Datum publikace 09. 09. 2021 Sdílet článek

Daňové přiznání za firmu vyřešíte online: jak na to

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 0
Náhledový obrázek

Ať už jste šéfem s.r.o., vedete družstvo nebo třeba nadační fond, máte jako právnická osoba povinnost podávat daňové přiznání. Ta se přitom nutně nevztahuje jen na zdaňovací období. Stačí, když změníte sídlo společnosti a za daný kalendářní či hospodářský rok se daňovému přiznání nevyhnete. Čtěte, jak na to.

Podle daňového řádu musíte jako právnická osoba podat daňové přiznání v okamžiku, kdy vás k tomu vyzve správce daně nebo v termínu stanoveném zákonem. Daňové přiznání však neupravuje jen daňový řád. Zabývá se jím i zákon o daních z příjmů. A podle něj existuje více variant, kdy se vás povinnost týká.

Daňové přiznání podáváte za zdaňovací období

Na rozdíl od fyzických osob nezáleží na tom, zda například dosáhnete určité výše příjmu – povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmů s. r. o. (či jiné obchodní společnosti) máte vždy za zdaňovací období. Tím se rozumí:

 • kalendářní rok,
 • hospodářský rok
 • nebo účetní období delší než 12 měsíců.

Na úřady se musíte vypravit i v okamžiku, kdy jste rozdělili či sloučili obchodní korporaci nebo třeba převedli jmění na svého společníka. Podat daňové přiznání v tomto případě musíte do konce kalendářního nebo hospodářského roku, kdy se změna uskutečnila.

Povinnost podávat daňové přiznání pro právnické osoby upravuje daňový řád, ale i zákon o daních z příjmů.

Povinnost podávat daňové přiznání pro právnické osoby upravuje daňový řád, ale i zákon o daních z příjmů.

Při podávání daňového přiznání se řídíte hospodářským a kalendářním rokem

Povinnost podávat daňové přiznání se vás ale může týkat i mimo klasické zdaňovací období. Určující je pak změna zdaňovacího období z kalendářního na hospodářský rok, nebo naopak. Kdy musíte přiznání podat?

 • za období před fúzí či rozdělením obchodní korporace nebo převedením jmění na společníka,
 • za období předcházející zápisu změny právní formy společnosti na jiný typ (například pokud převedete akciovou společnost na veřejnou obchodní společnost),
 • nebo třeba za období před dnem, kdy jste změnili sídlo evropské společnosti zapsané v obchodním rejstříku České republiky.

Kdy se vám povinnost vyhne

Někteří se ale povinnosti podávat daňové přiznání vyhnou. Výjimka platí například pro:

 • veřejně prospěšné poplatníky nebo společenství vlastníků jednotek, jejichž příjmy nejsou předmětem daně, jsou od ní osvobozené nebo se z nich daň vybírá zvláštní srážkovou sazbou daně,
 • veřejnou obchodní společnost, kde musí daňové přiznání podat jednotliví společníci
 • a pro zanikající nebo rozdělovanou obchodní korporaci za období ode dne přeměny do zápisu změn do obchodního rejstříku.

Na co si dát při vyplňování pozor

Daňová poradkyně Lucie Kořínková z účetní firmy Grantex upozorňuje na následující specifika daňového přiznání u právnických osob:

 • Pro účely stanovení základu daně z příjmů právnické osoby je nutné nejprve stanovit tzv. výsledek hospodaření, tedy rozdíl mezi výnosy a náklady stanovený v souladu s účetními předpisy.
 • Dále je třeba výsledek hospodaření upravit o daňově neuznatelné náklady, nezdaňované příjmy a další položky ovlivňující základ daně včetně odčitatelných položek (například daňová ztráta z minulých let či hodnota poskytnutých darů).
 • Sazba daně z příjmů právnických osob je stanovena na 19 % ze základu daně o položky snižující základ daně a odčitatelné položky. Daň z příjmů právnických osob nepodléhá žádnému solidárnímu zvýšení daně, sazba daně je jediná.
 • Poplatníkům daně z příjmů, a to jak právnických, tak i fyzických osob se daň snižuje o slevu na dani v částce 18 tisíc korun za každého zaměstnance se zdravotním postižením, případně 60 tisíc korun za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Chcete si rozšířit obzory i z dalších oblastí podnikání? V naší mini akademii se dozvíte spoustu užitečných informací o vedení účetnictví a daňové evidence, daních, fakturaci, smlouvách nebo cenotvorbě.

Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek