Pokladna

Nastavení / záložka Pokladna

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

Tato stránka slouží k nastavení hotovostních pokladen vaší firmy.

Do seznamu pokladen si můžete přednastavit až 5 pokladen v domácí měně a po jedné pokladně v cizí měně. Tyto pokladny se uživateli zobrazují v rolovací nabídce v detailu pokladního dokladu. Pokladna v domácí měně označená jako hlavní se do dokladů projevuje jako výchozí pokladna a při automatickém vystavování pokladních dokladů v domácí měně se pokladní doklady připisují k této pokladně.

IK_odrazka Název pokladny – doplňte název pokladny, pod kterým se vám bude zobrazovat pokladna v rolovací nabídce v detailu pokladního dokladu.

IK_odrazka Měna – zvolte měnu, ve které chcete pokladnu vést. Po vystavení prvního pokladního dokladu pro danou pokladnu není možné měnu pokladny změnit.

IK_odrazka Počáteční stav – výši počátečního stavu můžete zadat k libovolnému datu (doporučeno k 1.1. roku nebo k datu zahájení práce v iDokladu).

IK_pridat_polozku_z_ceniku Přidat pokladnu – tímto tlačítkem přidáte další pokladnu do seznamu pokladen

IK_smazat_polozku_faktury Smazat – tímto tlačítkem můžete smazat pokladnu, kterou v seznamu pokladen nechcete evidovat. Pokladnu, která obsahuje pokladní doklady, není možné smazat a tlačítko Smazat je neaktivní.

Číslování pokladních dokladů

Kartu otevřete v záložce Pokladna poklepáním na odkaz Šablona pro číslování pokladních dokladů.

Pokladní doklad se v aplikaci automaticky vytvoří při uložení faktury, která má jako Způsob úhrady vybranou možnost Hotově (způsob úhrady můžete pro všechny doklady určit v Nastavení faktur). Číslo se vygeneruje automaticky při uložení faktury a nedá se nijak upravit.

IK_odrazka Formát čísla pokladního dokladu – v poli sestavte vzorec, podle kterého se budou generovat čísla pokladních dokladů. Můžete použít kombinaci neměnných znaků a proměnných, které se zapisují do složených závorek. Jako proměnné lze použít:

{N} pro číslo dokladu (tato proměnná je povinná), maximálně 4 znaky

{D} pro číselné označení dne, maximálně 2 znaky

{M} pro číslo měsíce, maximálně 2 znaky

{R} pro rok, maximálně 4 znaky

Pevně daný text může být libovolný, dají se použít písmena, číslice i jakékoliv symboly.

IK_odrazka Vzor čísla pokladního dokladu – v poli vidíte konkrétní číslo, které aplikace podle zadaného vzorce použije na příštím vystaveném dokladu. Můžete si tedy zkontrolovat, jestli vám zadaný vzorec vyhovuje.

IK_odrazka Pořadové číslo posledního pokladního dokladu – při vystavení dalšího dokladu se jako číslo – proměnná {N} – použije tato hodnota navýšená o jedno číslo. To znamená, že pokud začínáte používat novou číselnou řadu a chcete číslovat od jedničky, musíte do pole zapsat hodnotu 0. Pokud smažete nějaký doklad v již používané číselné řadě, můžete si nastavit poslední číslo tak, aby se vyplnila mezera v číselné řadě. Aplikace přitom hlídá duplicitu a pokud by měla použít číslo, které již nějaký dříve vytvořený pokladní doklad obsahuje, hodnotu přeskočí a použije nejbližší volné číslo.

Výchozí vzhled pokladního dokladu

IK_odrazka Výchozí jazyk pro tisk pokladního dokladu – z roletové nabídky si vyberte jazyk, v němž chcete mít na dokladu všechny doprovodné texty (nadpisy, názvy kolonek atd.). Volba nijak nesouvisí s národní legislativou zadanou v Nastavení firmy.

IK_odrazka Výběr tiskové šablony – šipkami si nalistujte některou ze šablon. Aplikace nabízí možnost vytisknout na jeden papír formátu A4 jednu, nebo dvě kopie dokladu.