Štítky Datum publikace 31. 05. 2021 Sdílet článek

Covid-19: Dotace, úvěry, ošetřovné a jiná ekonomická pomoc pro živnostníky a podnikatele

Author Seyfor, a. s. 12 minut čtení 0
Náhledový obrázek

Opatření proti šíření koronaviru mají tvrdý dopad na podnikání. Vláda proto nadále přijímá usnesení, která mají firmám a živnostníkům kompenzovat propad příjmů. Přečtěte si, jak v roce 2021 fungují programy COVID, Antivirus nebo Pětadvacítka a jaké máte další možnosti, když se vám hromadí faktury k zaplacení a na účtu je prázdno.

Témata, která v článku najdete:

 • Program COVID III usnadní úvěry od soukromých bank
 • Plošná pomoc od dubna: COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady
 • Dotační programy pro vybraná odvětví
 • Program Antivirus pomáhá firmám udržet zaměstnance
 • Na Antivirus B zřejmě naváže kurzarbeit
 • Kompenzace pro OSVČ, které nemohou podnikat
 • Ošetřovné pro živnostníky je zpátky
 • Jak je to s dalšími dávkami

Informace jsou aktuální k 31. květnu, 17:00.

Program COVID III usnadní úvěry od soukromých bank

Stát ručí za provozní úvěry od soukromých bank, o které mohou žádat podnikatelé zaměstnávající do 500 lidí

Zájem o záruky projevilo 20 bank a spořitelních družstev. Na webu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) najdete jejich seznam. Tady je 10 největších:

 • Česká spořitelna,
 • Komerční banka,
 • ČSOB,
 • UniCredit Bank, 
 • Raiffeisenbank,
 • MONETA Money Bank,
 • Sberbank,
 • Oberbank,
 • Citibank,
 • PPF banka.

Na záruky je připraveno 167 miliard korun. Z úvěrů budou podnikatelé financovat provozní náklady jako: 

 • mzdy, 
 • nájemné, 
 • energie, 
 • pořízení zásob a materiálu
 • nebo úhradu faktur.

Maximální výše úvěru pro jednu firmu činí 50 milionů korun. Státní záruka přitom pokryje 90 % u firem do 250 zaměstnanců a 80 % u společností do 500 zaměstnanců.

Detailní podmínky úvěru včetně jeho schvalování záleží na přístupu konkrétní banky.

Podnikatelé se vyhnou jednání s ČMZRB a mohou napřímo oslovit svého bankéře. Každá soukromá banka, která se státem podepíše smlouvu, získá garanci až 10 miliard korun.

Podrobnější informace o programu COVID III najdete na webu ČMZRB. Banka provozuje také infolinku, kde zjistíte detaily o všech podpůrných programech. Volat můžete v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 na 222 710 116. 

Plošná pomoc od dubna: COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady

Úředníci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravili dva nové dotační programy na pomoc podnikatelům, kterým v lednu až březnu 2021 klesl obrat.

Zájemce o dotaci si musí vybrat, který z programů zvolí, podporu nelze kombinovat.

COVID 2021

 • podpora se vypočítá z počtu zaměstnanců,
 • žadatel získá paušální platbu za zaměstnance a den (500 korun),
 • za období od 11. ledna do 9. května,
 • limitem je částka 1,8 mil. eur, kterou žadatel doposud získal ze všech dotačních programů,
 • příspěvek je určený pro žadatele, kterým v lednu, únoru a březnu 2021 klesly tržby ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019 nebo 2020 o 50 %,
 • lze jej kombinovat s Antivirem,
 • ale nikoli s tzv. kompenzačním bonusem.

Žádost o dotaci podejte do 2. června 16:00 přes aplikaci na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Ještě než se do toho pustíte, prostudujte si detailní podmínky dotační výzvy – postup se totiž liší v závislosti na vaší situaci.

COVID Nepokryté náklady

 • dotace se vypočítá podle výkazů zisku a ztráty,
 • žadatel získá 60 % nepokrytých nákladů,
 • limitem je 40 mil. korun na danou výzvu,
 • příspěvek je určený pro žadatele, kterým jsou v lednu, únoru a březnu 2021 klesl obrat alespoň o 50 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019 nebo 2020,
 • a lze kombinovat s Antivirem.

Lhůta pro podání žádosti skončí 19. července.

Detailní podmínky a postup pro podání žádosti o dotace najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Odpovědi na nejčastější otázky a vysvětlení specifických situací jako souběh dotační podpory z více programů si přečtete na portálu MPO BusinessInfo.

Dotační programy pro vybraná odvětví

Dřívější podpůrné programy pro poskytovatele ubytování, cestovní kanceláře nebo například umělce postupně dobíhají. O dotaci ještě stihnou požádat jen některé skupiny podnikatelů např. pořadatelé koncertů nebo autobusoví dopravci.

Podívejte se na weby MPO a MMR, které dotace vyplácejí – najdete tam aktualizovaný seznam programů, které ještě přijímají žádosti o příspěvek.

Program Antivirus pomáhá firmám udržet zaměstnance

Antivirus je tuzemská obdoba německého kurzarbeitu. Administrují ho úřady práce a vztahuje se na zaměstnavatele ve mzdové sféře, kteří:

 • nepoužívají k úhradě mezd peníze z veřejných rozpočtů nebo evropských dotací,
 • mají alespoň 1 zaměstnance, 
 • a kvůli vládním opatřením proti koronaviru nefungují vůbec nebo jen omezeně – zaměstnanci jsou tzv. na překážce.

Zaměstnavatelé v problémech získají příspěvek na náhradu mezd zaměstnanců a nebudou tak nuceni propouštět. Antivirus pomáhá ve třech liniích, prozatím do konce května.

K 31. květnu 2021 Antivirus podpořil skoro 74 000 firem, kterým stát přispěl více než 43 mld. korun. MPSV uvádí, že Antivirus pomohl udržet téměř každé 3. pracovní místo v soukromé sféře.

Režim Antivirus Plus

Pokud vám stát (vláda, ministerstvo zdravotnictví, krajská hygienická stanice) nařídil uzavření provozu, máte nárok na náhradu 100 % mzdových nákladů. Maximálně však 50 000 korun včetně odvodů na jednoho zaměstnance za měsíc.

Do tohoto režimu spadají i provozy, které jsou státem významně omezené, např. 

 • restaurace, které fungují pouze přes okénko,
 • uzavřené prodejny,
 • provozovny služeb.

Pokud si nejste jistí, jestli spadáte do režimu Antivirus Plus, kontaktujte nejbližší pobočku úřadu práce

Režim A

Pokud mají vaši zaměstnanci nařízenou karanténu, zaplatí vám stát 80 % mzdových nákladů na zaměstnance – nanejvýš 39 000 korun i s odvody na osobu.

Režim B

V případě, že pro zaměstnance nemáte práci kvůli ekonomickým potížím způsobeným pandemií (pracovníci jsou tzv. na překážce), můžete od státu získat náhradu 60 % mzdových nákladů – maximálně však 29 000 korun včetně odvodů na zaměstnance za měsíc.

Antivirus počítá s tím, že firma nejprve zaměstnancům zaplatí náhrady mezd, teprve poté jí je proplatí úřad práce.

MPSV stanovilo i další podmínky:

 • zaměstnavatelé musí dodržovat zákoník práce,
 • zaměstnanci nesmí být ve výpovědní lhůtě, ani jim nesmí firma dát výpověď,
 • zaměstnanci musí být v pracovním poměru a účastnit se nemocenského a důchodového pojištění,
 • firma musí zaplatit mzdy i odvody.

Přesný postup podávání žádosti zveřejnilo MPSV na svém webu. Zjednodušeně to probíhá takto:

 1. Zaměstnavatel podá žádost o uzavření dohody o poskytnutí příspěvku přes web úřadu práce. Přidá i doklad o zřízení účtu, kam mu přijdou peníze. Návod, jak vyplníte žádost, si prohlédněte v krátkém videu na webu MPSV
 2. Úředníci žádost projdou a odešlou elektronicky zpět žadateli (schválená žádost nemusí být fyzicky podepsaná úřadem práce).
 3. Firma vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a zaplatí státu povinné odvody.
 4. Přes web úřadu práce předloží vyúčtování se seznamem zaměstnanců (a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnce) – videonávod najdete na webu MPSV.
 5. Úřad práce údaje ověří na sociální správě a pošle peníze na účet firmy.

O uzavření dohody požádáte pouze jednou. Pokud se vaše provozní problémy protáhnou i do dalších měsíců, zažádáte o státní příspěvek na náhradu mezd vždy po skončení kalendářního měsíce.

Na Antivirus B zřejmě naváže kurzarbeit

Poslanci schválili zákon o kurzarbeitu – ten nyní projednají senátoři.

Opatření má dlouhodobě pomáhat zaměstnavatelům s ekonomickými problémy. Ti získají příspěvek na mzdy a vyhnou se propouštění. Návrh počítá s tím, že:

 • zaměstnanci mohou zůstat doma nanejvýš 4 dny v týdnu,
 • nejdéle po dobu 1 roku,
 • „volný“ čas využijí ke vzdělávání nebo rekvalifikaci,
 • zaměstnavatelé budou lidem vyplácet náhradu nejméně 80 % výdělku,
 • stát firmám zaplatí 80 % této částky (do výše 1,5násobku celostátní průměrné mzdy).

Pokud návrh projde beze změn, bude kurzarbeit platit od července.

K jeho aktivaci bude vždy potřebné nařízení vlády. Ta k němu přistoupí například při přírodní pohromě, kybernetickém útoku nebo ekonomické krizi. Návrh zákona počítá s tím, že bude možné definovat odvětví nebo region, na který se kurzarbeit vztahuje.

O dalším vývoji novely vás budeme informovat.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Kompenzace pro OSVČ, které nemohou podnikat

V březnu došlo ke změně pravidel kompenzačního bonusu. Starý model, ve kterém o peníze mohli žádat jen podnikatelé omezení rozhodnutím vlády, postupně končí.

Nyní mohou OSVČ a společníci malých s.r.o., kterým klesly příjmy o více než 50 %, získat 1 000 korun denně. Dohodáře (DPČ, DPP) v podobných problémech stát podpoří částkou 500 korun za den.

O podporu v této výši můžete žádat zpětně od 1. února 2021.

Zákon prozatím počítá se 3 bonusovými obdobími:

 • za únor 2021: příjem žádostí již skončil,
 • za březen 2021: žádosti podávejte do 1. června,
 • za duben 2021: žádosti podávejte do 1. července
 • a za květen 2021: žádosti podávejte do 2. srpna.

Propad příjmů úředníci posoudí podle dat před pandemií. Porovnávat budou měsíční průměr za kvartál – standardně listopad, prosinec 2018 a leden 2019 (pro koho to bude výhodnější, tak listopad, prosinec 2019 a leden 2020).

Pokud jste s podnikáním začali později, využijete ke srovnání libovolné po sobě jdoucí 3 měsíce z pandemického období.

Příklady výpočtu kompenzačního bonusu najdete na webu Finanční správy.

Způsobů, jak žádost podáte, je několik (datová schránka, osobně, e-mailem). Doporučujeme to udělat elektronicky přes formulář na webu Finanční správy. Je to rychlé, formulář vám nedovolí udělat chyby a usnadníte práci i úředníkům, kteří o vyplácení příspěvku rozhodují.

Detailní podmínky kompenzačního bonusu a nejčastější otázky a odpovědi najdete na webu Finanční správy.

Ošetřovné pro živnostníky je zpátky

Pokud jste se kvůli uzavřeným školám doma starali o blízkého s hendikepem nebo o dítě do 10 let, můžete se přihlásit o příspěvek 400 korun denně. Ošetřovné pro OSVČ stát vyplácí vždy zpětně po skončení kalendářního měsíce.

Žádost vyplňte na webu Ministerstva průmyslu a obchodu a pošlete ji datovou schránkou nebo klasickou poštou – detailní pokyny včetně adresy najdete v tzv. výzvě dotačního programu.

Ministerstvo aktuálně přijímá žádosti za období od 6. dubna do 16. května. O příspěvek se přihlaste nejpozději do středy 30. června.

Ošetřovné usnadňuje situaci zaměstnancům i živnostníkům.

Ošetřovné usnadňuje situaci zaměstnancům i živnostníkům.

Jak je to s dalšími dávkami

OSVČ mají v porovnání se zaměstnanci složitější cestu k nemocenské. Po 15 dnech od vypuknutí nemoci (nebo karantény, která brání v podnikání) na ni máte nárok pouze za předpokladu, že si dobrovolně platíte pojištění – musíte mít zároveň zaplacené alespoň 3 měsíce před nástupem na nemocenskou.

Výše nemocenské pro OSVČ je odvozená z denního vyměřovacího základu:

 • od 15. dne dostanete 60 %,
 • od 31. dne 66 %
 • a od 61. dne 72 %.

Při pobírání nemocenské nesmíte podnikat.

Další možností je podpora v nezaměstnanosti, kterou vyplácí úřad práce. Abyste na ni však jako OSVČ měli nárok, musíte nejprve přerušit živnost, zaevidovat se na úřadu práce a ještě musíte splnit jednu podmínku – za poslední 2 roky jste alespoň 12 měsíců platili sociální pojištění.

Existují i tzv. nepojistné sociální dávky, které pomáhají v krizových situacích a nejsou podmíněny pojištěním. Vyplácí je úřad práce a dělí se do 2 kategorií:

 • dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc),
 • dávky sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení).

 

Na webu Úřadu práce ČR najdete aplikaci Sociální poradce, která vás dávkami provede detailně.

I u nepojistných dávek je vám živnostenský list spíše na obtíž. Nárok na dávku totiž úředníci vyhodnocují na základě příjmů či majetku celé domácnosti. U OSVČ pracují s předpokladem, že jste dříve vydělávali alespoň 17 000 korun, což ve většině případů na přidělení dávky nestačí.

V opravdu krizové situaci máte jako OSVČ největší šanci u dávky mimořádné okamžité pomoci – např. vám kvůli výpadku příjmů hrozí vážná újma na zdraví nebo vám sociální a majetkové poměry neumožňují vyrovnat se s mimořádnou událostí. Podrobnosti najdete na webu Úřadu práce.

Situace se vyvíjí a je pravděpodobné, že se objeví další možnosti, jak svízelnou realitu řešit. Bedlivě ji proto sledujeme a o všem podstatném vám podáme zprávu.


Přečtěte si i další články o změnách v souvislosti s Covid-19.

Jste klientem Money nebo iDokladu a máte otázku ohledně koronaviru a podnikání? Obraťte se na naši zákaznickou linku na čísle 549 522 503.

Související články

Pozor na phishing! Podvodníci napodobují také iDoklad

13. 06. 2024 7 minut čtení 0
Přečíst článek

Novela zákona o účetnictví: 5 změn, které v roce 2025 čekají podnikatele

06. 05. 2024 3 minuty čtení 8
Přečíst článek