Komunikace s účetními systémy

Domů  Předchozí  Další

 

Službu iDoklad je možné propojit s nejrozšířenějšími účetními systémy. Vaše účetní kancelář tak má možnost bez pracného přepisování importovat adresy a faktury vystavené v iDokladu přímo do svého systému. Komunikaci využijete i v případě, kdy si účetnictví zpracováváte sami: můžete fakturovat na vzdáleném fakturačním místě nebo „v terénu“ na mobilním zařízení a data si posílat do své vlastní účetní aplikace. Zpracováváte-li účetnictví v některém ze systémů Money či v programu Vario, v rámci přenosu dostanete zpět informace o úhradách faktur a získáte tak dokonalý on-line přehled o svém podnikání.

Exportované doklady jsou v seznamu označené ikonou IK_exportovano.

IK_upozorneni V záložce Nastavení si můžete zakázat možnost v exportovaných dokladech provádět dodatečné úpravy. Pokud přece jen k dodatečné změně dojde, doklad je v seznamu označený ikonou IK_exportovano_a_zmeneno.

Money S3

IK_skok_jinam Propojení se systémem Money S3

Součástí účetního programu Money S3 je externí aplikace umožňující propojení s iDokladem. Komunikace se uskuteční přímo z menu programu. Na adrese www.money.cz si můžete zdarma stáhnout zkušební verzi Money S3 Start, která obsahuje všechny dostupné moduly a funkce, včetně propojení na iDoklad.

Money S4 a Money S5

IK_skok_jinam Propojení se systémem Money S4/S5

Pro obousměrnou komunikaci s těmito ERP systémy slouží modul iDoklad, který je součástí jádra systému Money.

Pohoda

IK_skok_jinam Propojení se systémem Pohoda

Propojení iDokladu se systémem Pohoda se provádí pomocí bezplatné externí utility, kterou si můžete stáhnout zde.

Altus Vario

IK_skok_jinam Propojení se systémem Vario

Přímo ze systému Vario si můžete nainstalovat doplněk Vario iDoklad, který zajistí obousměrnou komunikaci s iDokladem. V systému Vario si můžete nastavit i automatizované spouštění importu. Více se dozvíte zde.

 

Přehled podporovaných vlastností importu

 

Money S3

Money S4/S5

Pohoda*

Vario

Import adres

*

*

 

*

Import faktur

*

*

*

*

Načtení dokladů jediným stiskem volby v menu

*

*


*

Načtení prostřednictvím externí aplikace*

 

Zpětná aktualizace úhrad

*

*


*

* Do programu Pohoda lze z iDokladu přenášel jen vydané faktury.