Propojení s Pohodou

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Komunikace s účetními systémy

IK_skok_jinam Instalace utility pro import do Pohody

IK_skok_jinam Import faktur z Pohody do iDokladu

Jako první krok si musíte stáhnout utilitu pro Import do Pohody, která vám umožní přenášet vydané faktury z iDokladu do programu Pohoda.

Aby tato utilita správně fungovala, je potřeba mít nainstalovanou nejnovější verzi Windows 10 v české lokalizaci a nejnovější verzi systému Pohoda, který využívá pro ukládání dat databázi mdb.

Soubor stažený z našich stránek spusťte a postupujte podle instrukcí uvedených v průvodci, podrobný popis najdete v následující kapitole.

IK_upozorneni Stažený soubor se uloží v adresáři C:\Program Files\iDoklad – import do programu Pohoda, kde jej při dalších přenosech dohledáte. Průvodce vám také nabídne možnost umístit ikonu pro spuštění na plochu vašeho počítače.

Konfigurace propojení

Při prvním spuštění je potřeba nastavit komunikaci mezi iDokladem a programem Pohoda a zadat přihlašovací údaje do obou systémů.

IK_upozorneni Objevuje-li se vám při spuštění utility chybová hláška "Zprostředkovatel Microsoft.JET.OLEDB.12.0 není registrován v místním počítači", stáhněte a nainstalujte si do svého počítače tento soubor.

Průvodce importem z iDokladu do Pohody

Průvodce importem z iDokladu do Pohody

 

IK_Odrazka_01 V průvodci importem stiskněte tlačítko Přihlásit se k iDokladu

Otevře se formulář pro přihlášení k účtu v iDokladu.

Formulář pro přihlášení k účtu iDokladu

Formulář pro přihlášení k účtu iDokladu

IK_Odrazka_02 Zadejte přihlašovací údaje k iDokladu

V polích Přihlašovací e-mailHeslo zadejte přihlašovací údaje k účtu v iDokladu, s nímž chcete Pohodu propojit. V případě, že máte pod e-mailovou adresou více firem, nabídne se vám po přihlášení jejich přehled, z něhož si vyberte konkrétní firmu pro propojení.

Pokud jste údaje zadali správně, v průvodci importem se v polích Agenda a zobrazí název a IČ zvolené firmy. Důležité je, aby firma v iDokladu měla stejné jako agenda v programu Pohoda.

IK_Odrazka_03 Najděte v instalačním adresáři programu Pohoda soubor Pohoda.exe

Pro nalezení Cesty k aplikaci můžete použít tlačítko Vybrat, pomocí kterého otevřete dialogové okno pro výběr souborů. Zde si v adresáři, ve kterém máte program Pohoda nainstalovaný, vyberte soubor Pohoda.exe.

IK_Odrazka_04 V instalačním adresáři programu Pohoda najděte soubor s databází (%Pohoda% / Data / vase-ic_rok.mdb)

Obdobným způsobem vyberte do pole Název databáze agendu programu Pohoda, do které chcete doklady importovat. Tato databáze je uložená v podadresáři Data a její název je složený z vašeho IČ a aktuálního roku, např. 49487671_2017.mdb. Před přenosem si zkontrolujte, zda tato databáze není zamčená.

IK_Odrazka_05 Zadejte přihlašovací údaje k programu Pohoda

Pokud jste při instalaci programu Pohoda změnili výchozí přihlašovací údaje (Uživatel: Admin, Heslo: prázdné) na vlastní zadání, zapište je do políček UživatelHeslo. Dále můžete určit Předkontaci, která se má importovaným dokladům nastavit, Členění DPH, Členění RPDP (režimu přenesení daňové povinnosti) a účetní Období.

IK_Odrazka_06 Spusťte import

Tlačítkem Importuj spustíte proces, který stáhne doklady určené k přenosu a vytvoří z nich XML soubor připravený k načtení do programu Pohoda.

IK_upozorneni Do programu Pohoda se neimportují přijaté faktury, úhrady, dobropisy a zálohové faktury. Odpočet zálohy se do vyúčtovací faktury importuje jako odpočet bez vazby na jiný doklad.

IK_upozorneni Stažený soubor se uloží v adresáři C:\Program Files\iDoklad – import do programu Pohoda, kde jej při dalších přenosech dohledáte. Průvodce vám také nabídne možnost umístit ikonu pro spuštění na plochu vašeho počítače.

Nastavení pro import faktur vystavených v režimu OSS

Pro import faktur vystavených v režimu OSS je potřeba v Pohodě provést nastavení režimu OSS a zároveň nastavit potřebné členění.

Jako první je pro režim OSS nutné nastavit použití cizích měn a to v sekci Nastavení/Globální nastavení/Cizí měny, zde potom povolíte možnost Povolit použití cizích měn.

Nastavení použití cizích měn v Pohodě

Nastavení použití cizích měn v Pohodě

V sekci Nastavení/Globální nastavení/DPH – ostatní povolíte možnost Nabízet historické sazby DPH a možnost One Stop Shop (OSS).

Nastavení sazeb DPH a OSS v Pohodě

Nastavení sazeb DPH a OSS v Pohodě

Jako poslední je potřeba v sekci Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH označit členění RDzasEU (Zasílání zboží do jiného členského státu) a u tohoto členění povolit volbu Nabízet.

Nastavení členění DPH v Pohodě

Nastavení členění DPH v Pohodě