Úhrady

Nákup / Úhrady

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam faktur

IK_skok_jinam Karta faktury

Záložka Úhrady zobrazuje jednotlivé platby všech vystavených dokladů, ať už jde o plné úhrady, nebo pouze částečné. Pro každou fakturu může existovat neomezený počet částečných úhrad.

 

Jak uhradit vystavený doklad?

Jednorázově můžete vystavený doklad uhradit prostřednictvím tlačítka Uhradit IK_uhradit  v seznamu dokladů, nebo přímo na dokladu zatržením kolonky Uhrazeno (uvidíte jej po stisku tlačítka Více podrobností).

Částečné úhrady jednoho dokladu můžete zadávat v okně, které se v seznamu faktur otevře po kliknutí na ikonu Uhrazeno IK_faktura_uhrazena. Zde můžete nejen přidat úhradu, ale navíc v horní části zjistíte i aktuální stav úhrad daného dokladu. Ve spodní části pak můžete zadat datum platby, částku úhrady a způsob úhrady. Úhradu uložíte stiskem tlačítka Uhradit.

 

Ikona úhrady je vidět v seznamu vedle čísla dokladu a zobrazuje čtyři stavy uhrazení dokladu:

1.ik_neuhrazeno neuhrazeno – pro doklad není zaznamenaná žádná úhrada
2.ik_castecne_uhrazeno částečně uhrazeno  – u dokladu je uvedená minimálně jedna úhrada a zároveň doklad ještě není zcela uhrazený
3.ik_uhrazeno uhrazeno  – doklad zaznamenal minimálně jednu úhradu a je již zcela uhrazený
4.ik_preplaceno přeplaceno – u dokladu je uvedená minimálně jedna úhrada a součet úhrad převyšuje celkovou částku dokladu

 

Seznam úhrad

V záložce Nákup / Úhrady najdete přehled všech úhrad, které byly v iDokladu zaznamenány. Úhrady je v seznamu možné filtrovat podle Dodavatele, Způsobu úhrady a Data úhrady. Poklepáním na záhlaví jednotlivých sloupců se úhrady podle vybraného sloupce seřadí abecedně či číselně, podobně jako v jiných seznamech.

Seznam úhrad

Seznam úhrad

 

Zobrazení úhrad jednoho dokladu

Všechny úhrady spojené s konkrétním dokladem si můžete zobrazit dvěma způsoby:

IK_Odrazka_01 V seznamu Úhrad se klepnutím na číslo faktury otevře přehled všech dosavadních úhrad této faktury. V případě potřeby je v této tabulce možné jednotlivé úhrady zrušit pomocí tlačítka Smazat v menu na řádku úhrady.

IK_Odrazka_02 Na kartě dokladu naleznete pod Popisem tlačítko IK_seznam_uhrad Seznam úhrad, kterým si otevřete tentýž přehled, jako v bodě 1.

Zobrazení úhrad z detailu dokladu

Zobrazení úhrad z detailu dokladu

 

IK_upozorneni Pro částečně uhrazené faktury můžete využít v e-mailu pro svého účetního informaci, jaká část faktury byla již uhrazena a kolik ještě zbývá k úhradě. Tyto informace do e-mailu vložíte pomocí zástupných znaků: {doc_amount_paid}  =  uhrazená částka, {doc_amount_owed} = dlužná částka