Přehled

Domovská stránka/ Záložka Přehled

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Domovská stránka

V této části získáte celkový přehled o stavu vaší agendy, najdete v ní i řadu užitečných informací a pomocí odkazů v ní můžete realizovat i nejpoužívanější funkce iDokladu.

IK_odrazka Fakturace za období graf skutečných tržeb si podle volby v horní části můžete zobrazit pro uplynulé měsícekvartály nebo roky. Rozhodujícím kritériem je Datum vystavení / DUZP uvedené na faktuře, započítané jsou jak vydané běžné faktury a dobropisy, tak i přijaté faktury. Umístíte-li kurzor nad některé z polí v grafu, aplikace ukáže přesné číslo. V grafu můžete také nastavit, zda chcete vidět ceny S daní nebo Bez daně.

IK_odrazka Přehled faktur – v pravé horní části okna vidíte celkové součty svých faktur vydaných a přijatých za aktuální rok. Výše faktur vydaných zobrazuje součet všech běžných faktur vydaných a dobropisů. Součet nezohledňuje vystavené zálohové faktury. Faktury přijaté jsou součtem všech faktur zadaných v záložce Nákup. Hodnota z toho uhrazeno informuje o dosud uhrazené částce evidovaných faktur. V horní části se můžete přepnout na loňský rok a zobrazit si tak tytéž informace za minulý rok. Hodnoty si můžete zobrazit i bez DPH. 

IK_odrazka Evidence DPH – tato část se zobrazuje plátcům DPH. Zjistíte zde výši DPH na fakturách za aktuální a minulé období – záložkami měsíční a kvartální v horní části se přepnete do režimu, který pro odvod DPH používáte. Do součtu je zahrnutá daň na běžných fakturách, které do období spadají Datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) a na daňových dokladech k přijaté platbě zálohy, které byly v daném období vystavené. Identifikované osoby vidí Evidenci DPH také, ovšem jen s jedním sloupcem - Daň na výstupu.

IK_odrazka Limit plátce DPH – tato část se zobrazuje neplátcům DPH a identifikovaným osobám. Zjistíte zde váš obrat za předchozích 12 měsíců, do kterého se počítají částky vydaných faktur (bez odpočtových řádků čerpání záloh), dobropisů a prodejek. Vidíte zde také upozornění v případě, že se obrat blíží limitu pro registraci k DPH nebo že jej již překročil. Pomocí volby Podrobnosti si můžete zobrazit seznam všech dokladů započítaných do obratu.

Informace o obratu za předchozích 12 měsíců na dashboardu

Informace o obratu za předchozích 12 měsíců na dashboardu

IK_odrazka Neuhrazené – tato část nabízí pohled na očekávané úhrady. Vidíte zde součet všech neuhrazených částek doplněný rozpisem časového prodlení těch z nich, kterým již vypršela doba splatnosti. V horní části si můžete vybrat, zda chcete zobrazit neuhrazené faktury vydané, nebo závazky. Dále si můžete zvolit, zda údaje zobrazit za letošní rok, nebo za celé období od začátku používání iDokladu.

IK_odrazka Nejlepší odběratelé – přehled tří partnerů uvedených na dokladech, kteří mají k aktuálnímu datu nejvyšší součet částek fakturovaných v běžných i zálohových fakturách, bez ohledu na to, zda jsou tyto faktury uhrazené či nikoliv.

IK_odrazka Největší dlužníci – zde naopak vidíte tři partnery, kteří mají nejvyšší součet vyfakturovaných a po splatnosti neuhrazených částek. Opět se jedná jak o běžné, tak i o zálohové faktury a rozhodující je Datum splatnosti.

IK_upozorneni Do přehledů jsou zahrnuté i částky z dokladů vystavených v cizí měně, přepočtené na domácí měnu zadanou v Nastavení podle kurzu uvedeného na dokladu.

 

IK_smartPhone Stáhněte si iDoklad do svého chytrého telefonu – zde najdete odkazy, na kterých si můžete stáhnout aplikace pro tzv. chytré telefony.

IK_hledam_ucetniho Hledáte účetního? – nevíte-li si rady se zpracováním účetnictví či podáním daňových přiznání, můžete si vybrat účetní kancelář zběhlou ve zpracování podkladů vytvořených v aplikaci iDoklad.

Daňový kalendář – odkaz vás přesměruje na stránky s kompletním přehledem daňových událostí, které vás očekávají. Seznam si můžete omezit pouze na konkrétní typ daně.

IK_zarovka_modra Usnadněte si práci – nabídka nejčastěji využívaných funkcí v Nastavení aplikace.

ik_editace_cisla Doporučte iDoklad – jste spokojeni se službami iDokladu a rádi byste jej doporučili svým známým? Stačí jen vyplnit e-mailovou adresu a stisknout Odeslat.