Datum publikace 09. 09. 2021 Komentáře 0 Sdílet článek

Vše, co potřebujete vědět o slevě na poplatníka

Author Seyfor, a. s. 9 minut čtení 11
Náhledový obrázek

S výpočtem daně z příjmů se neodmyslitelně pojí také daňové úlevy v podobě slev na dani a dalších zvýhodnění. Ty vám sníží výslednou daň při podání daňového přiznání i měsíční zálohy. Přečtěte si, kdo má nárok na základní daňovou slevu na poplatníka, jak se uplatňuje a kolik činí. Poradíme vám, co dělat, když si neprávem uplatníte slevu dvakrát (či dokonce víckrát).

Kdo může uplatnit slevu na poplatníka

Jedná se o unikátní slevu, protože na ni má nárok každý poplatník daně z příjmů, a to bez jakýchkoliv omezení. Nárok na slevu na poplatníka tedy mají:

 • zaměstnanci,
 • pracující studenti,
 • OSVČ,
 • ženy na mateřské dovolené, které si přivydělávají
 • nebo pracující důchodci.

Jestliže od roku 2021 využíváte tzv. paušální daně, měsíční částka, kterou správci daně odvádíte, již zahrnuje veškerá zvýhodnění, a proto si nemůžete dodatečně odečíst žádné slevy na dani. Pozor – paušální daň se občas zaměňuje s paušálními výdaji uplatňovanými OSVČ místo skutečných výdajů.

Uplatnění slevy v plné výši

Sleva na poplatníka se uplatňuje vždy v plné výši. Roční sleva na poplatníka činí 27 840 Kč (v roce 2021). Nezáleží přitom na tom, jestli jste pracovali v průběhu celého roku nebo jen pár měsíců.

Setkáte se ale i s částkou 2 320 Kč, která představuje měsíční slevu na poplatníka. Jde o to, že si můžete vybrat, zda slevu budete uplatňovat pravidelně každý měsíc anebo ji vykážete naráz v plné výši. Zaměstnanci ji zpravidla uplatňují každý měsíc, kdežto OSVČ většinou až jednorázově při podání daňového přiznání.

Tip: Výše slevy na poplatníka se často mění – např. v roce 2020 byla o 3 tisíce nižší. Pokud si daňové přiznání podáváte sami, zkontrolujte si, zda je hodnota daňové slevy aktuální.

Jak uplatnit slevu na poplatníka jako OSVČ

Pokud podnikáte a zároveň vykonáváte práci v zaměstnaneckém poměru, nemá pro vás velký význam slevu na poplatníka u zaměstnavatele uplatňovat. Jako OSVČ si totiž sami po skončení zdaňovacího období podáváte daňové přiznání, kde uplatníte všechny slevy a daňová zvýhodnění pro fyzické osoby.

Pokud slevu na poplatníka u zaměstnavatele uplatňovat chcete, postupujte podle pokynů pro zaměstnance. Pamatujte však na to, že daňové přiznání si zpracujete sami (tzn. nemůžete zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně), protože máte kromě příjmů ze zaměstnání také příjmy z vlastního podnikání.

Jak uplatnit slevu na poplatníka jako zaměstnanec

Abyste mohli slevu na poplatníka využít, musíte vyplnit růžový papír. Někdy se mu lidově říká také růžový formulář, růžové prohlášení nebo růžovka. Všechny pojmy označují Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob. To je důležitá informace pro všechny zaměstnance i zaměstnavatele.

Slevu na poplatníka můžete podepsat jen u jednoho zaměstnavatele za měsíc. To je obzvlášť důležité v situaci, kdy máte několik prací najednou. Ale pozor, pokud uzavřete pracovní smlouvu u jedné firmy v období od ledna do května a poté v jiné společnosti od června do prosince a u obou podepíšete růžové prohlášení, je to v pořádku. Nedochází totiž k souběhu činností.

Pokud máte více brigád najednou, tak vyberte tu brigádu s největším měsíčním příjmem. U tohoto zaměstnavatele podepište prohlášení poplatníka k dani („růžový formulář“). U dalších souběžných brigád nemůžete slevu na dani uplatňovat a z odměny vám bude sražena srážková daň. Jestliže ovšem máte nízké příjmy (pouze z brigád), tak vám bude tato daň vrácena, jestliže podáte daňové přiznání a požádáte o daňovou vratku.

Pokud máte několik zaměstnání, zpravidla podepíšete růžový formulář tam, kde dosahujete nejvyšších výdělků. To proto, abyste možnosti odečtení slevy na poplatníka využili v plné výši. Pokud jsou vaše příjmy z ostatních brigád nízké a v průběhu roku vám z nich strhávají srážkovou daň, může vám finanční úřad při podání daňového přiznání část peněz vrátit.

Růžový formulář má povinnost vyplnit zaměstnanec, nikoliv zaměstnavatel. V praxi často dochází k tomu, že údaje předvyplní zaměstnavatel a zaměstnanec ho jen podepíše. To proto, aby se předešlo chybám při jeho vyplnění. Pokud si chcete být jistí, že chybu neuděláte, přečtěte si návod, jak na to.

Podepsáním růžového prohlášení zajistíte, že váš zaměstnavatel bude slevu na poplatníka (a další slevy či daňová zvýhodnění, na která máte nárok) uplatňovat každý měsíc. Když ho nepodepíšete, můžete si slevy a další daňová zvýhodnění uplatnit až v daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování záloh.

Prohlášení můžete podepsat při:

 • klasickém zaměstnaneckém poměru,
 • dohodě o provedení práce nebo dohodě o provedení činnosti.

Podepsaný tiskopis je nezbytné zaměstnavateli odevzdat při nástupu do práce a poté každoročně v termínu do 15. února.

Dvakrát uplatněná sleva na poplatníka

Pokud omylem podepíšete prohlášení u dvou a více zaměstnavatelů najednou, znamená to, že u jednoho zaměstnavatele je měsíční daňová povinnost stanovena správně. U ostatních je vaše měsíční daňová povinnost kvůli nesprávnému uplatnění slev a dalších zvýhodnění na dani nižší, než by měla být, protože došlo k jejich dvojímu (či vícenásobnému) uplatnění.

Tito zaměstnavatelé vám nevědomky srazili ze mzdy zálohu na daň:

 • v nižší výši, než měli,
 • v nulové výši
 • anebo měli správně srazit srážkovou daň ve výši 15 %.

Jakmile problém zjistíte, ihned o svém pochybení informuje vašeho zaměstnavatele, u kterého jste podepsali prohlášení neoprávněně (tedy u toho, kde jste prohlášení podepsali později). Následně může nastat několik scénářů, přičemž opravy provádí buďto zaměstnavatel nebo zaměstnanec:

 1. Pokud jste v práci stále zaměstnaní, může zaměstnavatel vzniklý rozdíl na dani z příjmů strhnout z vaší nejblíže vyplacené mzdy.
  Avšak to je přípustné jen tehdy, pokud ještě neuplynula lhůta pro podání vyúčtování daně (1. března pro papírové podání) anebo ještě nevypršela lhůta pro stanovení daně (t.j. zaměstnavatel může učinit dodatečné vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a opravit údaje v původním řádném vyúčtování). Takto vzniklý rozdíl (dluh nebo neprávem vyplacený daňový bonus) za vás následně uhradí finančnímu úřadu.
 2. Pokud jste dvojí uplatnění slevy zjistili až po uplynutí doby pro stanovení daně u zaměstnavatele, situace se již nedá zachránit stržením ze mzdy. Postupuje se tak, že zaměstnavatel finančnímu úřadu oznámí, že došlo k pochybení a úředníkům předá nezbytné dokumenty. Využije k tomu formulář dostupný na stránkách finanční správy. Zároveň je povinen o tomto postupu informovat samotného zaměstnance. V kompetenci finančního úřadu je, aby si vzniklý dluh se zaměstnancem vyrovnal sám.
 3. Jestliže u zaměstnavatele již nepracujete, nezbývá vám nic jiného než podat daňové přiznání za chybný rok. K tomu potřebujete, aby vám zaměstnavatel vystavil potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Zaměstnavatel již nemá povinnost cokoliv opravovat, tato povinnost stojí na vás.

Nedělejte si iluze, že správce daně vaše pochybení nezachytí. Prozradí vás přiložená potvrzení o tom, kolik jste si vydělali u jednotlivých zaměstnavatelů.

Lepší než hašení následků, které je spojeno se spoustou papírování, obtížného stanovení sankcí a času navíc, je prevence. Jako zaměstnavatel se svých pracovníků při nástupu ptejte, zda růžové prohlášení podepsali někde jinde, a pokud ano, na jaké období tak učinili.

Chybné jednání zaměstnance často vyplave na povrch při zpracovávání ročního zúčtování daně – konkrétně v momentě, kdy účetnímu oddělení dodá všechna potvrzení o příjmech ze závislé činnosti.

Další slevy na dani fyzických osob

Mimo základní slevu na poplatníka můžete daň snížit o slevu:

 1. na manžela či manželku s nízkými vlastními příjmy,
 2. na studium,
 3. na invaliditu,
 4. pro držitele průkazu ZTP.

Pro tyto slevy je typické, že daň sníží maximálně do nuly.

Dále svoji daňovou povinnost snížíte např. daňovým zvýhodněním na vyživované děti, které s vámi žijí ve společné domácnosti. V případě, že je po odečtení daňového zvýhodnění výsledná část daně záporná, vznikne vám tzv. daňový bonus. Ten vám vyplatí správce daně.

Buďte v obraze i v dalších oblastech podnikání

Získejte přehled jako stovky dalších majitelů firem a manažerů a získejte spoustu užitečných informaci v naší mini akademii, které využijete při svém podnikání.

Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 0
Přečíst článek

Založení neziskové organizace a specifika účtování

09. 02. 2024 5 minut čtení 3
Přečíst článek