Seznam položek ceníku

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 23. 4. 2024 5 minut čtení

V ceníku najdete všechny evidované ceníkové položky. Označené jsou jako skladové, nebo neskladové (tj. ostatní).

U všech skladových položek vždy vidíte i jejich aktuální stav na skladě (ve sloupci Stav skladu). Pokud například prodáváte různobarevné košile a chcete vědět, kolik máte aktuálně modrých košil, informaci rychle dohledáte.

icon Naskladnit: ručně přidáte skladový pohyb položky, kterým zvýšíte stav mimo přijatou fakturu (na základě faktur se pohyb vytváří automaticky). Po rozkliknutí do otevřeného okna uveďte datum skladového pohybu, množství a popis.

icon Vyskladnit: ručně vložíte skladový pohyb, který sníží stav položky mimo vystavenou fakturu, může jít třeba o ztracené zboží. Po rozkliknutí do otevřeného okna uveďte datum skladového pohybu, množství po vyskladnění a popis.

icon Sklad: tlačítko umožní u položek sledovat či nesledovat jejich stav skladu. Vyberte položky a nastavte hromadnou akci:

 • Sledovat stav skladu: vybrané neskladové položky nastavíte jako skladové.
 • Nesledovat stav skladu: vybrané skladové položky naopak nastavíte jako neskladové.

icon Sestavy: tlačítko, se kterým zobrazíte tyto možnosti:

 • Ceník: zobrazí seznam položek, jejich název, kód, prodejní množství, měrnou jednotku, prodejní cenu, měnu, typ ceny a druh sazby.
 • Stav skladů: zobrazí stav skladu ke zvolenému datu, jejich název, kód, množství a měrnou jednotku.

icon Nastavení: zobrazí výchozí nastavení pro Prodej
icon Export: při kliknutí zvolte výběr formátu souboru:

 • Exportovat seznam do XLSX, tj. do sešitu aplikace Excel.
 • Exportovat seznam do CSV, tj. do jednoduchého souborového formátu.

Při výběru formátu (XLSX nebo CSV) se zobrazí okno, ve kterém vyberete všechny sloupce, které chcete exportovat. Poté kliknete na tlačítko Exportovat → v pravém dolním rohu obrazovky uvidíte okno s průběhem přípravy souboru a po dokončení exportu tlačítko pro stažení vyexportovaného souboru.

Funkce Export umí pracovat s filtry. Pokud máte v době exportu na seznamu položek nastavený filtr, vyexportují se vybrané položky.

Filtrování seznamu

Zkopírovat link Zkopírováno

K rychlému přehledu v seznamu položek ceníku využijete záložky. Vyfiltrují:

 1. Všechny položky,
 2. Skladové položky,
 3. Ostatní položky (tedy neskladové).

Pokud potřebujete rychle vyhledat položku, napište její název do políčka s lupou → systém zobrazí pouze položky s odpovídajícím názvem.

Položka ceníku

Zkopírovat link Zkopírováno

Detaily o jednotlivých položkách zjistíte po kliknutí na název dané položky. Zobrazí se karta položky, ve které najdete 2 záložky:

 1. Detail položky,
 2. Skladové pohyby.

Záložka Detail položky slouží i jako vzor při přidávání položky na fakturu, obsahuje podobná pole. Pole upravíte, když kliknete na tlačítko icon Upravit.

Při úpravách položky vyplníte jednotlivá pole následovně:

 • Název položky označuje prodávané zboží nebo službu, pod kterým položku v seznamu vyhledáte. Na faktuře název doplníte do kolonky Položka.
 • Katalogové číslo slouží k přesné identifikaci položky, vypište jej ručně (max. 20 znaků).
 • Čárový kód (EAN) vypište ručně (max. 20 znaků) nebo vložte pomocí snímače čárových kódů. Čárový kód pak stačí naskenovat a položka se přidá na doklad.
 • Prodávat po: uveďte počet měrných jednotek prodávaného zboží nebo služby.
 • Jednotka, ve které zboží prodáváte, např. ks, m, kg.
 • Cena: uveďte cenu jedné měrné jednotky. Podle vybraného Typu ceny (s daní/bez daně) se výsledná částka může dále navýšit o DPH.
 • Měna, ve které vedete položku. Je doporučeno nechat domácí měnu a pokud budete tvořit doklad v jiné měně, tak se položky z ceníku automaticky přepočítají na vybranou měnu nastaveným kurzem.

Křížové přepočty v iDokladu nefungují (např. EUR/USD) a je nutné tyto položky v dokladu ručně upravit. Pozor, pokud chcete doklad vystavit v jiné měně, než původně vybrané, k přepočtu položek již nedochází a je nutné doklad vytvořit znovu.

 • Sazba DPH: z nabídky vyberte sazbu DPH, ve které zboží prodáváte, hodnoty odpovídají národní legislativě.
 • Typ ceny: zvolte, zda-li jde o cenu s DPH, bez DPH nebo o přenesenou daňovou povinnost (PDP). Od typu ceny se odvíjí výpočet daně z přidané hodnoty a výsledná cena za položku.
  • S DPH: částka zapsaná v poli Cena už zahrnuje DPH a na dokladu se z ní vypočítá dle sazby daně Cena bez DPH.
  • Bez DPH: částka zapsaná v poli Cena nezahrnuje DPH a výsledná cena na dokladu se navýší o procenta určená vybranou sazbou DPH.
  • PDP: volba je určena především pro doklady vystavované v Režimu přenesení daňové povinnosti, tedy i přes vybranou sazbu DPH nebude částka DPH vypočítávána a Cena s daní se rovná Ceně bez daně.
 • Členění DPH: pokud máte v nastavení firmy v záložce Účetní údaje zvolený přepínač Členění DPH, můžete si u každé položky ceníku zvolit kód členění DPH. Umožňuje zařazení položky přidané do dokladu do správného řádku přiznání DPH nebo kontrolního hlášení.
 • Sledovat stav skladu: zvolte položku, u které chcete sledovat stav skladu a tlačítkem ji přepněte na skladovou položku. Můžete u ní pak evidovat i skladové pohyby. Pokud zrušíte volbu Sledovat stav skladu, záložka Skladové pohyby se skryje a položka je znovu neskladová. Po opětovném přepnutí volby se skryté skladové pohyby znovu zobrazí.

Po zaškrtnutí volby Sledovat stav skladu se na nové položce zobrazí i pole Množství pro zadání počátečního stavu skladové položky.

Skladové pohyby

Zkopírovat link Zkopírováno

U skladových položek najdete záložku Skladové pohyby, která obsahuje všechny skladové pohyby konkrétní položky.

Tlačítkem Smazat icon vybraný pohyb smažete.

Pokud byl smazaný pohyb vytvořený na základě faktury (tedy automaticky), položka na faktuře bude zachována jako neskladová. Odstraní se pouze vazba dané položky na sklad → v detailu faktury u položky už neuvidíte ikonu ve sloupci Sklad.

Skladové pohyby se vytvářejí automaticky z vystavených a přijatých faktur, když na fakturu přidáte položku z ceníku. Můžete je také zadat ručně tlačítky Naskladnit a Vyskladnit.

Byly tyto informace užitečné?
0 0

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma