Grafy

Domovská stránka / záložka Grafy

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam faktur vydaných

IK_skok_jinam Seznam faktur přijatých

IK_skok_jinam Nastavení údajů o firmě

Tato záložka nabízí několik grafů, které si můžete různě nastavovat podle toho, jaké informace chcete zobrazit.

 

Graf Vývoj fakturace obsahuje údaje o skutečné fakturaci. V horní části grafu si nastavíte:

IK_odrazka Ceny jsou – zvolte ceny s daní nebo bez daně.

IK_odrazka Způsob zobrazení – můžete si vybrat zobrazení po obdobích nebo nápočtem (zobrazí se faktury od počátku roku až do konce období)

IK_odrazka Období – v grafu lze zobrazit údaje po měsících, čtvrtletích nebo rocích.

Ve spodní části zvolíte, jestli chcete vidět všechny faktury, nebo jen neuhrazené. Zatržením možností Zálohové faktury a Běžné faktury si vyberete, které faktury mají do grafu vstupovat a hodit se vám může také možnost Srovnání s minulým rokem.

 

Grafy Největší odběratelé a Největší dlužníci mají stejné nastavení. Ve spodní části si zvolíte období, za které chcete údaje zobrazit a také zatrhnete, které faktury mají do grafu vstupovat.

Graf Největší odběratelé nabízí přehled o fakturaci jednotlivým odběratelům. Z grafu je snadno patrné, kterému odběrateli jste fakturovali za dané období nejvíce. Po najetí myší na část grafu s konkrétním odběratelem vidíte fakturovanou částku i vyjádření v procentech. Kliknutím na tuto část grafu se přepnete na kartu daného odběratele.

Graf Největší dlužníci zase nabízí přehled o dosud neuhrazených fakturách rozdělený podle dlužníků. Stejně jako u grafu Největší odběratelé se po najetí myší na část grafu s dlužníkem zobrazí informace o celkové dlužné částce a také procentní vyjádření a po kliknutí na tuto část se přepnete na kartu daného partnera.