Datum publikace 06. 05. 2024 Sdílet článek

Novela zákona o účetnictví: 5 změn, které v roce 2025 čekají podnikatele

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 3
Náhledový obrázek
V lednu 2024 zveřejnilo Ministerstvo financí návrh novely zákona o účetnictví. Dlouho očekávaná novela má výrazně změnit koncepci současné legislativy, která platí už od začátku devadesátých let – návrh novely slibuje nižší administrativní zátěž, promítnutí moderních trendů a přiblížení českého účetnictví mezinárodním standardům. Nový zákon o účetnictví by měl platit od 1. ledna roku 2025, datum ovšem není pevně stanovené a stále se může změnit. Přečtěte si zásadní změny, které v návrhu novely zazněly a které můžete jako podnikatelé v budoucnu očekávat.

1. Větší důraz na účetní výkazy

Návrh zákona se výrazně zaměřuje na na účetní výkaznictví, tedy více na tvorbu účetní závěrky než na samotné vedení účetnictví. Účetní závěrka má poskytovat věrný a poctivý obraz finanční situace a ekonomické výkonnosti účetní jednotky – podnikatelům tyto informace mají pomoci při rozhodování, předvídání budoucích peněžních toků a poslouží i třeba k posouzení toho, jak zodpovědné osoby řídí firmu.

Novela stanovuje požadavky na kvalitu účetních informací, které musí být relevantní, věrohodné, včasné, srozumitelné, ověřitelné a srovnatelné. Návrh obsahuje nové vymezení prvků účetních výkazů, jako jsou aktiva, dluhy, vlastní kapitál, výnosy a náklady. Dále definuje související pojmy – pohledávky, deriváty a rezervy.

2. Princip funkční měny a další mezinárodní standardy

V mezinárodních účetních standardech schválených Evropskou unií je možnost používat zahraniční měnu jako měnu účetnictví. V Česku můžete princip funkční měny (tj. měna hlavního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí) využívat už od 1. ledna 2024, ale pouze u těchto měn: euro, americký dolar a britská libra.

S novelou zákona se má počet povolených měn rozšířit. Pro účetní jednotky tato úprava bude znamenat snazší finanční reportování a budgetování, nižší měnová rizika i jednodušší přípravu finančních výkazů.

Dalším mezinárodním standardem, který nás přiblíží okolnímu světu bude například způsob vykazování leasingu. Dlouhodobé leasingy a nájmy (tedy s právním vztahem delším než 1 rok) by měly být vykazovány jako způsob pořízení majetku či „práva k užívání“.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

3. Fyzické osoby nebudou muset vést účetnictví

Podle novely by fyzickým osobám a vybraným malým neziskovým organizacím neměla vzniknout povinnost vést účetnictví, možnost budou mít pouze na dobrovolné bázi. To je rozdíl oproti aktuální situaci, kdy musí vést účetnictví fyzické osoby, jejichž obrat přesáhl 25 milionů Kč.

Výňatek průvodního dopisu k novele, která se původně měla řešit už v roce 2022. Veškeré dokumenty, včetně návrhu novely najdete tady.

4. Povinný audit se bude týkat méně firem

Novinkou v návrhu zákona je navýšení limitů pro povinný audit účetní závěrky (až na trojnásobek). Audit by měly mít povinnost provádět jen ty subjekty, které splní 2 ze 3 kritérií:

  • obrat nad 240 mil Kč,
  • hodnota aktiv nad 120 mil Kč
  • a/nebo více než 50 zaměstnanců.

5. Oceňování dluhů a aktiv v současné hodnotě

Veškerá aktiva a dluhy by měly být nově vykazovány v současné nebo tzv. reálné hodnotě, a to při následném ocenění. V účetnictví tak nebude možné vykazovat aktiva a dluhy v prvotním ocenění. Reálná hodnota bude upřesněna podle mezinárodního účetního standardu.

Odkdy bude platit nový zákon o účetnictví?

Předpokládaná účinnost novely je od 1. ledna 2025. Ministerstvo financí zatím představilo pouze návrh zákona, a je tak možné, že se finální podoba ještě upraví a datum účinnosti se v průběhu legislativního procesu také změní.

Pokud s účetnictvím teprve začínáte a v podnikání nejste příliš ostřílení, ponořte se do naší mini akademie. Vzdělávacími videi vás provedou odborníci z praxe. Pro začínající podnikatele je video akademie zdarma.

Vstoupit do mini akademie

Související články

[Právní novinky pro OSVČ] Letos daně elektronicky, vyšší limit pro přiznání i školkovné + výhled na rok 2025

15. 04. 2024 3 minuty čtení 2
Přečíst článek

[Právní novinky pro OSVČ] Spravedlivější nemocenská, nárok na ošetřovné a méně návštěv na ČSSZ

12. 04. 2024 3 minuty čtení 0
Přečíst článek