Uživatel – nastavení

Nastavení / záložka Uživatel

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

V iDokladu může v jedné firmě pracovat několik uživatelů. Aplikace přitom vyloučí možnost vystavení dokladů s duplicitním číslem a zajistí, že i v případě souběžné práce několika uživatelů ve stejné firmě budou mít uložené doklady vždy jedinečnou identifikaci. Uživatele může přidat ke své firmě vždy jen majitel. Každý uživatel má své přihlašovací jméno a heslo.

Majitel má ve firmě neomezená práva. Uživatel, který není majitelem firmy, nemá v dané firmě právo měnit Nastavení. V nastavení má přístup pouze do záložky Uživatel, kde může změnit své údaje jako např. jméno, mobil, e-mailovou adresu, heslo, atd. a do záložky Import, pomocí které může naimportovat faktury a adresy do iDokladu. Nastavení v ostatních záložkách může měnit pouze majitel firmy. Uživatel může libovolně vystavovat, upravovat a mazat všechny doklady (i doklady, které on sám nevystavil).

IK_upozorneni V iDokladu lze být pod jednou e-mailovou adresou přidán jako uživatel do více firem nebo mít na jednu e-mailovou adresu založeno více firem a figurovat v nich jako majitel. Postup na založení další nové firmy najdete zde.

Přihlašovací údaje

IK_odrazka E-mailová adresa – v poli vidíte e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci do iDokladu a kterou používáte jako přihlašovací jméno. Pomocí odkazu Změnit můžete zadat jinou adresu. Změnu je potřeba potvrdit pomocí platného hesla, tedy toho, kterým jste se do aplikace přihlásili. Na zadanou e-mailovou adresu přijde mail s odkazem pro potvrzení nového e-mailu. Do potvrzení je stále platný starý e-mail.

IK_odrazka Staré heslo – potřebujete-li změnit dosud používané přihlašovací heslo, zapište jej do tohoto pole.

IK_upozorneni Pokud staré heslo ztratíte nebo zapomenete, můžete v Přihlašovacím okně použít funkci Zapomenuté heslo.

IK_odrazka Nové heslo – heslo musí obsahovat minimálně čtyři znaky (písmena, číslice nebo libovolné symboly), vzhledem k bezpečnosti vašich dat však doporučujeme použít alespoň osm znaků. Aplikace rozlišuje malá a velká písmena i znaky s diakritikou. Při změně hesla je nutné nové heslo znovu zapsat i do pole pro Zopakování hesla.

IK_odrazka Jméno / Příjmení – jméno osoby, která bude uvedena v tiskových sestavách faktur jako pracovník, který doklad vystavil.

IK_upozorneni Pro komunikaci se zákazníky můžete své jméno zadat v Šablonách e-mailů jako proměnnou {signature}.

IK_odrazka Mobil zde můžete uvést číslo svého mobilního telefonu.

IK_upozorneni Změna jména, příjmení a mobilu se projeví ve všech firmách, do kterých máte přístup jako uživatel nebo majitel.

Uživatelská konfigurace

IK_odrazka Posílejte mi prosím e-mailem aktuální informace o službě iDoklad – pokud máte pole zatržené, při každé aktualizaci iDokladu dostanete e-mail s podrobným popisem nových funkcí, které v aplikaci přibyly.

Notifikace

V této části lze vypnout notifikace typu Upozornění a Provozní.

Provozní notifikace informují o automaticky vystavených pravidelných fakturách, automaticky odeslaných upomínkách nebo automaticky zpracovaných bankovních výpisech. Notifikace typu Upozornění informují například o zobrazení faktury odeslané odkazem.

Seznam uživatelů

V této části vidíte seznam všech uživatelů, kteří mají přístup do firmy, ve které jste právě přihlášeni. V seznamu je u každého uživatele jeho e-mail, jméno, příjmení, mobil a přístup (zda je ve firmě majitelem, nebo uživatelem).

IK_odrazka Přidat uživatele – uživatele může přidávat pouze majitel firmy. Vyplňte e-mail uživatele, kterého chcete do firmy přidat a stiskněte tlačítko Odeslat pozvánku. Uživateli přijde na zadaný e-mail pozvánka s odkazem pro přijetí pozvání. Než uživatel pozvánku přijme, vidíte ve sloupci Přístup „Zatím nepřijato“.

IK_odrazka Odeslat pozvánku znovu – pokud uživatel pozvánku ještě nepřijal, můžete mu pomocí této volby pozvánku odeslat znovu.

IK_odrazka Smazat uživatele – uživatele může smazat pouze majitel firmy. Po smazání přijde uživateli na jeho e-mail informace o smazání.

Seznam uživatelů

Seznam uživatelů

Propojení účtů

Pokud jste si v Přihlašovacím okně propojili svůj e-mailový účet s účtem na Facebooku nebo Gmailu, můžete na tomto místě propojení zrušit.

Založit novou firmu

V této části najdete tlačítko Založit novou firmu. Toto tlačítko použijte, jestliže chcete pod vaší e-mailovou adresou založit další vlastní firmu. Můžete ji pak začít používat ihned po vyplnění základních identifikačních údajů a budete do ní mít přístupové právo jako „majitel“.

Pozor! Nově vytvořenou firmu lze smazat jen na základě vaší žádosti na zákaznické podpoře.