Pravidelné faktury

Prodej / Pravidelné

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Podrobný popis nastavení vzoru

V seznamu pravidelných faktur si můžete vytvořit libovolné množství vzorů, na základě kterých bude iDoklad generovat běžné či zálohové faktury a v zadaných termínech je bude samostatně odesílat vašemu odběrateli. Využijete je v situaci, kdy vybíráte nájemné, poskytujete pravidelné služby nebo dodáváte témuž odběrateli stále dokola stejné zboží. Každá automaticky vytvořená faktura pak obsahuje všechny údaje zadané ve vzoru, včetně odběratele, položek a cen, ale má vlastní číslo, aktuální datum a kurz cizí měny. Doprovodné texty a popisky na faktuře si můžete definovat pomocí proměnných tak, aby obsahovaly údaje platné ke konkrétnímu datu a dokladu.

Do vzoru pravidelné faktury můžete také nastavit pevný variabilní symbol, který je pak opakuje na každé faktuře automaticky vytvořené z tohoto vzoru.

Do pravidelných faktur můžete přidat také předpis pro skladové položky, které fakturujete pravidelně a s každou vygenerovanou běžnou vydanou fakturou se pak automaticky vytvoří také skladové pohyby. Skladové položky přidáte do pravidelné faktury tlačítkem přidat položku z ceníku nebo pomocí našeptávače.

IK_upozorneni Na vzorech pravidelných faktur, které byly vytvořené dříve před zavedením skladu v iDokladu, ale vazba položek na ceník a sklad z technických důvodů neexistuje. Pokud chcete z těchto pravidelných faktur generovat k jednotlivým vydaným fakturám skladové pohyby, je nutné tyto položky z pravidelných faktur vymazat a vložit znovu jako skladové.

 

Nastavení vzoru je zcela jednoduché, stačí k tomu pár kroků, které si názorně popíšeme. Pokud se chcete dozvědět víc, přečtěte si podrobný popis jednotlivých polí včetně dalších příkladů zde.

Vytvoření vzoru podle stávající faktury

IK_Odrazka_01 V seznamu faktur si označte jeden doklad, podle kterého chcete pravidelné faktury vytvářet. Poté stiskněte tlačítko Pravidelná faktura.

Výběr dokladu určeného pro vytvoření vzoru

Výběr dokladu určeného pro vytvoření vzoru

IK_Odrazka_02 Otevře se karta vzoru pravidelné faktury. Zde už jen stačí doplnit údaje v horní části: Název vzoru, datum Prvního vystavení (tedy den, kdy chcete podle vzoru vytvořit první fakturu) a interval pro pravidelné opakování. V našem příkladu chceme generovat fakturu za pravidelné služby jednou za 14 dní. Proto je v poli Opakování nastavená hodnota Týdně a v poli Opakovat každý je nastaveno 2. Dále si můžete určit, komu chcete faktury odesílat e-mailem. Všechny ostatní údaje iDoklad přebere z původní faktury.

Doplnění údajů ve vzoru vytvořeném z existující faktury

Doplnění údajů ve vzoru vytvořeném z existující faktury

IK_Odrazka_03 Stiskněte tlačítko Uložit a pak již vše nechejte na iDokladu.

IK_upozorneniV našem příkladu jsme nastavili Ukončení opakování na hodnotu Nikdy a faktury se tak budou generovat každé dva týdny po neomezenou dobu. Pokud chcete jejich tvorbu zastavit, stačí změnit Ukončení opakování na hodnotu Po určitém datu a zadat datum, ke kterému chcete s generováním faktur skončit, nebo Po počtu vystavení a zadat kolikrát chcete fakturu vystavit.

Vytvoření vzoru přímo v seznamu pravidelných faktur

Druhou možností je vytvoření vzoru bez existující předlohy. Postup je následující.

IK_Odrazka_01 Přepněte se do seznamu Pravidelných faktur a stiskněte tlačítko Nová.

Vytvoření vzoru v seznamu pravidelných faktur

Vytvoření vzoru v seznamu pravidelných faktur

IK_Odrazka_02 Ve vzoru doplňte nejen údaje, které popisujeme ve 2. bodu předchozího příkladu, ale také všechny ostatní údaje, které potřebujete k fakturaci – odběratele, položky a jejich ceny, termín splatnosti atd. Po stisku tlačítka Více podrobností můžete nastavit měnu a doprovodné texty. Zde také nastavíte pevný variabilní symbol, pokud chcete, aby se opakoval na každé automaticky vytvořené faktuře. Rozhodně také nezapomeňte určit Typ dokladu, který rozhodne, zda se budou generovat běžné či zálohové faktury.

IK_upozorneni Řada polí se dá nastavit pomocí proměnných, které dosadí do konkrétní faktury aktuální číslo dokladu a datum. Jejich seznam najdete v legendě.

IK_Odrazka_03 Vzor uložte.