Datum publikace 09. 09. 2021 Sdílet článek

Co jako budoucí majitel s. r. o. musíte vědět o základním kapitálu

Author Seyfor, a. s. 7 minut čtení 49
Náhledový obrázek

Rozhodli jste se založit společnost s ručením omezeným a nevíte si rady, jak velký základní kapitál zvolit? Poradíme vám, co všechno zvážit při rozhodování o jeho optimální velikosti. Zjistěte, jaké povinnosti máte při splacení základního kapitálu s. r. o. a co dělat, když ho chcete v průběhu podnikání zpětně navýšit nebo snížit.

Základní kapitál u s. r. o. a jeho podoby

Výše základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku a patří do něj vklady všech společníků, které se dělí na:

 • peněžité (peníze v hotovosti a na bankovních účtech),
 • nepeněžité (movité a nemovité věci se oceňují znaleckým posudkem, např. automobil, budova či výrobní zařízení).

Základní kapitál se poté „rozptýlí“ v aktivech společnosti a objeví se i v pasivech, konkrétně ve vlastních zdrojích na účtu 411 – Základní kapitál. Výše kapitálu evidovaná na tomto účtu se musí shodovat s hodnotou uvedenou v obchodním rejstříku.

Základní kapitál je v podstatě jen účetní položkou se zanedbatelným významem pro ochranu věřitelů – nepředstavuje žádné skutečné peníze, které musíte držet na účtě nebo v majetku.

Stává se, že firma se základním kapitálem 300 000 Kč ve skutečnosti nevlastní žádný majetek. A stejně tak dochází k situacím, kdy firma se základním kapitálem ve výši 1 Kč disponuje milionovým majetkem.

Zákon stanovuje minimální hranici

K založení společnosti s ručením omezeným jste před rokem 2014 potřebovali složit základní kapitál v minimální výši 200 000 Kč. Dnes vám stačí 1 Kč. To umožnilo mnoha podnikatelům o této formě podnikání uvažovat.

Nicméně v praxi vám často 1 Kč stačit nebude. Hned zjistíte proč.

Proč nezaložit firmu s vkladem o jedné koruně

To, že můžete založit firmu se základním kapitálem 1 Kč ještě neznamená, že se vyhnete administrativním nákladům. Před vznikem společnosti a zahájením podnikatelské činnosti zaplatíte zejména:

 • poplatky za notářský zápis o založení společnosti,
 • poplatky za vydání živnostenského oprávnění (a případně koncesní listinu),
 • poplatek soudu spojený se zápisem do obchodního rejstříku,
 • náklady na zřízení účtu pro složení základního kapitálu
 • nebo poplatky za úřední ověření podpisů k listinám, které se přikládají k návrhu na zápis.

Jen samotné administrativní náklady vás vyjdou bezmála na 15 tisíc korun.

Společnost těžko uhradí všechny úvodní náklady  z 1 Kč – musí si tedy vzít půjčku. Doklad o této zápůjčce by měl mít písemnou podobu (a to z důvodu účetních a daňových záležitostí), což představuje zbytečnou administrativní zátěž.

To ale není jediný důvod, proč zvolit vyšší než zákonem daný základní kapitál.Volby základního kapitálu o jedné koruně budete litovat při:

 • hledání investorů,
 • žádosti o úvěr v bance
 • prodeji např. poloviny podílu, protože rozdělit tak nízký vklad na dva podíly je nemožné.

Dodatečné navýšení základního kapitálu, jak za chvíli zjistíte, sice možné je, ale pojí se s časově i finančně náročnou administrativou.

Přestože základní kapitál představuje pouhou položku v účetních výkazech, která sama o sobě nic neznamená, ještě stále nízký kapitál budí podezření. Z obchodního, ale hlavně psychologického hlediska působí minimální výše základního kapitálu neseriózně, takže v očích obchodních partnerů ztrácíte body za důvěryhodnost.

Tip: Od roku 2021 nově můžete společnost s ručením omezeným s maximálním základním kapitálem ve výši 20 000 Kč založit bez nutnosti zřízení speciálního účtu v bance. Založení společnosti jednodušší, rychlejší a méně nákladné. Vklady nově splatíte uložením u správce vkladů. Tím může být i notář. Během jedné návštěvy notáře vklad uhradíte v hotovosti a společnost založíte za den. 

Jak stanovit optimální výši základního kapitálu

Názory na ideální výši základního kapitálu se různí. Zvažte zejména:

 • kolik peněz bude společnost potřebovat, než začne produkovat zisk. Tzn. kromě výše vyčíslených administrativních nákladů do této částky započítejte třeba náklady na webové stránky a propagaci či pronájem kanceláří a pracovní potřeby.
 • ať je dostatečně velká na to, aby působila dobře na úředníky, kteří schvalují úvěr, případně na budoucí investory,
 • aby šel podíl dobře rozdělit při prodeji,

Hodnota základního kapitálu se pochopitelně liší podle velikosti a předmětu podnikání nebo počtu společníků. Pokud poskytujete služby, počáteční náklady podnikání budou jistě nižší než v případě výrobní společnosti. Doporučujeme vám do podnikání vložit minimálně několik desítek tisíc korun (zhruba 50 000 Kč a více), které s rezervou pokryjí veškeré počáteční výdaje a navíc budou v očích investorů působit seriózně.

Jak a kdy musíte jako společník splatit vklady a v jaké výši

Zákon vám ukládá povinnost splatit nejméně 30 % každého peněžitého vkladu nejpozději ke dni vzniku zápisu do obchodního rejstříku. Zbylých 70 % můžete splatit maximálně do 5 let (případně ještě dřív, pokud tak stanoví společenská smlouva).

Správou peněžitého vkladu můžete pověřit banku a základní kapitál splatit bezhotovostně na speciálně zřízený účet. U základního kapitálu do 20 000 Kč můžete peníze uhradit i v hotovosti u správce peněžitého vkladu (např. notáře).

U nepeněžitých vkladů nejdříve zjistěte hodnotu majetku. Tu stanoví znalec, kterého jmenuje soud. Návrh na jmenování znalce podá vkladatel nepeněžitého vkladu, a to ke krajskému místně příslušnému soudu. Nezapomeňte, že o předmětu nepeněžitého vkladu a částce, která se považuje za vklad společníka, musí být zmínka ve společenské smlouvě.

Společník ručí za své dluhy do výše nesplaceného vkladu.

Nepeněžité vklady musíte splatit ještě před vznikem společnosti a je nutné, aby je ocenil znalec.

Co se stane, když společník vkladovou povinnost nesplní

Pokud společník nesplatí vklad ve stanoveném termínu:

 • má povinnost hradit úroky z prodlení ve výši sjednané ve společenské smlouvě anebo zákonem ve výši 17 % p.a. (od 1. 7. 2021),
 • případně mu hrozí vyloučení ze společnosti.

Kdy dochází ke změně základního kapitálu

Měnit základní kapitál v průběhu podnikání možné je, ale nikdy se nevyhnete administrativně náročnému procesu. I z toho důvodu k jeho navyšování a snižování nedochází příliš často.

O změně musí rozhodnout valná hromada a je nutné upravit zápis o výši základního kapitálu v obchodním rejstříku. K tomu dochází prostřednictvím notářského zápisu. Změna základního kapitálu má podobu:

 • dodatečných vkladů majitelů do společnosti při navýšení základního kapitálu,
 • převodu zisku do základního kapitálu za účelem zvýšení základního kapitálu,
 • výběru vkladů při snižování základního kapitálu.

Získejte přehled o dalších oblastech podnikání

Buďte v obraze jako stovky dalších majitelů firem a získejte spoustu užitečných informaci v naší mini akademii, které využijete při svém podnikání.

Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 72
Přečíst článek