Cenové nabídky

Prodej / Cenové nabídky

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Prodej

IK_skok_jinam Karta cenové nabídky

Cenové nabídky jsou v mnoha rysech podobné fakturám. Po vystavení je můžete hned odeslat mailem svým zákazníkům. U jednotlivých cenových nabídek můžete měnit jejich stav a podle stavu je filtrovat. Máte tak neustále přehled o tom, která nabídka je vytvořená, odeslaná, objednaná, vyfakturovaná, zamítnutá nebo exspirovaná. Přímo z cenové nabídky lze vystavit běžnou nebo zálohovou fakturu.

Popis základních ovládacích tlačítek, společných pro všechny seznamy, najdete zde. Seznam cenových nabídek navíc obsahuje i další speciální tlačítka:

IK_odeslat Odeslat – prostřednictvím tlačítka odešlete e-mailem označenou cenovou nabídku.

IK_nastaveni Nastavenítlačítkem se přenesete do záložky pro nastavení prodeje. Zde můžete přednastavit počet dní platnosti cenové nabídky a formát číslování nabídek.

IK_export_do_PDF PDFprostřednictvím tlačítka si vyexportujete vybraný doklad do PDF. Tlačítko naleznete v řádkovém menu vybraného dokladu.

IK_tisk Tisktlačítko nabízí sestavu:

IK_odrazka_odsazena Cenová nabídka – pro tisk musíte mít vybranou alespoň jednu cenovou nabídku (na levé straně řádku má zatržené pole IK_fajfka). Když si jich označíte větší počet, vytisknou se všechny.

IK_vyd_faktura Vydaná faktura – tímto tlačítkem vygenerujete z cenové nabídky vydanou fakturu. Do faktury se z cenové nabídky přenesou všechny položky, odběratel, způsob úhrady, bankovní účet, číslo objednávky a doplněné texty před a za položkami. Tlačítko naleznete v řádkovém menu vybrané cenové nabídky.

IK_zal_faktura Zálohová faktura – funguje obdobně, jen tímto tlačítkem vygenerujete z cenové nabídky zálohovou fakturu.

Filtrování seznamu

Pod ovládacími tlačítky jsou umístěné přepínače, kterými můžete nabídky filtrovat. Výběrem jedné z možností omezíte seznam na Aktivní, V jednání či Exspirované nabídky.

IK_odrazka Aktivní zobrazí všechny nabídky, které nejsou ve stavu zamítnuté, tj. nabídky, které jsou buď v jednání, nebo byly úspěšné.

IK_odrazka V jednání zobrazí nabídky ve stavu vytvořena a odeslána, tj. nabídky, na které ještě očekáváte reakci ze strany zákazníka. 

IK_odrazka Exspirované zobrazí nabídky v jednání, u kterých už prošla jejich doba platnost.

Tlačítkem Vše zobrazíte všechny tři kategorie.

 

Dalšími tlačítky pak nastavíte další, podrobnější filtrování:

IK_odrazka Vystaveno – seznam se dá omezit na nabídky vystavené v určitém období. Z roletové nabídky si můžete vybrat období vztažené k aktuálnímu datu (tento měsíc, minulý rok apod.), nebo si v polích od-do můžete zadat libovolný časový interval. Zvolené období se počítá včetně zadaného data, a pokud nastavíte jen jednu hranici, druhá část intervalu se bere jako neomezená. Tlačítkem IK_sipka_doprava volbu data potvrdíte.

IK_odrazka Hledaný text IK_hledatzapíšete-li do pole text nebo číselnou hodnotu, seznam se omezí na položky, které zadanou skupinu znaků obsahují na kterékoliv pozici sloupců Číslo, Popis nebo Odběratel.

IK_odrazka Více možností filtru – šipkou IK_legenda_rozbalit otevřete na obrazovce řadu dalších polí určených pro ještě podrobnější upřesnění filtrace:

IK_odrazka_odsazena Platnost od–donabídky můžete filtrovat podle data zadaného v cenové nabídce v poli Platnost do. Je možné zadat i jen jednu hranici intervalu.

IK_odrazka_odsazena Cena od–do – uvedené cenové rozpětí upravíte snadno tak, že myší posunete hranice v grafu.

IK_odrazka_odsazena Stavnabídky můžete vyfiltrovat podle zvoleného stavu.

IK_odrazka_odsazena Hledatpo stisku tohoto tlačítka dojde k filtrování položek seznamu podle zadaných parametrů.

Rozšířenou nabídku můžete šipkou IK_skok_jinam opět zavřít, nastavené parametry se přitom nevymažou a seznam zůstane filtrovaný až do chvíle, kdy nastavené parametry změníte, nebo použijete tlačítko Vymazat filtr.

IK_odrazka Vymazat filtr IK_legenda_zavrit– tímto tlačítkem zrušíte veškeré filtrování seznamu.

Ikony označující stav cenové nabídky

V seznamu vidíte vedle čísla cenové nabídky jednoduché ikonky označující stav, ve kterém se nabídka právě nachází. Umístíte-li nad ikonku kurzor, iDoklad zobrazí vysvětlení.

IK_vytvorena_cn Vytvořena – tento stav je výchozí u všech nových nabídek.

IK_odeslana_cn Odeslána – stav se nastaví automaticky po odeslání cenové nabídky zákazníkovi, nebo jej můžete ručně nastavit v detailu nabídky.

IK_objednana_cn Objednána – tento stav se automaticky nastaví, když z cenové nabídky vygenerujete zálohovou fakturu, nebo jej zadáte ručně v detailu nabídky v momentě, kdy vám odběratel nabídku potvrdí.

IK_vyfakturovana_cn Vyfakturována – stav se nastaví automaticky, když z cenové nabídky vygenerujete vydanou fakturu pomocí tlačítka, které najdete na řádku cenové nabídky. Pokud vystavíte zálohovou fakturu, stav se nezmění. Změní se až v momentě, kdy je zálohová faktura vyúčtována. Stav můžete také nastavit ručně v detailu nabídky.

IK_zamitnuta_cn Zamítnuta – tento stav zadáte ručně v detailu nabídky v případě, že vám odběratel nabídku odmítl, nebo už není z jakéhokoli důvodu platná.