Prodej – Úhrady

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 19. 12. 2022 2 minuty čtení

Pokud chcete zkontrolovat úhrady vystavených dokladů, v levém menu jděte do agendy Prodej → Úhrady.

Tím zobrazíte platby všech vystavených dokladů, ať už jde o plné, nebo částečné úhrady. Pro každou fakturu může existovat neomezený počet částečných úhrad.

Jak uhradit vystavený doklad?

Zkopírovat link Zkopírováno

Jednorázově můžete vystavený doklad uhradit kliknutím na tlačítko Uhradit (ikona Uhradit) v seznamu dokladů, nebo přímo na dokladu zatržením kolonky Uhrazeno (uvidíte ji po stisku tlačítka Více podrobností přímo v úpravě faktury).

Fakturu můžete i částečně uhradit po rozkliknutí tlačítka Uhradit icon. Následně nastavíte výši částky. Když se k úhradě vrátíte, po rozkliknutí tlačítka Uhradit icon uvidíte, kolik už klient uhradil z celkové částky. Ve spodní části můžete zadat datum platby, částku úhrady a způsob úhrady. Pro utužení vztahů můžete klientovi poslat i poděkování za platbu. Úhradu uložíte stiskem tlačítka Uhradit.

Ikona úhrady je v seznamu vedle čísla dokladu a zobrazuje čtyři stavy uhrazení dokladu:

  1. Neuhrazeno – pro doklad není zaznamenaná žádná úhrada.
  2. Částečně uhrazeno – u dokladu je uvedená minimálně jedna úhrada, ale doklad zatím není uhrazený celý.
  3. Uhrazeno – doklad je uhrazený.
  4. Přeplaceno – součet více úhrad (případně jedna úhrada) je vyšší než částka na dokladu. V případě, že byste chtěli připsat vyšší úhradu, než je potřeba, iDoklad vás upozorní na přeplacení a zeptá se, jestli i přesto chcete zadat úhradu.

Seznam úhrad

Zkopírovat link Zkopírováno

V záložce Prodej → Úhrady najdete přehled všech úhrad, které byly v iDokladu zaznamenány. Úhrady můžete v seznamu filtrovat podle Dodavatele, Způsobu úhrady, Popisu a Data úhrady. Poklepáním na záhlaví jednotlivých sloupců se úhrady podle vybraného sloupce seřadí abecedně nebo číselně, podobně jako v jiných seznamech.

Při výběru úhrady ze seznamu ji můžete vytisknout pomocí funkce icon Tisk, icon odeslat poděkování za úhradu pomocí funkce Poděkování nebo ji icon smazat.

Zobrazení úhrad jednoho dokladu

Zkopírovat link Zkopírováno

Všechny úhrady spojené s konkrétním dokladem si zobrazíte dvěma způsoby:

  • V seznamu úhrad(Prodej → Úhrady) kliknutím na číslo faktury otevřete přehled všech dosavadních úhrad dané faktury. V případě potřeby v tabulce jednotlivé úhrady zrušíte pomocí tlačítka Smazat v menu na řádku úhrady.
  • Pokud jste v seznamu vydaných dokladů, stačí, když otevřete příslušný doklad a překliknete se na kartu Úhrady. Uvidíte stejný přehled úhrad jako v předchozím bodě.

Platí váš klient faktury postupně? Z iDokladu mu automaticky odešlete upomínky včetně informace, kolik už má zaplaceno a kolik ještě zbývá k úhradě. Tyto informace do upomínky vložíte pomocí zástupných znaků:

  • {doc_amount_paid} = uhrazená částka
  • {doc_amount_owed} = dlužná částky
Byly tyto informace užitečné?
0 0

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma