Odběratel

Prodej / Faktury/Prodejky / tlačítko Nová / Odběratel

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Vydaná faktura

IK_skok_jinam Kontakty

Správně uložené kontaktní údaje na odběratele vašeho zboží jsou velmi důležité – pokud partner vaši fakturu vůbec nedostane, nemůže ji ani zaplatit. Příjemce faktury proto musíte mít povinně uloženého v seznamu Kontaktů.

IK_upozorneni Jestliže faktury odběratelům odesíláte e-mailem, nezapomeňte na adresních kartách vždy uvádět jejich elektronickou adresu!

Založení nové karty kontaktu

Pokud odběratele nemáte v aplikaci ještě uloženého, můžete jeho kartu vytvořit i přímo na faktuře pomocí tlačítka IK_plus_modre umístěného vpravo od pole Odběratel.

Vložení nové karty kontaktu

Vložení nové karty kontaktu

Aplikace po stisku tohoto tlačítka zobrazí kartu, kterou po vyplnění tlačítkem IK_ulozit_modre_tlacitko zařadíte do seznamu adresních karet a současně i na editovanou fakturu.

IK_upozorneni Po zadání IČ vašeho českého odběratele se firma automaticky načte z registru ARES nebo z registru firem po zadání IČ slovenského odběratele. Aplikace se ihned spojí s databází a doplní do karty všechny adresní údaje, kterými databáze disponuje. Pro zadání českých a slovenských partnerů můžete využít také funkci našeptávače. Stačí napsat část z názvu zadávaného partnera (minimálně 3 znaky) do kolonky Firma a našeptávač vám nabídne firmy, které vyhovují zadání. Po výběru partnera z nabídky se do karty přenesou všechny údaje dostupné v registru firem.

Vložení existujícího kontaktu

Máte-li kartu kontaktu již vytvořenou, stačí na faktuře do pole Odběratel napsat počáteční znaky textu uvedeného na Kartě kontaktu v poli Název. Aplikace otevře výběrový seznam s kurzorem umístěným na prvním vyhovujícím kontaktu. Klávesovými šipkami nahoru a dolů se v seznamu posunete na kontakty uvedené před nebo za označenou položkou a výběr potvrdíte klávesou Enter. Tento seznam otevřete také šipkou v pravé části kolonky Odběratel.

Dosazení odběratele z výběrového seznamu

Dosazení odběratele z výběrového seznamu

Oprava stávajícího kontaktu

Potřebujete-li na faktuře adresní údaje vybraného partnera opravit, použijte odkaz Upravit adresu. iDoklad otevře adresní kartu, kterou můžete doplnit.

Úprava adresních údajů odběratele

Úprava adresních údajů odběratele