Datum publikace 19. 07. 2023 Sdílet článek

Jak vypočítat daň z příjmů a na co nezapomenout

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 10
Náhledový obrázek
Podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů fyzických osob jsou témata, která podnikatelé řeší primárně na začátku roku. Základní principy byste ale měli znát bez ohledu na roční období. Přečtěte si, jaké příjmy do výpočtu daně zahrnout, jaké můžete využít slevy a daňová zvýhodnění a jak si výši daně spočítat.

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů FO neboli fyzických osob je 15% daň, kterou poplatník každoročně odvádí státu. Povinnost platby daně z příjmů se týká všech ekonomicky aktivních fyzických osob s trvalým bydlištěm v České republice, případně cizinců s místem pobytu v ČR. Z legislativního hlediska daň upravuje zákon o dani z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb), v němž mimo jiné nalezneme i definici příjmu u fyzických i právnických osob.

Z čeho se daň z příjmů odvádí?

Podle zákona o dani z příjmu jsou základem daně všechny příjmy poplatníka, ať už ze zaměstnání, nebo podnikání. Počítají se přitom všechny příjmy získané z činnosti na území ČR i v zahraničí.

Připočítat musíte také:

 • příjmy z nájmu,
 • příjmy z kapitálového majetku,
 • ostatní příjmy – z příležitostných činností, výhry z některých her a soutěží a další.

Některé příjmy jsou naopak od daně z příjmů osvobozené. Patří sem bezúplatné příjmy, sociální dávky, náhrady škody, úroky z úvěrů, stipendia a další dle zákona o daních z příjmů.

Využijte slevy a snižte si daň

Daň z příjmů fyzických osob lze snížit o slevy na dani.

Patří sem:

 • základní sleva na poplatníka (pro zdaňovací období 2021 je to 27 840 Kč)
 • sleva na manžela či manželku (24 840 Kč)
 • sleva na invaliditu (základní 2 520 Kč, rozšířená 5 040 Kč)
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P (16 140 Kč)
 • sleva na studenta (4 020 Kč)
 • sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) (max do 15 200 Kč)

TIP: Čtěte, jak uplatnit slevu na poplatníka.

Dále můžete uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Pro rok 2022 činí 15 204 Kč na jedno dítě, 22 320 na druhé dítě a 27 840 Kč na třetí a každé další dítě.

Vzhledem k pozastavení elektronické evidence tržeb do 31. prosince 2022 nelze uplatnit slevu na evidenci tržeb.

Daň z příjmů OSVČ

Zatímco za zaměstnance daň z příjmů řeší zaměstnavatel, který jim částku strhává ze mzdy, jako podnikatelé si musíte placení daně hlídat sami. Slouží k tomu přiznání k dani z příjmů, které se podává jednou ročně.

Pokud používáte fakturační program iDoklad, podklady pro daňové přiznání si snadno vygenerujete a vložíte na daňový portál.

Základ daně – skutečné výdaje, nebo paušály?

Abyste věděli, jak vysokou daň musíte uhradit, potřebujete si spočítat základ daně, tedy rozdíl příjmů a výdajů spojených s podnikáním.

Uděláte to prostým odečtením výdajů spojených s podnikáním od příjmů. Vyžaduje to však pečlivou administrativu a daňovou evidenci. Druhou možností je odečíst paušální výdaje, které se spočítají jako zákonem daná procenta z příjmů.

TIP: Zjistěte, zda se vám vyplatí paušál nebo skutečné výdaje.

Výpočet daně z příjmů

Sazba daně z příjmů je 15 % a počítá se ze základu daně. Od něj můžete odečíst nezdanitelné položky.

Patří mezi ně:

 • poskytnuté dary,
 • zaplacené úroky z úvěrů na bydlení,
 • penzijní připojištění a životní pojištění,
 • členské příspěvky člena odborové organizace,
 • zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Uplatnit můžete také slevy na dani a daňová zvýhodnění. Daňovou povinnost tak můžete snížit i na nulu, nebo dokonce získáte nárok na vyplacení daňového bonusu od finančního úřadu.

Pokud vám vychází daň vyšší než 30 000 Kč, musíte od následujícího roku platit zálohy na daň z příjmů. Úhrada daně se tak rozloží do splátek v průběhu roku.

TIP: Čtěte, jak vypočítat daň z příjmů a zda se vás týká povinnost platit zálohy na daň.

Daňové přiznání za rok 2021

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 je do 1. 4. 2022. Pokud budete daňové přiznání podávat elektronicky, máte lhůtu ze zákona prodlouženou do 2. 5. 2022. V případě zpracování přiznání daňovým poradcem je termín pro odevzdání 1. července 2022.

Informace a formuláře dostupné na stránkách finanční správy.

Paušální daň jako možná alternativa

Pokud jako OSVČ nejste plátce DPH a vaše roční příjmy nepřekročily 1 milion Kč, můžete platit paušální daň. Kromě daně z příjmů zahrnuje i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Peníze platíte každý měsíc (případně na několik měsíců či rovnou celý rok dopředu) a v dalším roce už daňové přiznání podávat nemusíte.

Pro rok 2022 je výše paušální daně 5 994 Kč měsíčně. Do paušálního režimu je potřeba se přihlásit vždy do 10. ledna daného roku, ve kterém budete chtít paušální daň platit. Pokud ale s podnikatelskou činností začínáte až později v průběhu roku, oznámení o vstupu do paušálního režimu můžete podat do dne jejího zahájení.

TIP: Čtěte, jaké jsou podmínky pro vstup do paušálního režimu (paušální daně). 

Tápete v povinnostech okolo daně z příjmů?

Pokud si nejste jistí a nevíte, jak spočítat základ daně z příjmů a na nic při tom nezapomenout, vstupte do naší mini akademie. Pro začínající podnikatele je zdarma a dozvíte se v ní vše o daních, účetnictví, cenotvorbě a dalších oblastech, kde podnikatelé nejčastěji chybují.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek