Vystavení prvních dokladů

Author Seyfor 4 minuty čtení 0

Jakmile máte základní nastavení iDokladu, můžete se pustit do vystavování faktur.

Faktura vydaná

Fakturu vystavíte kliknutím na zelené tlačítko blank v levém horním rohu stránky, nebo v sekci Prodej – Faktury pomocí ikony icon v horní liště ikon.

Na kartě faktury nahrajete uloženou šablonu faktury, změníte číselnou řadu faktur, nebo přidáte štítky.

Ke každé faktuře můžete přidat přílohy. Slouží k tomu záložka Přílohy, do které soubor přetáhnete, nebo nahrajete z počítače.

Každá faktura může mít až 5 příloh, maximální velikost jedné přílohy je 2 MB.

Každá faktura může mít až 5 příloh, maximální velikost jedné přílohy je 2 MB.

Na faktuře vyplníte odběratele – buď ho vyberete z adresáře, nebo přidáte nového odběratele pomocí tlačítka icon (nový kontakt se poté automaticky uloží do adresáře).

Pole Popis je pouze informativní pro vás, netiskne se na fakturu. Můžete sem tedy zadat krátkou charakteristiku dokladu, abyste v seznamu faktur nebo historii e-mailů měli lepší přehled. Pokud pole nevyplníte, propíše se do něj popis první vložené položky.

Popis faktury se zobrazuje v přehledu faktur.

Popis faktury se zobrazuje v přehledu faktur.

Na fakturu dále vyplníte datum vystavení faktury, DUZP a splatnost. Aplikace iDoklad automaticky jako den vystavení automaticky doplňuje dnešní datum, ale kliknutím na ikonu kalendáře datum upravíte.

Přímo ve faktuře můžete měnit data vystavení, DUZP i splatnosti.

Přímo ve faktuře můžete měnit data vystavení, DUZP i splatnosti.

V sekci Moje platební údaje vyberete způsob úhrady, bankovní účet se na fakturu propisuje ze sekce Nastavení – Banka.

Pod tlačítkem Zobrazit víc detailů najdete další možnosti nastavení faktury. Můžete si zde změnit měnu i jazyk faktury nebo její vzhled. Editovat můžete i texty před a za položkami.

Upravte si fakturu podle sebe v sekci Zobrazit víc detailů.

Upravte si fakturu podle sebe v sekci Zobrazit víc detailů.

Položky můžete do faktury vkládat ručně, nebo je načtete z ceníku – pokud položky v ceníku máte uložené.

Pokud máte položky uložené v ceníku, stačí napsat tři znaky a iDoklad našeptá jejich názvy.

Pokud máte položky uložené v ceníku, stačí napsat tři znaky a iDoklad našeptá jejich názvy.

Hotovou fakturu uložíte pomocí tlačítka Uložit. Pod tlačítkem Další akce najdete možnosti, které vám ušetří práci – fakturu uložíte jako šablonu, odešlete, vytisknete, nebo exportujete do PDF.

Každá další akce fakturu zároveň i uloží.

Každá další akce fakturu zároveň i uloží.

U vydané a odeslané faktury můžete zaznamenat úhradu několika způsoby:

  • Ručně pomocí ikony peněženky icon v řádku dané faktury, nebo v horní nabídce po označení faktury fajfkou.

blank

  • Ručně přímo na kartě faktury v záložce Úhrady. iDoklad vždy nabídne tabulku s úhradou, kde si nastavíte hrazenou částku, datum platby i způsob úhrady.

blank

blank

  • Pokud vystavujete fakturu s typem úhrady hotově, jako uhrazená se označí hned po uložení.
  • Úhradu provedete i v sekci Finance – Banka při platbě převodem. V horní liště kliknete na ikonu icon a vytvoříte bankovní pohyb, který spárujete s konkrétní fakturou.

blank

  • Poslední možností je automatická úhrada pomocí párování bankovních pohybů, o které píšeme dále.

blank

Pokud u faktury zadáte úhradu omylem, nejjednodušší je smazat ji přímo na faktuře v záložce Úhrady.

Úhradu smažete kliknutím na koš.

Úhradu smažete kliknutím na koš.

Úhradu smažete také v sekci Prodej – Úhrady, případně v sekci Banka či Pokladna, vždy pomocí ikony koše.

Prodejka

Prodejka je zjednodušený prodejní doklad, který se podobá faktuře. Vystavujete ji, když zákazník platí na místě. Uhrazená je tedy v momentu vystavení a nemusíte na ni uvádět údaje o odběrateli.

Prodejku vystavíte kliknutím na zelené tlačítko blank v levém horním rohu, nebo v sekci Prodej – Prodejky kliknutím na ikonu icon v horní liště.

I když na prodejku nemusíte zadávat odběratele, můžete ho vybrat z adresáře.

Popis vám slouží k lepšímu přehledu v seznamu prodejek, na dokladu není vidět. Pokud ho nevyplníte, propíše se do popisu název první položky z prodejky.

Vyplníte také datum vystavení prodejky a pokud jste ji vystavili na externím zařízení, vyplňte kolonku Prodejní terminál.

Položky na prodejku vypíšete ručně, nebo je načtete z ceníku, a prodejku uložíte.

Na kartě prodejky vyplníte všechny údaje.

Na kartě prodejky vyplníte všechny údaje.

Faktura přijatá

Faktury, které vám pošlou například dodavatelé, evidujete v sekci Nákup – Faktury přijaté. Fakturu si založíte kliknutím na zelené tlačítko blank v levém horním rohu, nebo v sekci Nákup – Faktury přijaté kliknutím na ikonu icon v horní liště.

Nově vytvořená faktura se očísluje podle nastavení číselné řady iDokladu a slouží k vašemu přehledu. Skutečné číslo přijaté faktury poté doplníte do kolonky Přijatý doklad.

Fakturu zapíšete tak, jak jste ji dostali od dodavatele. Pokud chcete na fakturu přidat přílohu (například naskenovaný originál přijaté faktury), nahrajete ji v záložce Přílohy v horní částí stránky.

Ke každé faktuře můžete nahrát přílohy.

Ke každé faktuře můžete nahrát přílohy.

blank

Ptejte se iDoklad pozitivních účetních ve Facebookové skupině

Poradí vám s vašimi účetními či daňovými dotazy. A pokud se vám jejich rady zalíbí, můžete s nimi navázat novou spolupráci.

Chci vstoupit do skupiny

Žádost vám během chvilky schválí správce skupiny