Datum publikace 14. 03. 2018 Sdílet článek

Máte nárok na osvobození od DPH? Záleží na přímé vazbě na dovoz a vývoz zboží

Author Seyfor, a. s. 2 minuty čtení 1
Náhledový obrázek

Pokud máte přepravní společnost, zařizujete nakládku nebo vykládku zboží či třeba vedete sklad, máte nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty. Ale jen v případě, pokud máte takzvanou přímou vazbu na vývoz a dovoz zboží.

formula-1-2701335_1280

Dejte si pozor na přímou vazbu

Právě přímá vazba je totiž pro osvobození služeb a přepravy vázané na vývoz a dovoz od DPH klíčová. Soudní dvůr Evropské unie ji definuje takto:

„Existence přímé vazby implikuje nejen to, že poskytnutí dotyčných služeb svým předmětem přispívá ke skutečné realizaci vývozu nebo dovozu, nýbrž i to, že tyto služby jsou poskytnuty přímo, podle konkrétního případu, vývozci, dovozci nebo příjemci zboží uvedeného v tomto ustanovení.“

Co to znamená v praxi: Pokud tak například poskytujete služby vázané na vývoz jako subdodavatel a nemáte podepsanou smlouvu přímo s vývozcem, nemůžete si osvobození od daně nárokovat. Ačkoliv se podílíte na vývozu zboží, podle zákona nesplňujete podmínku přímé vazby.

Kdy máte nárok na osvobození od DPH?

Na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie se bude od března letošního roku řídit finanční správa jednotným postupem:

1.   Osvobození od DPH u vývozu

Abyste si mohli nárokovat osvobození od DPH u služeb vztahujících se k vývozu zboží, musíte splnit dvě podmínky:

  1. podmínku vazby – objektivně se jedná o služby vázané na vývoz,
  2. podmínku způsobu vazby – služby musí být poskytnuty přímo, a to na základě smlouvy mezi poskytovatelem služeb a vývozcem, dovozcem, odesílatelem či příjemcem zboží.

2.   Osvobození od DPH u dovozu

Pro osvobození od DPH u služeb vztahujících se k dovozu zboží platí podobná pravidla. Také musíte splnit:

  1. podmínku vazby,
  2. podmínku způsobu vazby.

Výjimku pak tvoří případy, kdy je hodnota služby, vztahující se k dovozu zboží, zahrnuta do základu daně při dovozu zboží. Pak není nutné splnit podmínku přímé vazby a nárok na osvobození od daně máte.

„Upozorňujeme, že nadále však zůstává osvobození od daně při poskytnutí služby vztahující se k dovozu zboží podle § 69 odst. 2 zákona o DPH, je-li hodnota této služby zahrnuta do základu daně při dovozu zboží, s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet, a to bez nutnosti přímé vazby, tj. smluvního vztahu mezi poskytovatelem a dovozcem nebo příjemcem zboží.
Osvobození od daně podle § 69 odst. 2 zákona o DPH se rovněž uplatní u poskytnuté služby subdodavatelem v předchozím stádiu, je-li hodnota služby od dodavatele zahrnuta do základu daně při dovozu zboží na posledním obchodním stupni takové služby, s výjimkou poskytnutí služby osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.“

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek