CSV export z Gmailu

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Import kontaktů do iDokladu

Předpokladem pro převedení kontaktů ze služby Gmail do iDokladu je jejich export do formátu CSV.

V prvním kroku si v aplikaci Gmail zvolte v roletové nabídce možnost Kontakty.

Zobrazení stránky s kontakty

Zobrazení stránky s kontakty

Následně rozbalte nabídku tlačítka Více a vyberte možnost Exportovat.

Spuštění průvodce exportem kontaktů

Spuštění průvodce exportem kontaktů

Program otevře průvodce Exportovat kontakty, kde na jedné obrazovce ve dvou krocích nastavíte celý export kontaktů:

IK_Odrazka_01 V prvním kroku si vyberete kontakty, které chcete exportovat (Vybrané kontakty, Skupinu nebo Všechny kontakty).

IK_Odrazka_02 Ve druhé půlce otevřené karty si jako formát pro export zvolte Formát Outlook CSV.

Nastavení exportu kontaktů do CSV

Nastavení exportu kontaktů do CSV

Po stisku tlačítka Exportovat se požadovaný export uskuteční.