Nákup – Úhrady

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 23. 4. 2024 2 minuty čtení

Pokud se chcete podívat, jak jste na tom se zaplacením přijatých faktur, v levém menu jděte do agendy Nákup → Úhrady.

Tím si zobrazíte jednotlivé platby všech přijatých dokladů, ať už jde o plné, nebo částečné úhrady. Pro každou fakturu může existovat neomezený počet částečných úhrad.

Jak uhradit přijatý doklad?

Zkopírovat link Zkopírováno

Jednorázově můžete vystavený doklad uhradit prostřednictvím tlačítka Uhradit icon v seznamu dokladů, nebo přímo na dokladu zatržením kolonky Uhrazeno (uvidíte ji po stisku tlačítka Více podrobností přímo v úpravě faktury).

Fakturu můžete i částečně uhradit po rozkliknutí tlačítka Uhradit icon. Následně nastavíte výši částky. Když se k úhradě vrátíte, po rozkliknutí tlačítka Uhradit icon uvidíte graficky znázorněno, kolik jste už uhradili z celkové částky. Ve spodní části můžete zadat datum platby, částku úhrady a způsob úhrady. Úhradu uložíte stiskem tlačítka Uhradit.

Ikona úhrady je vidět v seznamu vedle čísla dokladu a zobrazuje tyto stavy uhrazení dokladu:

  • blank Neuhrazeno – pro doklad není zaznamenaná žádná úhrada.
  • blank Neuhrazeno po splatnosti – pro doklad není zaznamenaná žádná úhrada ani po splatnosti.
  • blank Částečně uhrazeno – u dokladu je uvedená minimálně jedna úhrada a zároveň doklad ještě není zcela uhrazený.
  • blank Uhrazeno – u dokladu je minimálně jedna úhrada a doklad je už plně uhrazený.
  • blank Přeplaceno – u dokladu je uvedená minimálně jedna úhrada a součet úhrad převyšuje celkovou částku dokladu. Pokud chcete připsat vyšší úhradu, než je potřeba, iDoklad vás upozorní na přeplacení a zeptá se vás, jestli fakturu chcete přesto uhradit.

Seznam úhrad

Zkopírovat link Zkopírováno

V záložce Nákup → Úhrady najdete přehled všech úhrad, které byly v iDokladu zaznamenány. Úhrady můžete v seznamu filtrovat podle Dodavatele, Způsobu úhrady, Popisu a Data úhrady. Poklepáním na záhlaví jednotlivých sloupců se úhrady podle vybraného sloupce seřadí abecedně nebo číselně, podobně jako v jiných seznamech.

Zobrazení úhrad jednoho dokladu

Zkopírovat link Zkopírováno

Všechny úhrady spojené s konkrétním dokladem si můžete zobrazit dvěma způsoby:

  • V seznamu úhrad (Nákup → Úhrady) si kliknutím na číslo faktury otevřete přehled všech dosavadních úhrad této faktury. V případě potřeby můžete v této tabulce jednotlivé úhrady zrušit pomocí tlačítka Smazat v menu na řádku úhrady.
  • Pokud jste v seznamu přijatých faktur, stačí, když si otevřete příslušný doklad a překliknete se na kartu Úhrady. Uvidíte stejný přehled úhrad jako v předchozím bodě.

Všechny typy dokladů můžete pomocí tlačítka Odeslat přímo z iDokladu poslat třeba svému účetnímu. Snadno ho informujete i o částečně uhrazených fakturách. Stačí, když v předpřipravené šabloně e-mailu použijete tyto zástupné znaky:

{doc_amount_paid} = uhrazená částka
{doc_amount_owed} = dlužná částka

V e-mailu se automaticky zobrazí aktuální výše uhrazené a dlužné částky.

Byly tyto informace užitečné?
0 2

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma