CSV export z MS Outlook

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Import kontaktů do iDokladu

Předpokladem pro převedení kontaktů z Microsoft Outlook do iDokladu je jejich export do formátu CSV. Tento krok uskutečníte přímo v MS Outlook v sekci Možnosti. Zde levým tlačítkem myši otevřete pop-up okno. V místním menu vyberte sekci Upřesnit a stiskněte tlačítko Exportovat.

Spuštění funkce Export do CSV v systému MS Outlook

Spuštění funkce Export do CSV v systému MS Outlook

Poté program otevře Průvodce importem a exportem, ve kterém postupujte v následujících krocích:

Na první straně si vyberte akci, kterou chcete provést. Konkrétně zvolte možnost Export do souboru.

První strana průvodce exportem do CSV

První strana průvodce exportem do CSV

Na další straně si v nabídce Soubor typu zvolte možnost Hodnoty oddělené čárkami.

Druhá strana průvodce exportem do CSV

Druhá strana průvodce exportem do CSV

V následujícím kroku si vyberte složku, kde máte kontakty uložené a kterou tudíž chcete exportovat.

Třetí strana průvodce exportem do CSV

Třetí strana průvodce exportem do CSV

Na předposlední obrazovce zvolte umístění souboru. Tuto adresu později zadáte do iDokladu.

Čtvrtá strana průvodce exportem do CSV

Čtvrtá strana průvodce exportem do CSV

Po stisku tlačítka Další se zobrazí rekapitulace akcí, které budou provedeny. Export spustíte stisknutím tlačítka Dokončit.

Pátá strana průvodce exportem do CSV

Pátá strana průvodce exportem do CSV