XML export ze SuperFaktury

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Import faktur do iDokladu

IK_upozorneni XML export dat ze SuperFaktury neobsahuje informace o tom, zda jsou faktury uhrazené a jakou mají sazbu DPH. Proto si faktury po importu raději v iDokladu projděte – zaveďte si do nich úhrady a v případě, že používáte jinou sazbu DPH než základní, zkontrolujte si i vyčíslení DPH.

Předpokladem pro převedení faktur ze SuperFaktury do iDokladu je jejich export do formátu XML. Tento krok uskutečníte přímo v SuperFaktuře v části Nástroje / Export. Zde stačí zatrhnout pole Data pro Pohodu, vybrat si časový interval, do kterého mají exportované doklady spadat, a stisknout tlačítko Export.

Pak už si jen pojmenujte adresář, do něhož XML výstup uložíte, a zapamatujte si cestu k němu – tuto adresu později zadáte při importu faktur do iDokladu.

XML export dokladů ze SuperFaktury

XML export dokladů ze SuperFaktury