Datum publikace 07. 02. 2024 Sdílet článek

Finanční zdraví firmy: jak ho zjistit a co udělat pro jeho zlepšení

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 0
Náhledový obrázek
Stejně jako zdraví člověka je i finanční zdraví firmy naprosto důležité pro její život. Ukazuje, v jak dobré kondici podnik je a jak se mu daří. Zda má vaše firma zdravé finance, zjistíte pomocí finanční analýzy a sledováním několika ukazatelů. V článku se na ně podíváme.

Co je to finanční zdraví

Když má firma zdravé finance, znamená to, že se nachází v uspokojivé finanční situaci. Nejen aktuálně, ale i při pohledu do budoucnosti – má dostatek peněz a majetku, dobře s ním nakládá a hospodaří, zhodnocuje ho a je díky tomu stabilní.

Co ovlivňuje finanční zdraví firmy

Finanční zdraví podniku je kombinace faktorů, které ovlivňují finanční situaci firmy. Patří mezi ně:

Cash flow (peněžní tok) neboli poměr peněz, které přichází a odchází z firemních účtů. Ukazuje, jak je firma schopna splácet závazky a můžete na základě něho optimalizovat další financování firmy.

Pořádek a přehled v příjmech a výdajích, ale také závazcích vůči dodavatelům či bankám, vám pomůže udržovat iDoklad.

Finanční rezervy, tedy peníze, které máte ve firmě připravené k řešení případných problémů a krizí. Rezervy není dobré jen šetřit, ale také investovat a zhodnocovat.

Obchodní strategie, tedy vaše obecná připravenost na různé situace, které neovlivníte, ale mohou mít zásadní dopad na fungování vaší firmy. Pro její sestavení potřebujete mít přehled o dění ve firmě i na trhu, abyste dokázali rozpoznat příležitosti i rizika a reagovat na ně.

Jak posoudit finanční zdraví firmy

Finanční zdraví podniku zjistíte pomocí finanční analýzy. Sledujte při ní ukazatele, které vypovídají o stavu vašich financí. Jsou to:

 • ziskovost (rentabilita) – posuzujete schopnost firmy dosahovat zisků a efektivitu svého nakládání s tržbami a kapitálem,
 • aktivita – jak efektivně hospodaříte s aktivy, tedy s majetkem a pohledávkami,
 • likvidita – jak dobře zvládáte plnit své finanční závazky a jestli včas a v plné výši platíte faktury, úvěry nebo mzdy zaměstnancům,
 • míra zadluženosti – do jaké míry je firma zadlužená a jak dobře využíváte dluhy k financování firmy.

Sledováním těchto ukazatelů získáte důležité informace o finančním zdraví firmy. Pokud vám některé z nich vychází negativně, ještě to neznamená, že firma upadá – berte to tak, že máte vodítko, na co se více zaměřit.

Proč sledovat finanční zdraví

Když sledujete finanční zdraví svého podniku sledovat, získáte informace, podle kterých se můžete správně rozhodovat – do čeho investovat, zda nabírat nové zaměstnance, kdy je vhodný čas na růst a podobně.

Na rozdíl od účetnictví, které vám nabízí data k určitému okamžiku, totiž získáte širší pohled na to, jak se firmě daří.

Výsledky finanční analýzy a informace o finančním zdraví firmy budou zajímat také investory či banky, které žádáte o úvěr, dodavatele a odběratele, partnery i vaše zaměstnance.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Co dělat pro zlepšení finančního zdraví

Při finanční analýze a sledování finančního zdraví vycházejte z účetnictví firmy, sbírejte data z interních účetních a jiných systémů, ale sledujte také data zvenčí – abyste měli přehled o situaci na trhu, o zákaznících i o konkurenci.

Podle toho podnikejte kroky pro zlepšení finančního zdraví firmy, například:

  • udržujte kladné cash flow a důležité finanční ukazatele,
  • rozumně investujte do rozvoje firmy,
  • mějte vypracovanou strategii a sledujte dění na trhu, připravte se na krizové scénáře,

dobře plánujte rozpočet, sledujte příjmy a výdaje, stanovujte si cíle a vyhodnocujte je,

 • zabývejte se i finančním zdravím zaměstnanců, protože jejich spokojenost přispívá k finančnímu zdraví celé firmy.

Osvojte si základy podnikání

Aby se vaší firmě dařilo, potřebujete dobře zvládat nejrůznější záludnosti podnikání. Pomůže vám s tím naše mini akademie – v krátkých videích vám lektoři se zkušeností z praxe představí základy fakturace, daní, cenotvorby nebo třeba účetnictví. Pro začínající podnikatele jsou všechna videa zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek