E-mail s upomínkou na fakturu po splatnosti – nastavení

Nastavení / záložka E-maily /  Upomínka odesílaná zákazníkovi

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

IK_skok_jinam Konfigurace režimu odesílání upomínek

Kartu otevřete v záložce E-maily poklepáním na odkaz Upomínka odesílaná zákazníkovi.

Nastavíte zde hlavičku a text e-mailů, které iDoklad bude odesílat partnerům v případě, kdy se opozdí s úhradou dokladu. Podmínky pro automatické odesílání zadáte v Nastavení faktur a přímo na kartě Kontaktů můžete konkrétní partnery z tohoto pravidla vyjmout. Kromě toho lze připomínací e-maily posílat individuálně i přímo ze seznamu faktur pomocí tlačítka Upomínky IK_upominky – v takovém případě vám iDoklad nabídne možnost šablonu e-mailu podle potřeby upravit.

Upomínané faktury jsou v seznamu označené ikonou IK_faktura_upominana. Poklepáním myší na ikoně zjistíte počet odeslaných upomínek a datum, kdy odešla poslední.

IK_odrazka Předmět – vzorová hlavička e-mailové zprávy obsahuje proměnnou se jménem vaší firmy a číslem dokladu, který není proplacený. Hlavičku si můžete libovolně upravit, např. doplněním proměnné s dlužnou částkou.

IK_odrazka Tělo e-mailu – text vlastní e-mailové zprávy si opět definujete pomocí řady proměnných. V poli je námi sestavený vzorový text včetně oslovení, pozdravu a vašeho jména, který si podle potřeby upravte.

Přehled použitelných proměnných najdete přímo na kartě vpravo pod ikonou otazníku.

IK_upozorneni Do e-mailu s upomínkou můžete pomocí zástupného znaku {text_ calculation_law_code_type} vložit námi připravený text s varováním a automatickým výpočtem hrozícího zákonného úroku z prodlení. V případě, že částka penále vypočítaného podle aktuální zákonné výše úroku dosáhne minimální hodnoty 100 Kč, přijde zákazníkovi v e-mailu s upomínkou text: "Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě neuhrazení si můžeme nárokovat zákonný úrok z prodlení, který k dnešnímu dni činí xxx,xx Kč."