Domovská stránka – Přehledy

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 26. 4. 2024 6 minut čtení

Domovská stránka se otevírá při spuštění aplikace, v průběhu práce ji kdykoliv otevřete v záložce Přehledy, nebo kliknutím na logo iDokladu. V této části získáte celkový přehled o stavu vaší agendy, najdete v ní i řadu užitečných informací a pomocí odkazů v ní můžete realizovat i nejpoužívanější funkce iDokladu.
blank tlačítko slouží jako rychlá volba pro vytvoření nejčastějších úkonů v iDokladu. Pomocí rychlé volby vytvoříte fakturu vydanou, zálohovou fakturu, cenovou nabídku, prodejkum, šablonu faktury a pravidelnou fakturu. Dále je možné vytvořit fakturu přijatou, nový kontakt v adresáři a položku ceníku.

icon Nastavení úvodní stránky V iDokladu si můžete nastavit, které sekce jsou zobrazeny v přehledu. Můžete také určit jejich pořadí přetahováním myši. Toto nastavení si můžete uložit do své vlastní varianty. Některé sloupce jsou povinné a nelze je skrýt.

Fakturace za období

 • graf skutečných tržeb si podle volby v horní části můžete zobrazit pro uplynulé měsíce, kvartály nebo roky. Rozhodujícím kritériem je Datum vystavení (pro neplátce DPH)/ DUZP (pro plátce DPH) uvedené na faktuře, započítané jsou jak vydané běžné faktury, dobropisy a prodejky, tak i přijaté faktury.
 • v grafu můžete také nastavit, zda chcete vidět ceny S daní nebo Bez daně.

Po kliknutí na ozubené kolečko icon můžete nastavovat způsob zobrazení:

 • Po obdobích – doklady v daném období
 • Kumulativně – doklady zobrazené zpětně nápočtem dle období až do konce aktuálního období. iDoklad umožňuje výběr dokladů, které se budou do přehledu fakturace započítávat.

Přehled fakturace můžete srovnat i s minulým rokem, nebo zobrazit rozdíl hodnot v čase. Umístíte-li kurzor nad některé z polí v grafu, aplikace ukáže přesné číslo.

Bilance

V tomto poli vidíte celkové součty svých faktur vydaných a přijatých za aktuální rok. Výše faktur vydaných zobrazuje součet všech běžných faktur vydaných, prodejek a dobropisů. Součet nezohledňuje vystavené zálohové faktury. Faktury přijaté jsou součtem všech faktur zadaných v záložce Nákup. Hodnota z toho uhrazeno informuje o dosud uhrazené částce evidovaných faktur. V horní části se můžete přepnout na loňský rok a zobrazit si tak tytéž informace za minulý rok. Hodnoty si můžete zobrazit i bez DPH.

Bankovní notifikace

Tato část zobrazuje pohyby na účtu v návaznosti na nastavení párování bankovních pohybů v nabídce Nastavení/Banka/Párování bankovních pohybů. Po kliknutí na barevnou ikonku transakce se zobrazí dialogové okno s popisem transakce, např.

 • Zelená ikona Transakci jsme úspěšně spárovali s fakturou – úspěšně spárovaná transakce
 • Žlutá ikona s vykřičníkem Nepodařilo se nám záznam spárovat s fakturou – může jít o tyto případy:
  • příslušná faktura při zpracování v databázi chyběla
  • faktura už byla dříve manuálně označena jako uhrazená
  • stejný variabilní symbol (VS) má více faktur
  • podle údajů v notifikaci se nenašla příslušná faktura (např. špatně zadaný VS)
 • Žlutá ikona s otazníkem Vypadá to, že jste záznam ručně odpárovali – transakce, u které došlo k smazaní bankovního pohybu, smazaní faktury či zrušení párování v bance.
 • Šedá ikona Záznam zpracujeme do pár minut – záznam se zpracovává
 • Červená ikona Narazili jsme na chybu – může jít o tyto případy:
  • číslo bankovního účtu v iDokladu neodpovídá číslu v notifikaci. Zkontrolujte nastavení.
  • tento typ bankovní notifikace neumíme zpracovat. Zkontrolujte nastavení ve vaší bance.
  • v iDokladu je nastavena jiná měna než v bankovní notifikaci. Zkontrolujte nastavení.
  • bankovní notifikace není v českém jazyce (nepodporujeme notifikaci v angličtině)
  • v bankovní notifikaci nebyla nalezena finanční částka pohybu
  • v bankovní notifikaci není platné číslo účtu

Evidence DPH

Tato část se zobrazuje plátcům DPH. Zjistíte zde výši DPH na fakturách za aktuální a minulé období – záložkami měsíční a kvartální v horní části se přepnete do režimu, který pro odvod DPH používáte. Do součtu je zahrnutá daň na běžných fakturách, které do období spadají Datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) a na daňových dokladech k přijaté platbě zálohy, které byly v daném období vystavené. Identifikované osoby vidí Evidenci DPH také, ovšem jen s jedním sloupcem – Daň na výstupu.

Limit plátce DPH

Tato část se zobrazuje neplátcům DPH a identifikovaným osobám. Zjistíte zde váš obrat za předchozích 12 měsíců, do kterého se počítají částky vydaných faktur (bez odpočtových řádků čerpání záloh), dobropisů a prodejek. Vidíte zde také upozornění v případě, že se obrat blíží limitu pro registraci k DPH nebo že jej již překročil. Pomocí volby Podrobnosti si můžete zobrazit seznam dokladů započítaných do obratu

Neuhrazené

Tato část nabízí pohled na očekávané úhrady. Vidíte zde součet všech neuhrazených částek doplněný rozpisem časového prodlení těch z nich, kterým již vypršela doba splatnosti. V horní části si můžete vybrat, zda chcete zobrazit neuhrazené faktury vydané, nebo závazky. Dále si můžete zvolit, zda údaje zobrazit za letošní rok, nebo za celé období od začátku používání iDokladu.

TOP 3 Dlužníků/Odběratelů

 • Top 3 odběratelů – přehled tří partnerů uvedených na dokladech, kteří mají k aktuálnímu datu nejvyšší součet částek fakturovaných v běžných i zálohových fakturách, bez ohledu na to, zda jsou tyto faktury uhrazené či nikoliv.
 • Top 3 dlužníků – zde naopak vidíte tři partnery, kteří mají nejvyšší součet vyfakturovaných a po splatnosti neuhrazených částek. Opět se jedná jak o běžné, tak i o zálohové faktury a rozhodující je Datum splatnosti.

Do přehledů jsou zahrnuté i částky z dokladů vystavených v cizí měně, přepočtené na domácí měnu zadanou v Nastavení podle kurzu uvedeného na dokladu.

Doplňky

 • Hledáte účetního? – nevíte-li si rady se zpracováním účetnictví či podáním daňových přiznání, můžete si vybrat účetní kancelář zběhlou ve zpracování podkladů vytvořených v aplikaci iDoklad.
 • Daňový kalendář – odkaz vás přesměruje na stránky s kompletním přehledem daňových událostí, které vás očekávají. Seznam si můžete omezit pouze na konkrétní typ daně.

Předplatné

Pole zobrazuje informaci o právě aktivním předplatném. Předplatné také můžete jednoduše prodloužit pomocí tlačítkaProdloužit předplatné, kdy Vás iDoklad přesměruje do objednávky stejného předplatného a stejného období jako to, které v současné chvíli využíváte.

Byly tyto informace užitečné?
1 4

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma