Propojení s Money S4/S5

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Komunikace s účetními systémy

K propojení Money S4/S5 a iDokladu slouží modul iDoklad, který je součástí jádra systému Money a umožňuje obousměrnou komunikaci, díky kterému je přenos dat velmi jednoduchý a intuitivní. Modul umožní z iDokladu do Money načítat vydané a přijaté faktury, prodejky a účtenky EET, prodejní místa, adresní karty a skladové pohyby uvedené na dokladech, zpět pak lze importovat položky ceníku.

V seznamu v Money si můžete vytvořit uživatelské nastavení pro libovolné množství účtů vedených v iDokladu.

IK_upozorneni Do Money se z iDokladu nepřenáší úhrady a zálohové faktury. Odpočet zálohy se do vyúčtovací faktury importuje jako odpočet bez vazby na jiný doklad.

Příprava Money S4/S5

Pro korektní přenos a správné zaúčtování dokladů je potřeba v systému Money S4/S5 před prvním přenosem vytvořit následující konfiguraci.

Skupina faktur vydaných

V seznamu Fakturace / Faktury vydané / Skupiny seznamu si založte speciální skupinu a v jejím nastavení doplňte veškeré údaje, které se v iDokladu nezadávají, ale v Money jsou potřeba pro správné zaúčtování. Naprosto nezbytné je doplnit PředkontaciČlenění DPH, bez těchto údajů se doklady do Money vůbec neuloží. Podle potřeb dané agendy můžete doplnit i další používané údaje, např. Intrastat, skladové pohyby, Kontrolingové údaje apod.

IK_upozorneni POZOR: Údaji zadanými v nastavení skupiny se při uložení faktury do Money přepíše její původní zadání z iDokladu. Proto do nastavení skupiny nesmíte doplnit žádný z údajů, které se zadávají již v iDokladu, zejména Zaokrouhlení.

Nastavení skupiny seznamu faktur vydaných

Nastavení skupiny seznamu faktur vydaných

Nastavení skupiny seznamu faktur vydaných

Nastavení skupiny seznamu faktur vydaných

Pokud faktury z iDokladu převádíte do agendy, kterou v Money aktivně používáte (faktury střídavě vystavujete jak v iDokladu, tak i v Money), musíte pro ně v iDokladu vytvořit jinou číselnou řadu, než jaká je nastavená v Money. Kdyby totiž obě řady byly stejné, docházelo by ke kolizím a import faktur z iDokladu do Money by neprobíhal korektně.

IK_upozorneniPříklad: v Money používáte pro faktury Číselnou řadu, jejíž Období má nastavenou Číselnou předponu řady na hodnotu 2016 a Aktuální číslo na 0001 (viz obrázek). V nastavení iDokladu je pak nutné upravit Formát čísla faktury z původního tvaru {RRRR}{NNNN}, který by vygeneroval shodné číslo faktury (20160001), např. na {RRRR}9{NNNN}.

Nastavení číselné řady v Money S4/S5

Nastavení číselné řady v Money S4/S5

Nastavení číselné řady v iDokladu

Nastavení číselné řady v iDokladu

Skupina firem

Chcete-li adresy zadané v iDokladu používat i při vystavování dokladů v Money, pak v menu Adresář / Firmy / Skupiny seznamu založte také skupinu pro převod adres a doplňte v ní údaje, které v Money používáte při obchodování – Číselnou řadu, Adresní klíče, Činnosti a nastavení v záložce Obchod (primární účty, způsob výběru ceny, individuální ceník atd.). Upozorňujeme však, že jde o údaje využívané pouze v agendě Money, při práci v iDokladu se nijak neprojeví.

Nastavení seznamu pro odpočet záloh

Pro faktury generované v iDokladu za účelem vyúčtování zálohových faktur je v Money potřeba na kartě Nastavení seznamu faktur vydaných (menu Agenda / Nastavení skupin a seznamů) zadat Předkontaci pro odpočet zálohy a Členění DPH pro odpočet zálohy. Zajistíte si tak správné zaúčtování Odpočtů záloh.

Nastavení seznamu faktur vydaných

Nastavení seznamu faktur vydaných

Kurzy cizích měn

V Money musíte mít v menu Seznamy / Bankovní / Měny vytvořené karty všech měn, které se v iDokladu používají. Doklady se do Money vždy importují s kurzem zadaným v iDokladu.

Konfigurace výměny dat s Money

Propojení na iDoklad si v Money nastavíte v menu Administrace / Výměna dat / iDoklad. Tlačítkem Přidat vložíte do seznamu novou konfigurační kartu připojení. Před prvním přenosem na ní musíte individuálně nastavit propojení s konkrétním účtem v iDokladu a okruh dat, která se v daném případě mají mezi produkty přenášet.

Obecné

IK_odrazka Přihlašovací jméno a heslo pro přístup do agendy v iDokladu. Pokud jsou tyto údaje správně zadané, Money ihned nabídne v poli Agenda iDokladu název příslušné agendy (jméno zadané při registraci).

Konfigurace propojení iDokladu v Money S4/S5

Konfigurace propojení iDokladu v Money S4/S5

IK_upozorneniPokud jste dříve používali připojení přes 3D iDokladConnector a nyní spouštíte první výměnu dat po aktualizaci, může vám Money oznámit, že máte chybně zadané připojení. V takovém případě je nutné připojení nastavit znovu. Důvodem je převod na bezpečnější formu výměny dat pomocí standardu OAuth2.

IK_odrazka Skupina pro import firem / faktur vydaných – zde vložte skupiny, které jste si vytvořili pro import z iDokladu.

IK_odrazka Přenášet úhrady z Money – u faktur, jejichž úhrady byly zavedené do účetnictví Money, se v iDokladu po přenosu zatrhne příznak Uhrazeno. Rozhodně současně doporučujeme v Nastavení nechat volbu Povolit úpravy dokladů po exportu do účetních systémů nezatrženou, protože by jinak mohlo docházet k nežádoucím změnám v již zaúčtovaných dokladech.

IK_odrazka Aktualizovat adresy při importu – dodatečné změny provedené na adresách v iDokladu se převedou i do adres uložených v Money.

IK_odrazka Ceník pro synchronizaci na iDoklad – do iDokladu je možné z Money načíst vybraný ceník produktů. Zpětný přenos úprav do Money možný není.

IK_odrazka Smazat ceník před synchronizací – ceník v iDokladu tak bude po přenosu vždy stoprocentně odpovídat aktuálnímu ceníku v Money.

Vlastní přenos dat uskutečníte v Money pomocí tlačítka Synchronizovat s iDokladem v seznamu Import z iDokladu. Akce proběhne zcela automaticky.