Karta faktury

Prodej / Faktury / tlačítko Nová faktura

Prodej / Zálohové faktury / tlačítko Nová faktura

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam faktur

IK_skok_jinam Doplnění odběratele

IK_skok_jinam Položky na faktuře

IK_skok_jinam Pokladní doklad

Kartu faktury vytvoříte pomocí tlačítka Nová IK_nova_polozka nebo Kopírovat IK_Kopirovat. Podle toho, ve které záložce seznamu se právě nacházíte, vytvoří se buď běžná, nebo zálohová faktura, oba doklady vypadají skoro identicky. Uložený doklad otevřete v seznamu poklepáním na jeho číslo nebo tlačítkem Upravit IK_upravit.

IK_upozorneni Tip: Novou fakturu založíte z kteréhokoliv místa aplikace i pomocí tlačítka IK_nova_karta_jakakoliv.

Řadu opakovaně vyplňovaných údajů si můžete zadat v Nastavení, při vystavování faktur si tak ušetříte spoustu nudné práce. Na kartě faktury najdete následující pole:

IK_odrazka Šablona – vyberte z nabídky šablonu, ze které chcete vystavit fakturu. Šablony zadáte na záložce Nastavení - Prodej - Šablony.

IK_odrazka Řada – zvolte číselnou řadu, ve které má být faktura vystavena. Po uložení faktury není možné řadu změnit.

IK_odrazka Faktura č. – iDoklad číslo na faktuře dosadí podle konfigurace číselné řady v Nastavení šablony. U nově vytvářeného dokladu můžete číslo editovat pomocí ikony tužky IK_upravit.

IK_odrazka Odběratel – do pole můžete vložit zákazníka uloženého v seznamu Kontaktů, nebo pomocí tlačítka IK_plus_modre založit kartu nového kontaktu – podrobný popis najdete zde. Vpravo od identifikačních údajů odběratele vidíte na faktuře barevnou ikonku, která označuje spolehlivost partnera. Najedete-li nad ni myší, iDoklad zobrazí bližší vysvětlení, podrobnosti najdete v nápovědě ke Kontaktům.

IK_upozorneni Pokud chcete fakturu odběrateli odeslat e-mailem, nezapomeňte na jeho adresní kartě zadat elektronickou adresu.

IK_odrazka Dodací adresa je jiná, než fakturační – toto pole je viditelné až po výběru odběratele. Zatrhněte ho, pokud chcete na fakturu zadat dodací adresu, která je jiná než adresa sídla odběratele. Po zatržení se objeví pole pro výběr dodací adresy.

IK_upozorneni Pole je defaultně zatržené, pokud má odběratel některou dodací adresu označenou jako hlavní. V poli Dodací adresa je pak zvolená tato hlavní dodací adresa.

IK_odrazka Dodací adresa – pole je viditelné při zatržení volby Dodací adresa je jiná, než fakturační. Pole obsahuje na výběr všechny dodací adresy zadané u vybraného odběratele. Pomocí tlačítka IK_plus_modre můžete přidat novou dodací adresu a pomocí volby Upravit adresu lze editovat právě zvolenou dodací adresu. Dodací adresa zvolená v tomto poli se bude také tisknout na faktuře.

Výběr dodací adresy na faktuře

Výběr dodací adresy na faktuře

IK_odrazka Doklad je v režimu OSS – toto pole je viditelné po výběru odběratele z jiného členského státu EU, který je neplátce (nemá na kartě kontaktu vyplněné DIČ).  Zatrhněte ho, pokud chcete fakturovat neplátci DPH v rámci EU v režimu OSS (One Stop Shop). Na faktuře budou sazby DPH dle státu odběratele.

IK_odrazka Způsob úhrady – nejčastěji používaný způsob si můžete zadat v Nastavení faktur, na konkrétním dokladu se pak dá podle potřeby kdykoliv změnit. Pokud zvolíte Hotově nebo Kartou, faktury se automaticky uloží jako uhrazené. Volba Hotově navíc k faktuře vygeneruje i Pokladní doklad s přiděleným číslem, připravený pro export do účetního systému.

IK_upozorneni Volba Zálohou v tomto případě neznamená vystavení Zálohové faktury, ale pouze způsob úhrady uvedený na faktuře.

IK_odrazka Bankovní účet – v rolovací nabídce se zobrazují bankovní účty uložené v Nastavení banky. Jako výchozí účet pro nové doklady se bere hlavní účet z Nastavení.

IK_odrazka Datum splatnosti – doplní se datum vystavení navýšené o počet dní, který máte zadaný v poli Splatnost na kartě odběratele. V případě, že na kartě odběratele není splatnost vyplněná, doplní se datum vystavení navýšené o počet dní zadaných v Nastavení faktur. V případě potřeby můžete datum přepsat nebo vybrat z kalendáře, který otevřete tlačítkem IK_datum na pravé straně pole.

Výběr data z kalendáře

Výběr data z kalendáře

IK_odrazka Popis – pro lepší orientaci v seznamu faktur a v e-mailové poště můžete do pole zapsat krátkou charakteristiku dokladu. Necháte-li pole prázdné, dosadí se popis z první vložené položky.

Podrobnosti na faktuře

Pod popisem faktury je k dispozici tlačítko IK_Vice_podrobnosti_zelene, určené k rozšíření karty faktury v případě, kdy chcete zadat nebo změnit další, méně často editované údaje. Stejným tlačítkem oddíl opět zavřete.

IK_odrazka Číslo účtu – v poli je uvedené číslo vašeho bankovního účtu, které jste zadali v Nastavení firmy. Číslo i banka se dá libovolně změnit.

IK_upozorneni Tento účet můžete zadat v Nastavení šablon e-mailů jako proměnnou {account_number}.

IK_odrazka Název banky – pole se automaticky doplní po výběru kódu u čísla účtu.

IK_odrazka IBAN / SWIFT – mezinárodní číslo bankovního účtu a identifikační kód banky jsou potřeba při mezinárodním platebním styku. Aplikace je doplní při výběru banky (pokud jimi banka disponuje).

IK_odrazka Vystaveno – iDoklad do tohoto pole standardně doplňuje aktuální datum. Podle potřeby ho můžete přepsat nebo vybrat z kalendáře.

IK_odrazka DUZPDatum uskutečnění zdanitelného plnění, podle něhož faktura vstupuje do přiznání k DPH. Podle legislativy by se mělo jednat o datum předání zboží, nebo uhrazení dokladu, podle toho, co nastalo dříve.

IK_odrazka Uhrazeno – doklady, které mají tohle pole zatržené, jsou v seznamu označené ikonou IK_faktura_uhrazena. Fakturu si můžete uhradit také tlačítkem přímo v seznamu. K uhrazeným dokladům iDoklad neposílá automatické Upomínky. Na fakturách, které mají v poli Způsob úhrady zadanou hodnotu Hotově, Kartou nebo Zápočtem se pole zatrhne automaticky.

IK_odrazka Datum platby objeví se po zatržení pole Uhrazeno a je v něm uvedené aktuální datum. Podle potřeby ho můžete změnit.

IK_odrazka Variabilní symbol – aplikace do pole automaticky vloží číselné znaky z Čísla dokladu, můžete jej libovolně přepsat.

IK_odrazka Konstantní symbol – nejčastěji používaný konstantní symbol si zadejte v Nastavení faktur. Na dokladu si můžete z roletové nabídky vybrat kterýkoliv jiný.

IK_odrazka Číslo objednávky – informace pro odběratele, která se tiskne na faktuře.

IK_odrazka Nastavení cizí měny – na všechny faktury se automaticky dosazuje Domácí měna zadaná v Nastavení firmy, v případě potřeby však můžete z roletové nabídky vybrat jakoukoliv cizí měnu. Aplikace po výběru měny načte denní kurz ČNB (ECB), který si můžete libovolně upravit.

IK_upozorneni Výběr měny také ovlivní nabídku položek, které do faktury přidáváte z Ceníku – do dokladu je totiž možné vložit pouze položky vytvořené v měně odpovídající měně faktury.

IK_odrazka Nastavení tiskové sestavy – zde můžete změnit jazyk a vzhled tiskové sestavy. Po stisku tlačítka Vzhled tiskové sestavy se otevře karta Výběr vzhledu tiskové sestavy, kde si můžete vybrat jeden ze tří tiskových formulářů.

IK_odrazka Kód plnění – automaticky se přednastaví kódem vyplněným v Nastavení prodeje a zde si ho můžete libovolně změnit. Zadaný kód platí pro všechny položky v režimu přenesené daňové povinnosti na této faktuře.

IK_odrazka Text před/za položkami faktury – jedná se o doprovodné texty, uvedené na tiskovém nebo PDF výstupu dokladu před/za položkami. Tyto texty si můžete pro všechny faktury definovat v Nastavení faktur v šablonách pro jednotlivé druhy dokladů, každou individuální změnu přímo na faktuře si aplikace uloží a bude ji na této faktuře dále používat.

IK_odrazka Poznámka – vaše interní poznámka k dokladu se na tištěném formuláři nezobrazí.

Podrobnosti můžete po editaci tlačítkem opět zavřít, jejich nastavení se uloží. Dále na kartě faktury najdete:

Seznam položek faktury

Položky jsou stěžejním údajem faktury, vyjadřují cenu a množství prodávaného zboží nebo služeb. Můžete je přidat ručně, z ceníku nebo pomocí čtečky čárových kódů. Můžete také uložit položku do ceníku z faktury. Všechny postupy popisujeme zde.

IK_pridat_polozku_z_ceniku Přidat položku z ceníku – tímto tlačítkem otevřete Ceník, omezený na položky s cenou zadanou v měně, jakou jste vybrali na dokladu. Zde stačí zatrhnout všechny položky, které chcete prodat, a stisknout tlačítko Vybrat. Položky se hned objeví na faktuře, kde je můžete libovolně upravit (změnit cenu, počet, sazbu DPH i název). Ceník také můžete tlačítkem IK_smazat_cerny zavřít, aniž byste některou z položek vybrali.

IK_pridat_polozku_z_ceniku Přidat odpočet zálohy – toto tlačítko je aktivní až když je na faktuře vybraný odběratel. Po kliknutí na tlačítko se otevře seznam uhrazených nevyúčtovaných záloh vystavených na daného odběratele a lze z nich vybrat ty, které chcete vyúčtovat.

IK_posouvani_polozek Přesunout – stiskem na toto tlačítko, jeho podržením a následným táhnutím myší můžete měnit pořadí položek na faktuře

IK_sleva Sleva na položku – stiskem tohoto tlačítka přidáte pod vybranou položku nový řádek pro zadání popisu a procenta slevy. Sleva se zadává v procentech z cekové ceny položky včetně daně. Na položky lze zadat různé procento slevy.

IK_upozorneni Slevu na položku nelze kombinovat se slevou na celý doklad, která se zadává pod položkami faktury. Lze tedy zadat slevu na jednotlivé položky nebo slevu na celý doklad!

IK_upozorneni UPOZORNĚNÍ: Slevu na položku lze zadat pouze u faktur s DUZP po 10.12.2019. U starších faktur je dostupná pouze sleva na celý doklad.

Příloha

Pomocí tlačítka Načíst přílohu připojíte k faktuře např. rozpočet, dodací list, manuál, atd. Lze přiložit soubor ve formátu PNG, JPEG, JPG, PDF, ZIP, RAR, XLSX, DOCX, ODT, ODS nebo TXT a maximální velikost souboru je 1MB. Přílohu lze odeslat zákazníkovi e-mailem spolu s fakturou.

Výsledná cena dokladu

IK_odrazka Sleva – výslednou cenu dokladu můžete pro odběratele snížit přidáním slevy. Slevu zde zadáte na celý doklad a vypočítává se ze všech položek na faktuře.

IK_upozorneni Slevu na jednotlivé položky zadáte po stisknutí tlačítka %, které se nachazí vpravo na řádku s vybranou položkou. Slevu na celý doklad a na položky ale nelze kombinovat.

IK_odrazka Cena bez DPH / DPH / celkem – dole na faktuře vidíte celkový součet cen položek rozepsaný pro účely DPH. Ceny jsou uvedené v domácí měně, nebo v měně, kterou jste vybrali v Podrobnostech. Při každé změně na položkách se částky hned přepočítají.

IK_odrazka Zaokrouhlení – způsob zaokrouhlení určíte v Nastavení faktur. Na dokladech vystavených v cizí měně se zaokrouhlení neprovádí.

Ovládací tlačítka

IK_ulozit_modre_tlacitko Uložit – ať už vytváříte novou fakturu nebo opravujete stávající, provedené úpravy tímto tlačítkem uložíte, doklad současně zavřete a přesunete se do seznamu faktur.

IK_odeslat_sede_tlacitko Odeslat – otevře se karta Odesílání faktury e-mailem, na které si můžete individuálně upravit text zadaný v Nastavení e-mailů a zvolit adresy, na které chcete doklad odeslat.

IK_tisk_sede_tlacitko Tisk – otevře se náhled na vybranou tiskovou podobu faktury. Z náhledu pak můžete doklad vytisknout nebo exportovat do některého z nabízených formátů.

IK_export_do_PDF PDF – po stisku tlačítka se vygeneruje PDF a faktura se uloží.

IK_zpet Zpět – fakturu zavřete bez uložení.