Karta faktury

Nákup / Faktury / tlačítko Nová faktura

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam faktur

IK_skok_jinam Doplnění dodavatele

IK_skok_jinam Položky na faktuře

IK_skok_jinam Pokladní doklad

Kartu faktury vytvoříte pomocí tlačítka Nová IK_nova_polozka nebo Kopírovat IK_Kopirovat. Uložený doklad otevřete v seznamu poklepáním na jeho číslo nebo tlačítkem Upravit IK_upravit.

IK_upozorneni Tip: Novou fakturu založíte z kteréhokoliv místa aplikace i pomocí tlačítka IK_nova_karta_jakakoliv.

Řadu opakovaně vyplňovaných údajů si můžete zadat v Nastavení, při vystavování faktur si tak ušetříte spoustu nudné práce. Na kartě faktury najdete následující pole:

IK_odrazka Faktura č. – iDoklad číslo na faktuře dosadí podle konfigurace číselné řady v Nastavení šablony. Jedná se o interní číslo faktury. Skutečné číslo uvedené na přijaté faktuře si můžete doplnit do kolonky Přijatý doklad. U nově vytvářeného dokladu můžete číslo editovat pomocí ikony tužky IK_upravit.

IK_odrazka Dodavatel – do pole můžete vložit zákazníka uloženého v seznamu Kontaktů, nebo pomocí tlačítka IK_plus_modre založit kartu nového kontaktu – podrobný popis najdete zde. Vpravo od identifikačních údajů odběratele vidíte na faktuře barevnou ikonku IK_credit_check, která označuje bonitu partnera. Najedete-li nad ni myší, iDoklad zobrazí bližší vysvětlení, podrobnosti najdete v nápovědě ke Kontaktům.

IK_odrazka Typ úhrady – nejčastěji používaný způsob si můžete zadat v Nastavení faktur, na konkrétním dokladu se pak dá podle potřeby kdykoliv změnit. Pokud zvolíte Hotově, Kartou nebo Zápočtem, faktury se automaticky uloží jako uhrazené. Volba Hotově navíc k faktuře vygeneruje i Pokladní doklad s přiděleným číslem.

IK_odrazka Číslo účtu – v kolonkách se zobrazí bankovní účet uložený u dodavatele v jeho bankovním spojení. Informace o čísle účtu je možné doplnit i ručně.

IK_odrazka Datum splatnosti – automaticky se doplní datum vytvoření faktury. V případě potřeby můžete datum přepsat nebo vybrat z kalendáře, který otevřete tlačítkem IK_datum na pravé straně pole.

Výběr data z kalendáře

Výběr data z kalendáře

IK_odrazka Variabilní symbol – je důležitý pro provedení správné platby dodavateli. Variabilní symbol je jednoznačným identifikátorem pro automatické párování plateb na bankovním účtu s fakturami.

IK_odrazka Popis – pro lepší orientaci v seznamu faktur a v e-mailové poště můžete do pole zapsat krátkou charakteristiku dokladu. Necháte-li pole prázdné, dosadí se popis z první vložené položky.

IK_odrazka Přijato – iDoklad do tohoto pole standardně doplňuje aktuální datum. Na základě data přijetí vstupuje faktura do přiznání k DPH. Podle potřeby ho můžete přepsat nebo vybrat z kalendáře.

IK_odrazka Přijatý doklad – do kolonky si můžete zadat číslo dokladu uvedeného na přijaté faktuře

Podrobnosti na faktuře

Pod popisem faktury je k dispozici tlačítko IK_Vice_podrobnosti_zelene, určené k rozšíření karty faktury v případě, kdy chcete zadat nebo změnit další, méně často editované údaje. Stejným tlačítkem oddíl opět zavřete.

IK_odrazka Název banky – pole se automaticky doplní po výběru kódu u čísla účtu.

IK_odrazka IBAN / SWIFT – mezinárodní číslo bankovního účtu a identifikační kód banky jsou potřeba při mezinárodním platebním styku. Aplikace je doplní při výběru banky (pokud jimi banka disponuje).

IK_odrazka Vystaveno – podle potřeby můžete datum vystavení z přijaté faktury vepsat nebo vybrat z kalendáře.

IK_odrazka DUZPDatum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na přijaté faktuře. Podle legislativy by se mělo jednat o datum předání zboží, nebo uhrazení dokladu, podle toho, co nastalo dříve.

IK_odrazka Uhrazeno – doklady, které mají tohle pole zatržené, jsou v seznamu označené ikonou IK_faktura_uhrazena. Fakturu si můžete uhradit také tlačítkem přímo v seznamu.  Na fakturách, které mají v poli Způsob úhrady zadanou hodnotu Hotově, Kartou nebo Zápočtem se pole zatrhne automaticky.

IK_odrazka Datum platby objeví se po zatržení pole Uhrazeno a je v něm uvedené aktuální datum. Podle potřeby ho můžete změnit.

IK_odrazka Číslo objednávky sem můžete v případě potřeby vyplnit číslo objednávky

IK_odrazka Nastavení cizí měny – na všechny faktury se automaticky dosazuje Domácí měna zadaná v Nastavení firmy, v případě potřeby však můžete z roletové nabídky vybrat jakoukoliv cizí měnu. Aplikace po výběru měny načte denní kurz ČNB (ECB), který si můžete libovolně upravit.

IK_upozorneni Výběr měny také ovlivní nabídku položek, které do faktury přidáváte z Ceníku – do dokladu je totiž možné vložit pouze položky vytvořené v měně odpovídající měně faktury.

IK_odrazka Kód plnění – automaticky se přednastaví kódem vyplněným v Nastavení nákupu a zde si ho můžete libovolně změnit. Zadaný kód platí pro všechny položky v režimu přenesené daňové povinnosti na této faktuře.

IK_odrazka Poznámka – vaše interní poznámka k dokladu se na tištěném formuláři nezobrazí.

Podrobnosti můžete po editaci tlačítkem opět zavřít, jejich nastavení se uloží. Dále na kartě faktury najdete:

Seznam položek faktury

Položky jsou stěžejním údajem faktury, vyjadřují cenu a množství prodávaného zboží nebo služeb. Můžete je přidat ručně nebo z ceníku, oba postupy popisujeme zde.

IK_pridat_polozku_z_ceniku Přidat položku z ceníku – tímto tlačítkem otevřete Ceník, omezený na položky s cenou zadanou v měně, jakou jste vybrali na dokladu. Zde stačí zatrhnout všechny položky, které chcete prodat, a stisknout tlačítko Vybrat. Položky se hned objeví na faktuře, kde je můžete libovolně upravit (změnit cenu, počet, sazbu DPH i název). Ceník také můžete tlačítkem IK_smazat_cerny zavřít, aniž byste některou z položek vybrali.

IK_posouvani_polozek Přesunout – stiskem na toto tlačítko, jeho podržením a následným táhnutím myší můžete měnit pořadí položek na faktuře

Příloha

Pomocí tlačítka Načíst přílohu připojíte k faktuře soubor ve formátu PNG, JPEG, JPG, PDF, ZIP, RAR, XLSX, DOCX, ODT, ODS nebo TXT. Maximální velikost souboru je 1MB. Přílohu lze odeslat účetnímu e-mailem spolu s fakturou.

Výsledná cena dokladu

IK_odrazka Cena bez DPH / DPH / celkem – dole na faktuře vidíte celkový součet cen položek rozepsaný pro účely DPH. Ceny jsou uvedené v domácí měně, nebo v měně, kterou jste vybrali v Podrobnostech. Při každé změně na položkách se částky hned přepočítají.

IK_odrazka Rozpis DPH – vedle výsledné ceny dokladu naleznete i tabulku s rozpisem DPH, kde si zkontrolujete, zda součty na vytvořené faktuře v iDokladu odpovídají hodnotám uvedených na přijaté faktuře. Mezi jednotlivými fakturačními systémy může docházet k drobným odchylkám ve výpočtu DPH. Pokud vám rozpis DPH nesedí s informacemi uvedenými na přijaté faktuře, zkontrolujte si, zda máte jednotlivé položky včetně kolonek DPH správně doplněné, a případně v nich proveďte úpravu tak, aby rozpis DPH odpovídal skutečnosti.

Ovládací tlačítka

IK_ulozit_modre_tlacitko Uložit – ať už vytváříte novou fakturu nebo opravujete stávající, provedené úpravy tímto tlačítkem uložíte, doklad současně zavřete a přesunete se do seznamu faktur.

IK_odeslat_sede_tlacitko Odeslat – otevře se karta Odesílání faktury e-mailem, na které si můžete individuálně upravit text zadaný v Nastavení e-mailů a zvolit adresy, na které chcete doklad odeslat.

IK_tisk_sede_tlacitko Tisk – po stisku tlačítka iDoklad otevře záložku Tisk s náhledem na vybranou tiskovou podobu faktury. Z náhledu pak můžete doklad vytisknout nebo exportovat do některého z nabízených formátů.

IK_zpet Zpět – fakturu zavřete bez uložení.