Nastavení – Pokladna

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 17. 5. 2024 4 minuty čtení

Do seznamu pokladen si můžete přednastavit až 5 pokladen v domácí měně a po jedné pokladně v cizí měně. Tyto pokladny se uživateli zobrazují v rolovací nabídce v detailu pokladního dokladu. Pokladna v domácí měně označená jako hlavní se do dokladů projevuje jako výchozí pokladna a při automatickém vystavování pokladních dokladů v domácí měně se pokladní doklady připisují k této pokladně.

Pokladny

Zkopírovat link Zkopírováno
 • Název pokladny: doplňte název pokladny, pod kterým se vám bude zobrazovat pokladna v rolovací nabídce v detailu pokladního dokladu.
 • Měna: zvolte měnu, ve které chcete pokladnu vést. Po vystavení prvního pokladního dokladu pro danou pokladnu není možné měnu pokladny změnit.
 • Počáteční stav: výši počátečního stavu můžete zadat k libovolnému datu (doporučeno k 1.1. roku nebo k datu zahájení práce v iDokladu).

icon Přidat pokladnu: tímto tlačítkem přidáte další pokladnu do seznamu pokladen
icon Smazat: tímto tlačítkem můžete smazat pokladnu, kterou v seznamu pokladen nechcete evidovat. Pokladnu, která obsahuje pokladní doklady, není možné smazat a tlačítko Smazat je neaktivní.

Prodejní terminály

Zkopírovat link Zkopírováno

Prodejní terminál můžete propojit s aplikací Profi Účtenka. Všechny doklady vystavené v Profi Účtence se po vystavení přenesou do iDokladu. Do Profi Účtenky si můžete také přenést svůj ceník z iDokladu.

Postup propojení je následující:

 • Aplikaci Profi Účtenka si nainstalujete do svého chytrého telefonu nebo tabletu.
 • V iDokladu si kliknete na icon, kde do Názvu si zadáte libovolný název platebního terminálu.
 • Dále si zaškrtnete Prodejní terminál mimo iDoklad, kde pro párování dokladů a provoz bude sloužit aplikace Profi Účtenka
 • Spárovaná pokladna: zde si vyberte pokladnu, ze které chcete registrovat doklady a klikněte na Vytvořit.
 • poté v seznamu pokladních terminálu si klikněte na Upravit icon u konkrétního terminálu, kde se objeví možnost Párovat přes PIN a klikněte na Generovat PIN.
 • Po dobu pěti minut se Vám vygeneruje párovací PIN, který je potřeba vložit do Vaši Profi Účtenky a v Profi Účtence si kliknete na Spárovat
 • Profi Účtenka je nyní spárovaná. Můžete si přenést svůj ceník z iDokladu pomocí tlačítka Synchronizace ceníku. Nyní můžete vytvářet účtenky přidáváním položek a zadáváním částky. Po připojení zařízení k internetu odešle aplikace všechny doklady do iDokladu.

Prodejky přenesené do iDokladu z aplikace Profi Účtenka nelze editovat a nelze je z iDokladu ani smazat.

Pro vystavování prodejek není potřeba externí aplikace. Prodejky můžete přímo vystavovat i z iDokladu. Stačí pro možnost při tvorbě/úpravě platebního terminálu vybrat možnost Prodávat se bude přímo v iDokladu.

Vzhled a tisk dokladů

Zkopírovat link Zkopírováno
 • Vzhled pokladního dokladu: šipkami si nalistujte některou ze šablon. Aplikace nabízí možnost vytisknout na jeden papír formátu A4 jednu, nebo dvě kopie dokladu.
 • Jazyk pokladního dokladu: z roletové nabídky si vyberte jazyk, v němž chcete mít na dokladu všechny doprovodné texty (nadpisy, názvy kolonek atd.). Volba nijak nesouvisí s národní legislativou zadanou v Nastavení firmy.

Číslování

Zkopírovat link Zkopírováno

Pokladní doklad se v aplikaci automaticky vytvoří při uložení faktury, která má jako Způsob úhrady vybranou možnost Hotově (způsob úhrady můžete pro všechny doklady určit v Nastavení faktur). Číslo se vygeneruje automaticky při uložení faktury a nedá se nijak upravit.

 • Formát čísla: v poli sestavte vzorec, podle kterého se budou generovat čísla pokladních dokladů. Můžete použít kombinaci neměnných znaků a proměnných, které se zapisují do složených závorek. Jako proměnné lze použít:
  • {N} pro číslo dokladu (tato proměnná je povinná), maximálně 4 znaky
  • {D} pro číselné označení dne, maximálně 2 znaky
  • {M} pro číslo měsíce, maximálně 2 znaky
  • {R} pro rok, maximálně 4 znaky
  • Pevně daný text může být libovolný, dají se použít písmena, číslice i jakékoliv symboly.
 • Rok: Nastavíte si rok pro číslování dokladů pro dané období
 • Pořadové číslo: při vystavení dalšího dokladu se jako číslo – proměnná {N} – použije tato hodnota navýšená o jedno číslo. To znamená, že pokud začínáte používat novou číselnou řadu a chcete číslovat od jedničky, musíte do pole zapsat hodnotu 0. Pokud smažete nějaký doklad v již používané číselné řadě, můžete si nastavit poslední číslo tak, aby se vyplnila mezera v číselné řadě. Aplikace přitom hlídá duplicitu a pokud by měla použít číslo, které již nějaký dříve vytvořený pokladní doklad obsahuje, hodnotu přeskočí a použije nejbližší volné číslo.
 • Následující číslo dokladu: v poli vidíte konkrétní číslo, které aplikace podle zadaného vzorce použije na příštím vystaveném dokladu. Můžete si tedy zkontrolovat, jestli vám zadaný vzorec vyhovuje.
Byly tyto informace užitečné?
0 0

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma