Propojení s Pohodou

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Komunikace s účetními systémy

IK_skok_jinam Instalace utility pro import do Pohody

IK_skok_jinam Import faktur z Pohody do iDokladu

Jako první krok si musíte stáhnout utilitu pro Import do Pohody, která vám umožní přenášet faktury z iDokladu do programu Pohoda. Soubor stažený z našich stránek spusťte a postupujte podle instrukcí uvedených v průvodci, podrobný popis najdete v následující kapitole.

IK_upozorneni Stažený soubor se uloží v adresáři C:\Program Files\iDoklad – import do programu Pohoda, kde jej při dalších přenosech dohledáte. Průvodce vám také nabídne možnost umístit ikonu pro spuštění na plochu vašeho počítače.

Konfigurace propojení

Při prvním spuštění je potřeba nastavit komunikaci mezi iDokladem a programem Pohoda a zadat přihlašovací údaje do obou systémů. Tyto údaje si průvodce zapamatuje a při následujících přenosech je nabízí automaticky.

IK_upozorneni Objevuje-li se vám při spuštění utility chybová hláška "Zprostředkovatel Microsoft.JET.OLEDB.4.0 není registrován v místním počítači.", stáhněte a nainstalujte si do svého počítače tento soubor.

 

Průvodce importem z iDokladu do Pohody

Průvodce importem z iDokladu do Pohody

IK_Odrazka_01 Zadejte přihlašovací údaje k iDokladu

V polích E-mailHeslo zadejte přihlašovací údaje k agendě na iDokladu, s níž chcete s Pohodou propojit.

IK_Odrazka_02 Najděte v instalačním adresáři programu Pohoda soubor Pohoda.exe

Pro nalezení Cesty k aplikaci můžete použít tlačítko Vybrat, pomocí kterého otevřete dialogové okno pro výběr souborů. Zde si v adresáři, ve kterém máte program Pohoda nainstalovaný, vyberte soubor Pohoda.exe.

IK_Odrazka_03 V instalačním adresáři programu Pohoda najděte soubor s databází (%Pohoda% / Data / vase-ic_rok.mdb)

Obdobným způsobem vyberte do pole Název databáze agendu programu Pohoda, do které chcete doklady importovat. Tato databáze je uložená v podadresáři Data a její název je složený z vašeho IČ a aktuálního roku, např. 49487671_2013.mdb. Před přenosem si zkontrolujte, zda tato databáze není zamčená.

IK_Odrazka_04 Zadejte přihlašovací údaje k programu Pohoda

Pokud jste při instalaci programu Pohoda změnili výchozí přihlašovací údaje (Uživatel: Admin, Heslo: prázdné) na vlastní zadání, zapište je do políček UživatelHeslo. Dále můžete určit Předkontaci, která se má importovaným dokladům nastavit, Členění DPH, Členění RPDP (režimu přenesení daňové povinnosti) a účetní Období.

IK_Odrazka_05 Připojte se k iDokladu

Po zadání těchto údajů stiskněte v horní části karty tlačítko Připojit.

IK_Odrazka_06 Zvolte agendu, z níž chcete doklady importovat

Pokud jste údaje zadali správně, program zpřístupní roletovou nabídku Agenda, kde si vyberte agendu iDokladu, ze které chcete doklady přenést. Důležité je, aby agenda v iDokladu měla stejné jako agenda v programu Pohoda.

IK_Odrazka_07 Spusťte import

Jakmile se utilita spojí s iDokladem, je možné tlačítkem Importuj spustit proces, který stáhne doklady určené k přenosu a vytvoří z nich XML soubor připravený k načtení do programu Pohoda.

IK_upozorneni Do programu Pohoda se neimportují úhrady a zálohové faktury. Odpočet zálohy se do vyúčtovací faktury importuje jako odpočet bez vazby na jiný doklad.

IK_upozorneni Stažený soubor se uloží v adresáři C:\Program Files\iDoklad – import do programu Pohoda, kde jej při dalších přenosech dohledáte. Průvodce vám také nabídne možnost umístit ikonu pro spuštění na plochu vašeho počítače.