Nastavení – Firma

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 5. 10. 2023 5 minut čtení

Základní identifikační a účetní údaje, podpis i logo vaší firmy nastavíte v sekci Firma. Údaje se pak automaticky propíšou na doklady, které v aplikaci iDoklad vystavíte. Některé z nich jsou navíc nezbytné pro správné zaúčtování vystavených faktur.

Vyhněte se pozdějším úpravám dokladů a vyplňte si údaje o firmě ještě předtím, než vystavíte první fakturu. Klikněte v levém menu na Nastavení → Firma. Stránka obsahuje čtyři záložky:

 • Základní nastavení firmy,
 • Účetní údaje,
 • Logo a podpis,
 • Správa firem.

Základní nastavení firmy

Zkopírovat link Zkopírováno

V první záložce vyplníte základní identifikační údaje, které se objeví na každé vydané faktuře:

 • Legislativa – legislativu, kterou se firma řídí, lze změnit pouze při registraci účtu.
 • Firma – pokud nemáte název firmy a používáte své vlastní jméno, napište jej sem.
 • – podle IČ iDoklad doplní všechny další kontaktní údaje firmy z databáze ARES.
 • Sídlo – zadejte název ulice a číslo, PSČ a město.
 • E-mail – firemní e-mail může být odlišný od e-mailu, kterým se přihlašujete do iDokladu.
 • Vyplnit můžete také: Telefon, Mobil, Web.

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko Uložit.

Účetní údaje

Zkopírovat link Zkopírováno

V druhé záložce vyplníte účetní údaje platné pro každý vystavený doklad.

 • Typ plátce – vyberte, zda jste:
  • Plátce DPH – po zvolení této možnosti budete moct při zadávání částek v iDokladu pracovat s údaji o DPH a všechny vystavené doklady budou obsahovat daňovou rekapitulaci. Abyste výši DPH nemuseli na fakturách zadávat ručně, nastavte si výpočet pro všechny doklady – po kliknutí v levém menu na Nastavení → Prodej nebo Nákup → Výchozí nastavení si vyplňte výchozí procentuální hodnotu DPH.
  • Identifikovaná osoba – po zvolení této možnosti budete mít údaje o DPH dostupné pouze u dokladů k přeshraničním platbám.
  • Neplátce DPH – v aplikaci iDoklad nebudete mít údaje o DPH dostupné.

Pokud jste vystavovali doklady v jiném režimu, než ve kterém současně fakturujete, po otevření dokladu se zobrazí informace o tom, že doklad byl vystaven v odlišném režimu (například při přechodu z Plátce DPH na Neplátce DPH).

 • Zdaňovací období – zvolte frekvenci, ve které podáváte přiznání k DPH (měsíční nebo kvartální).
 • DIČ – vyplňte, pokud jste plátce DPH nebo identifikovaná osoba, případně pokud jste neplátce DPH, ale evidujete tržby v režimu EET.
 • Režim OSS (One Stop Shop) – zatržení tohoto pole umožní fakturaci koncovým zákazníkům (neplátcům DPH) v zemích EU podle jejich sazeb DPH.
 • Členění DPH – zatržením tohoto pole umožníte přesné zařazení položek dokladu do správného řádku v přiznání k DPH a kontrolním nebo souhrnném hlášení.
  Pro vystavené i přijaté doklady zadejte také:
 • Kód plnění – vyberte si vámi nejpoužívanější kód předmětu plnění, který se vyplní v každé nově vydané faktuře v režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Členění DPH – po zatržení pole Členění DPH výše si zde zvolíte nejpoužívanější kód členění DPH, který se vyplní v každé nově vydané faktuře, příjmovém pokladním dokladu nebo bankovním pohybu.
 • Typ subjektu – vyberte, zda jste fyzická, nebo právnická osoba.
 • Spisová značka – pokud je firma zapsaná v obchodním rejstříku, musíte podrobnosti o zápisu dle zákona o účetnictví uvádět na všech fakturách.
  Nastavení uložte kliknutím na tlačítko Uložit.

Logo a podpis

Zkopírovat link Zkopírováno

V této záložce můžete do aplikace nahrát logo firmy. Zobrazovat se bude na vydaných fakturách. Zaškrtnutím políčka „Použít logo i v aplikaci (místo loga iDokladu)“ se vám logo bude zobrazovat i v hlavičce aplikace iDoklad.

Logo nahrajete kliknutím na tlačítko Načíst soubor a následným vybráním souboru z počítače. Zvolený obrázek se uloží do aplikace iDoklad, kde bude dostupný, i když jej z počítače vymažete nebo přesunete jinam. V rámečku uvidíte náhled vybraného loga.
Pokud chcete logo změnit, klikněte nejdřív na ikonku icon, kterou stávající logo smažete, a poté znovu klikněte na tlačítko Načíst soubor a vyberte nové logo.

iDoklad nabízí několik různých šablon pro faktury, které můžete vybírat v Nastavení faktur, nebo přímo při tisku konkrétního dokladu. Uložené firemní logo se do šablon propíše.

Stejným způsobem nahrajete naskenovaný podpis (s razítkem), který se bude na fakturách zobrazovat pod celkovou cenou zboží. Doklady tak budou vypadat jako ručně podepsané originály.
Podpis nahrajete kliknutím na tlačítko Načíst soubor, smažete jej kliknutím na ikonku icon a v rámečku vidíte náhled podpisu, jak bude vypadat na faktuře.

Logo i podpis nahrajte ve formátu GIF, JPG, JPEG nebo PNG či HTML. Optimální velikost obrázku je 280×100 bodů při 96 DPI, případně 900×300 bodů při 300 DPI. Pokud vložíte větší obrázek, iDoklad ho automaticky zmenší. Maximální velikost nahraného souboru je 10 MB.

Nastavení uložte kliknutím na tlačítko Uložit.

Správa firem

Zkopírovat link Zkopírováno

V poslední záložce můžete založit novou firmu, nebo firmu smazat.

Založit novou firmu
Pokud chcete pod svou e-mailovou adresou vést v iDokladu další firmu, klikněte na tlačítko Založit novou firmu. Založit takto můžete libovolný počet firem a budete do nich mít přístupové právo jako „majitel“. Firmy můžete v iDokladu používat ihned po vyplnění identifikačních údajů.

Smazat firmu
Pokud chcete některou z firem z iDokladu smazat i se všemi uloženými daty, která k ní v iDokladu máte, klikněte na Přejít k smazání. Při mazání více firem musíte každou odstranit zvlášť.
Po smazání vám přijde e-mail, kde rozhodnutí potvrdíte. Do 5 dnů bude firma smazána, během této doby můžete rozhodnutí ještě odvolat. Později už budou všechna data spojená s firmou z iDokladu smazána a nelze je získat zpět.

Byly tyto informace užitečné?
0 4

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma