Opravné daňové doklady (Dobropisy)

Prodej / Dobropisy

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam faktur

IK_skok_jinam Karta faktury

Dobropis slouží k opravě či úplnému stornování běžné faktury, která již byla zaslána odběrateli a není tak možné ji ze systému smazat. Na rozdíl od běžné faktury navíc obsahuje zákonem požadované odůvodnění opravy. Jeho vystavení v iDokladu je naprosto jednoduché.

Vytvoření dobropisu z běžné faktury

IK_Odrazka_01 V seznamu běžných faktur si vyberete fakturu, kterou potřebujete opravit, a vpravo na řádku použijte tlačítko Dobropis IK_vystavit dobropis:

Vystavení dobropisu ze seznamu běžných faktur

Vystavení dobropisu ze seznamu běžných faktur

IK_Odrazka_02 iDoklad připraví koncept dobropisu, který vypadá podobně jako zkopírovaná běžná faktura. Pokud chcete stornovat celou fakturu, stačí jen vyplnit text v poli Zdůvodnění opravy a stisknout tlačítko Uložit. Pokud chcete změnit cenu nebo z dokladu smazat některé položky, postupujte stejně jako při editaci faktury. Doklad nezapomeňte uložit.

Vytvářený dobropis můžete také automaticky uhradit a započíst s dobropisovanou fakturou (např. v případě vzájemného zápočtu). Při vytváření dobropisu slouží k tomuto účelu tlačítko Započíst s fakturou a uložit, které najdete v detailu dobropisu dole vedle tlačítka Uložit.

Doplnění kolonky Zdůvodnění opravy

Doplnění kolonky Zdůvodnění opravy

Započtení již uloženého dobropisu s fakturou, ze které je vystavený, provedete v seznamu dobropisů pomocí funkce Započíst s fakturou.

Započtení vystaveného dobropisu s fakturou

Započtení vystaveného dobropisu s fakturou

IK_upozorneni Započtení dobropisu s fakturou, ze které je vystavený, je možné pouze v případě, že neuhrazená částka faktury není menší než neuhrazená částka dobropisu.

IK_Odrazka_03 Vystavené dobropisy naleznete v samostatném seznamu Faktury / Dobropisy.

IK_upozorneni U plátců DPH v seznam dobropisů přibylo tlačítko Plnění DPH IK_plneni_DPH. Toto tlačítko vyvolá vyskakovací okno s možností rychlé editace kolonek Plnění DPH, Poznámky a Zdůvodnění opravy.

Legislativa

IK_odrazka Z pohledu legislativy musí mít opravný daňový doklad tyto náležitosti:

IK_odrazka_odsazena Stejné informace o dodavateli a odběrateli, jaké jsou na původní faktuře

IK_odrazka_odsazena Evidenční číslo opravované faktury

IK_odrazka_odsazena Evidenční číslo samotného opravného daňového dokladu

IK_odrazka_odsazena Důvod opravy

IK_odrazka_odsazena Rozdíl mezi opraveným a původním základem daně

IK_odrazka_odsazena Rozdíl mezi opravenou a původní daní

IK_odrazka_odsazena Rozdíl mezi opravenou a původní úplatou

IK_odrazka Opravný daňový doklad byste správně měli vystavit do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy. Zákon o DPH jednoznačně určuje, kdy plátce může provést opravu a za jakých podmínek, a současně také určuje, kdy je provedení opravy jeho povinností. Každá oprava je samostatným zdanitelným plněním, u něhož zákon stanovuje, za jaké zdaňovací období se vykazuje v daňovém přiznání.

IK_odrazka iDoklad se za vás postará, aby opravný doklad byl legislativně správný.