daňový doklad nahradil dřívější daňový dobropis a daňový vrubopis. Velmi zjednodušeně řečeno, jde o zápornou fakturu. Používá se v případech, kdy plátce DPH chce fakturu upravit nebo zcela stornovat.

Z pohledu legislativy musí mít opravný daňový doklad tyto náležitosti:

  • Stejné informace o dodavateli a odběrateli, jaké jsou na původní faktuře
  • Evidenční číslo opravované faktury
  • Evidenční číslo samotného opravného daňového dokladu
  • Důvod opravy
  • Rozdíl mezi opraveným a původním základem daně
  • Rozdíl mezi opravenou a původní daní
  • Rozdíl mezi opravenou a původní úplatou

Opravný daňový doklad byste správně měli vystavit do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy.

iDoklad se za vás postará, aby opravný doklad byl legislativně správný. Jeho vystavení je naprosto jednoduché. V seznamu faktur najedete kurzorem na doklad, který potřebujete opravit, a vpravo na řádku použijete volbu Vystavit dobropis:

VystavitDobropis

iDoklad pak připraví koncept opravného daňového dokladu, který vypadá podobně jako nově vystavovaná faktura. Pokud chcete stornovat celou fakturu, stačí jen vyplnit text v poli Zdůvodnění opravy a stisknout tlačítko Uložit. Pokud chcete změnit cenu nebo z dokladu smazat jen některé položky, postupujte stejně jako při vystavování nové faktury. Doklad nezapomeňte uložit.

ZaslaniDobropisu

Vystavené opravné daňové doklady naleznete v samostatném seznamu Fakturace / Dobropisy, kde je lze např. vytisknout či poslat e-mailem.

Zákon o DPH jednoznačně určuje, kdy plátce může provést opravu a za jakých podmínek, a současně také určuje, kdy je provedení opravy jeho povinností. Každá oprava je samostatným zdanitelným plněním, u něhož zákon stanovuje, za jaké zdaňovací období se vykazuje v daňovém přiznání. Pokud chcete o legislativním pozadí vědět více, podívejte se třeba sem.

Změna číselné řady pro předchozí účetní roky

Řada z vás loni řešila problém, kdy jste v novém účetním roce ještě potřebovali zařadit některé doklady do předchozího roku. Proto jsme pro vás doplnili do nastavení číselné řady možnost vybrat si účetní rok:

CislovaniFaktur

Pokud tedy budete v účetním roce 2014 potřebovat zařadit fakturu zpět do roku 2013, stačí si jen v číslování faktur přechodně nastavit rok 2013 a iDoklad do nově vytvořených faktur automaticky doplní číslo náležející k roku 2013.

Vystavení faktury z kontaktů

V praxi často oceníte, když vám práci urychlí možnost vystavit fakturu přímo ze seznamu kontaktů. V nové verzi je to snadné: v Kontaktech najeďte kurzorem na obchodního partnera, jemuž potřebujete fakturovat. Vpravo pak potvrďte volbu Vystavit fakturu:

FakturaKontaktu

iDoklad následně otevře kartu nové faktury s již načteným kontaktem. Tento způsob práce může být pro některé z vás pohodlnější, protože na kartě kontaktu vždy vidíte všechny faktury, které jste partnerovi dosud vystavili.

Nové tiskové sestavy

V iDokladu najdete také tři nové tiskové sestavy – Seznam opravných daňových dokladů, Seznam kontaktů a Ceník. Všechny tyto sestavy jsou dostupné jak přímo z daného seznamu, tak i z Domovské stránky, část Sestavy:

TiskSestavyDobropis

TiskSestavy_kontakty

Pokud sestavy tisknete z domovské stránky, seznam obsahuje vždy všechny položky. Jestliže je tisknete ze seznamu, můžete některé řádky označit a omezit tak sestavu na vybrané položky. Chcete-li tedy například vytisknout pro některého zákazníka jen určité položky z ceníku, otevřete si seznam Ceník, označte položky, které chcete vytisknout, a pak použijte tlačítko Tisk.

Související články

Propojte iDoklad s dalšími službami a podnikejte efektivně

19. 06. 2024 0 minut čtení 0
Přečíst článek

Přijatou fakturu dostanete do mobilu za pár sekund. Vylepšujeme mobilní aplikaci

19. 06. 2024 3 minuty čtení 1
Přečíst článek