Úhrady

Prodej / Úhrady

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam faktur

IK_skok_jinam Karta faktury

Záložka Úhrady zobrazuje jednotlivé platby všech vystavených dokladů, ať už jde o plné úhrady, nebo pouze částečné. Pro každou fakturu může existovat neomezený počet částečných úhrad.

 

Jak uhradit vystavený doklad?

Jednorázově můžete vystavený doklad uhradit prostřednictvím tlačítka Uhradit IK_uhradit  v seznamu dokladů, nebo přímo na dokladu zatržením kolonky Uhrazeno (uvidíte jej po stisku tlačítka Více podrobností).

Částečné úhrady jednoho dokladu můžete zadávat v okně, které se v seznamu faktur otevře po kliknutí na ikonu Uhrazeno IK_faktura_uhrazena. Zde můžete nejen přidat úhradu, ale navíc v horní části zjistíte i aktuální stav úhrad daného dokladu. Ve spodní části pak můžete zadat datum platby, částku úhrady a způsob úhrady. Úhradu uložíte stiskem tlačítka Uhradit.

Přidání úhrady

Přidání úhrady

 

Ikona úhrady je vidět v seznamu vedle čísla dokladu a zobrazuje čtyři stavy uhrazení dokladu:

1.ik_neuhrazeno neuhrazeno – pro doklad není zaznamenaná žádná úhrada
2.ik_castecne_uhrazeno částečně uhrazeno  – u dokladu je uvedená minimálně jedna úhrada a zároveň doklad ještě není zcela uhrazený
3.ik_uhrazeno uhrazeno  – doklad zaznamenal minimálně jednu úhradu a je již zcela uhrazený
4.ik_preplaceno přeplaceno – u dokladu je uvedená minimálně jedna úhrada a součet úhrad převyšuje celkovou částku dokladu

 

IK_upozorneniÚhradu je možné přidat také v detailu úhrad vybraného dokladu, kam se dostanete ze seznamu úhrad kliknutím na číslo faktury a to pomocí tlačítka Přidat úhradu.

Seznam úhrad

V záložce Prodej / Úhrady najdete přehled všech úhrad, které byly v iDokladu zaznamenány. Úhrady je v seznamu možné filtrovat podle Odběratele, Způsobu úhrady a Data úhrady. Poklepáním na záhlaví jednotlivých sloupců se úhrady podle vybraného sloupce seřadí abecedně či číselně, podobně jako v jiných seznamech.

Při výběru úhrady ze seznamu je možné ji vytisknout pomocí funkce Tisk, odeslat poděkování za tuto úhradu pomocí funkce Poděkování nebo ji Smazat.

Seznam úhrad

Seznam úhrad

 

Zobrazení úhrad jednoho dokladu

Všechny úhrady spojené s konkrétním dokladem si můžete zobrazit dvěma způsoby:

IK_Odrazka_01 V seznamu Úhrad se klepnutím na číslo faktury otevře přehled všech dosavadních úhrad této faktury. V případě potřeby je v této tabulce možné jednotlivé úhrady zrušit pomocí tlačítka Smazat v menu na řádku úhrady.

Zobrazení úhrad ze seznamu Úhrad

Zobrazení úhrad ze seznamu Úhrad

 

IK_Odrazka_02 Na kartě dokladu naleznete pod Popisem tlačítko IK_seznam_uhrad Seznam úhrad, kterým si otevřete tentýž přehled, jako v bodě 1.

Zobrazení úhrad z detailu dokladu

Zobrazení úhrad z detailu dokladu

IK_upozorneni Pro částečně uhrazené faktury můžete využít automatické zasílání upomínek s informací, jaká část faktury byla již uhrazena a kolik vašemu odběrateli ještě zbývá k úhradě. Tyto informace do upomínky vložíte pomocí zástupných znaků:

{doc_amount_paid}  =  uhrazená částka

{doc_amount_owed} = dlužná částka