XML export z Pohody

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Import faktur do iDokladu

Předpokladem pro převedení faktur z Pohody do iDokladu je jejich export do formátu XML. Tento krok uskutečníte přímo v Pohodě v agendě Vydané faktury. Zde pravým tlačítkem myši otevřete místní nabídku a v ní si vyberte volbu Export do XML.

Spuštění funkce Export do XML v systému Pohoda

Spuštění funkce Export do XML v systému Pohoda

Poté program otevře průvodce Uživatelský XML export, ve kterém postupujte v následujících krocích:

Na první straně si zvolte název souboru a jeho umístění. Tuto adresu později zadáte do iDokladu.

První strana průvodce exportem do XML

První strana průvodce exportem do XML

Na další straně si v poli Typ exportu zvolte možnost Standardní export XML Pohoda.

Druhá strana průvodce exportem do XML

Druhá strana průvodce exportem do XML

Po stisku tlačítka Další se požadovaný export uskuteční. Na poslední straně průvodce pak máte možnost otevřít si složku s nově vytvořenými XML soubory a zkontrolovat si, zda je všechno v pořádku.

Třetí strana průvodce exportem do XML

Třetí strana průvodce exportem do XML

IK_upozorneni Aplikace iDoklad umožňuje i opačný krok, a to Import adres a faktur do Pohody. Tuto možnost využijete v případě, kdy posíláte své účetní faktury vystavené v iDokladu ke zpracování v systému Pohoda.