Nastavení – Nákup

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 23. 4. 2024 2 minuty čtení

Zjednodušte si vyplňování dokladů a nastavte si údaje, které se do nich automaticky propíšou. Nastavení je platné pro všechny doklady uložené v seznamu přijatých faktur. Zadejte tedy údaje, které používáte nejčastěji. Při vystavování dokladu je pak můžete podle potřeby upravit.

K nastavení se dostanete kliknutím v levém menu na Nastavení → Nákup. Stránka obsahuje dvě záložky:

  • Výchozí nastavení,
  • Číslování.

Výchozí nastavení

Zkopírovat link Zkopírováno

Typ ceny – máte-li v záložce Firma v poli Typ plátce vybranou možnost Plátce DPH nebo Identifikovaná osoba, zvolte si, jakým způsobem se bude na dokladech zadávat cena:

  • s DPH – na vystaveném dokladu bude uvedená cena položky včetně DPH, kterou dle zvolené sazby aplikace iDoklad vypočítá (pozor, tento postup může být problematický, protože pro výpočet daňového základu používá čtyřmístný koeficient a vypočtená cena bez daně nemusí být vždy matematicky přesná).
  • bez DPH – cena položky bude zadaná bez daně a aplikace k ní připočítá DPH podle vybrané sazby,
  • PDP – tuto možnost vyberete, pokud vykazujete daň v režimu Přenesené daňové povinnosti.

Sazba daně – vyberte si sazbu, kterou u svých produktů používáte nejčastěji (výši sazby určuje Zákon o DPH – pokud si nejste výběrem sazby jistí, poraďte se se svou účetní).

Způsob úhrady – pro usnadnění vyplňování dokladů zvolte nejčastější způsob úhrady.

Číslování

Zkopírovat link Zkopírováno

Formát čísla faktury – zadejte vzorec, podle kterého se generují čísla faktur. Vzorec zapište jako kombinaci neměnných znaků a proměnných ve složených závorkách, kdy:

  • {N} znamená číslo dokladu – tato proměnná je povinná, obsahuje maximálně 4 znaky,
  • {D} znamená den – obsahuje maximálně 2 znaky,
  • {M} znamená měsíc – obsahuje maximálně 2 znaky,
  • {R} znamená rok – obsahuje maximálně 4 znaky.

Výsledné označení faktury vidíte v náhledu na konci řádku.

Rok – nastavte současný nebo předchozí rok.

Pořadové číslo – v poli vidíte číslo posledního dokladu. Pokud jste zatím žádný nevystavili, je zde 0. Při vystavení dalšího dokladu se jako proměnná {N} použije tato hodnota navýšená o jedna. Pokud zakládáte novou číselnou řadu, nastavte do pole číslo 0. Když doklad smažete, můžete mezeru v číselné řadě změnou pořadového čísla zaplnit. Aplikace iDoklad za vás přitom pohlídá, aby nedošlo k duplicitě.

Nastavení uložte kliknutím na tlačítko Uložit.

Číslo faktury je neměnné a po uložení dokladu se nedá nijak upravit. Pokud jste fakturu zatím neexportovali do účetního systému, můžete ji v případě potřeby smazat, opravit pořadové číslo a vytvořit znovu.

Byly tyto informace užitečné?
0 3

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma