Import faktur do iDokladu

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 15. 5. 2024 4 minuty čtení

Do aplikace iDoklad si můžete snadno importovat faktury vystavené v ekonomických systémech Pohoda a SuperFaktura. Načtené faktury se v iDokladu dají dále upravovat či kopírovat, součástí importu je i spárování uložených kontaktů na základě shodného IČ a automatické založení nových karet Kontaktů.

Export faktur do XML formátu

Zkopírovat link Zkopírováno

Předpokladem pro import faktur do iDokladu je jejich export z původního systému do formátu XML. Tento krok uskutečníte přímo v příslušném ekonomickém systému a postup byste měli najít v nápovědě k danému systému. Pro případ, že byste si přesto nevěděli s exportem rady, popis najdete také v naší nápovědě:

Import XML faktur do iDokladu

Zkopírovat link Zkopírováno

Import faktur z XML formátu do iDokladu uskutečníte v menu Nastavení-Aplikace-Import. Zde vám stačí uskutečnit tři jednoduché kroky:

 1. Nejprve si v nabídce zvolte systém, ze kterého faktury importujete.
 2. Poté vám iDoklad zpřístupní stránku určenou pro načtení souboru exportovaného z vybraného systému. Zde vyplňte následující pole:
 • Importní soubor – do tohoto pole zadejte přesnou cestu k adresáři, do něhož jste faktury exportovali.
 • Formát čísla faktury – kvůli zachování původních čísel faktur je důležité zadat do pole definici číselné řady tak, aby odpovídala číslování v původním systému. Zapište sem tedy odpovídající pevné znaky i proměnné pro rok {R}, měsíc {M} nebo pořadové číslo faktury {N} a u proměnných dodržte i přesný počet znaků z původní definice. Pozor – znaky použité pro definici proměnné nemusí v iDokladu odpovídat znakům, které používá původní systém (např. pořadové číslo v iDokladu definuje proměnná N, jinde to však může být Č nebo C).

Příklad nastavení při importu z Pohody: V části Nastavení / Seznamy / Číselné řady máte v Pohodě pro faktury definovanou Řadu ve tvaru 2301 a Číslo např. 00024 (zde je pro vás důležitým údajem počet znaků, v tomto případě pět). V iDokladu tedy do pole zapište 2301{NNNNN}.

Příklad nastavení při importu ze SuperFaktury: V části Nastavení / Číslování / Upravit číslování jste v SuperFaktuře pro běžné faktury vybrali formát RRČČČČ, který generuje čísla faktur ve tvaru 130001, 130002 atd. V iDokladu tedy do pole zapište {RR}{NNNN}.

 • Řada – pokud máte pro faktury nastaveno více číselných řad, vyberte ze seznamu tu řadu, do které mají být faktury naimportovány.

Pak stiskněte tlačítko Importovat.

3. Nakonec si ověřte stav importovaných souborů. Součástí přenosu je také import adres odběratelů uvedených na dokladech, rozhodujícím údajem při párování je IČ. Pokud se IČ uvedené na faktuře v iDokladu již vyskytuje, iDoklad oba kontakty spáruje a nově načtené doklady bude v přehledech a tiskových sestavách součtovat s již uloženým kontaktem (v případě, kdy se adresní údaje na uložené kartě kontaktu a na nově načteném dokladu liší, iDoklad je nepřepíše a na obou místech zůstanou v původní podobě beze změny). Pro firmy, které v iDokladu dosud nemáte uložené (IČ na dokladu se neshoduje s žádnou firmou v kontaktech), se automaticky založí nové adresní karty.

XML export z Pohody

Zkopírovat link Zkopírováno
 1. Předpokladem pro převod faktur z Pohody do iDokladu je jejich export do formátu XML. Tento krok uskutečníte přímo v Pohodě v agendě Vydané faktury. Zde pravým tlačítkem myši otevřete místní nabídku a v ní si vyberete volbu Export do XML.
 2. Potom program otevře průvodce Uživatelský XML export, ve kterém postupujte v následujících krocích:
 • Na první straně si zvolte název souboru a jeho umístění. Tuto adresu později zadáte do iDokladu.
 • Na další straně si v poli Typ exportu zvolte možnost Standardní export XML Pohoda.
 • Po stisku tlačítka Další se požadovaný export provede.
 • Na poslední straně průvodce pak máte možnost otevřít si složku s nově vytvořenými XML soubory a zkontrolovat si, jestli je vše v pořádku.

Aplikace iDoklad umožňuje i opačný krok, a to Import adres a faktur do Pohody (využívá se utilita k propojení). Tuto možnost využijete v případě, kdy posíláte své účetní firmě faktury vystavené v iDokladu ke zpracování v systému Pohoda.

XML export ze SuperFaktury

Zkopírovat link Zkopírováno

Předpokladem pro převod faktur ze SuperFaktury do iDokladu je jejich export do formátu XML. Tento krok uskutečníte přímo v SuperFakturu v části Nástroje / Export. Zde stačí zaškrtnout pole Data pro Pohodu, vybrat si časový interval, do kterého mají exportované doklady spadat, a stisknout tlačítko Export.

Potom si už jen pojmenujte adresář, do kterého XML výstup uložíte, a zapamatujte si cestu k němu – tuto adresu později zadáte při importu faktur do iDokladu.

XML export dat ze SuperFaktury neobsahuje informace o tom, zda jsou faktury uhrazeny a jakou mají sazbu DPH. Proto si faktury po importu raději v iDokladu přejděte – zaveďte si do nich úhrady a v případě, že používáte jinou sazbu DPH než základní, zkontrolujte si i vyčíslení DPH.

Byly tyto informace užitečné?
0 1

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma