Propojení s Variem

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Komunikace s účetními systémy

IK_skok_jinam Nápověda Altus Vario

Propojení ekonomického systému Altus Vario s iDokladem zprostředkuje doplněk Vario iDoklad, který zajistí import dokladů a kontaktů vystavených v iDokladu za účelem účetního zpracování. Kromě zaúčtování je možné přenesené faktury hradit funkcemi Vario a stav úhrad synchronizovat zpět do služby iDoklad.

Funkce a vlastnosti doplňku Vario

Doplněk Vario iDoklad podporuje:

IK_odrazka import nových vydaných faktur včetně souvisejících úhradových pokladních dokladů

IK_odrazka zakládání nových kontaktů a aktualizaci stávajících kontaktů

IK_odrazka zpětné odesílání informací o úhradách dokladů

Výměnu dat lze spouštět ručně pomocí funkcí doplňku, případně můžete použít automatizovanou výměnu dat pomocí naplánované úlohy.

Řešení nepodporuje:

IK_odrazka aktualizaci existujících dokladů

IK_odrazka import zálohových faktur a všech souvisejících dokladů

IK_odrazka import produktů z ceníku v iDokladu do katalogu Varia – položky dokladů se zakládají bez vazby na katalog

Instalace

IK_Odrazka_01 Jako první krok si musíte zde volbou Uložit jako stáhnout instalační soubor doplňku iDoklad.

IK_Odrazka_02 Následně si zde stáhněte instalační soubor Vario Integration Services. Pro stažení je třeba se přihlásit.

IK_Odrazka_03 Poté si propojte doplněk Vario iDoklad se službou iDoklad. Postup je následující:

IK_odrazka Na stránkách Altusu si instalujte integrační službu AVIS (soubor IntegrationServices.zip).

IK_odrazka Poklepejte na stažený soubor iDoklad.vario a instalujte jej do příslušného profilu Vario.

IK_odrazka Nastavte si oprávnění na doplněk iDoklad. Tento krok slouží k zajištění, aby aktualizaci nespouštěli neautorizovaní uživatelé.

IK_odrazka Propojení vyžaduje licenci doplňku iDoklad, ale nepotřebuje licenci integračních služeb AVIS.

IK_upozorneni Licence k doplňku iDoklad není nijak zpoplatněná, slouží jen pro sledování počtu uživatelů doplňku.

IK_odrazka Před prvním spuštěním doplňku je ve Variu nutné nastavit propojení, viz následující kapitola.

Nastavení

Po instalaci doplňku se ve Variu přepněte do dialogu Možnosti Altus Vario / sekce Doplňky / Obecné doplňky/ iDoklad.

Nastavení karty Možnosti Altus Vario

Nastavení karty Možnosti Altus Vario

Nastavené hodnoty se ukládají vždy jen pro aktuální firmu a v jednom profilu Vario tak lze z různých účtů iDokladu stahovat data do různých firem. Tuto funkčnost využijí účetní společnosti k paralelnímu vedení účetnictví pro více uživatelů iDokladu.

Na kartě Možnosti je třeba vyplnit následující údaje:

IK_odrazka přihlašovací údaje (e-mail a heslo) ke službě iDoklad

IK_odrazka knihu a typ dokladu pro zakládání vydaných faktur

IK_odrazka knihu a typ dokladu pro zakládání úhradových pokladních příjmových dokladů

IK_odrazka knihu a typy kontaktů pro zakládání kontaktů do adresáře

Zakládání kontaktů a odesílání úhrad je volitelné.

IK_upozorneni Pokud se iDoklad chystáte propojit s agendou Varia, ve které vystavujete doklady, ověřte si, že nastavení číselné řady faktur ve Variu a iDokladu není konfliktní.

Pro každý účet iDokladu je možné ve Variu zajistit automatické stahování dat vytvořením naplánované úlohy. Více se dozvíte zde.