Datum publikace 02. 08. 2023 Sdílet článek

Pečujete o někoho a nemůžete do práce? Podejte si žádost o ošetřovné!

Author Seyfor, a. s. 6 minut čtení 0
Náhledový obrázek
Co dělat, když vaše dítě nebo příbuzný onemocní nebo utrpí úraz, a vy kvůli péči o ně nemůžete chodit do práce? Přesně pro tyto případy vám stát nabízí ošetřovné, s jehož pomocí částečně pokryjete výpadek mzdy.

Co je ošetřovné a kdo na něj má nárok

Ošetřovné je státem vyplácenou finanční pomocí pro zaměstnance, kteří se musí starat o jinou osobu žijící ve společné domácnosti a tudíž nemohou chodit do práce. Ošetřovanou osobou se v tomto kontextu rozumí buď dítě mladší 10 let, nebo jiná fyzická osoba vyžadující ošetřování jinou fyzickou osobou. 

Kdo má a nemá na ošetřovné nárok?

Základní podmínkou je mít nemocenské pojištění; coby zaměstnanci toto pojištění nemusíte řešit, neboť vám zpravidla vzniká automaticky dnem začátku vykonávání práce a zaměstnavatel vám jej strhává z měsíční mzdy.

Co se pak konkrétních situací týče, o ošetřovné můžete žádat tehdy, pokud:

 • ošetřujete dítě ve věku 10 a méně let,
 • ošetřujete jinou fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav (ať už z důvodu nemoci nebo úrazu) vyžaduje pravidelnou péči jiné osoby,

Na ošetřovné dosáhnete i v případě, kdy musíte zůstat doma s dítětem mladším 10 let, protože:

 • došlo k uzavření školy kvůli mimořádné události (např. havárie, epidemie nebo živelní pohroma),
 • dítěti byla lékařem nařízena karanténa.

Bez nároku jste naopak v případě, že o vaše dítě pečuje jiná osoba s nárokem na rodičovský příspěvek či peněžitou podporu v mateřství. Toto omezení neplatí pouze pokud daná osoba sama onemocněla, utrpěla úraz, byla jí nařízena karanténa nebo z jiného důvodu nemůže o vaše dítě pečovat.

Musí se o péči starat stále stejná osoba?

Naštěstí nikoliv. Zákon vám zde dává možnost se z jakéhokoliv důvodu nechat v péči vystřídat jinou osobou. Té stačí vyplnit tzv. Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování, a to buď fyzicky, nebo v elektronické podobě. K žádosti připojte II. díl – Rozhodnutí o ukončení ošetřování (péče) a podepište jej i vy coby osoba, od které je péče přebírána.

Koho vlastně můžu v rámci ošetřovného ošetřovat?

Základní podmínkou je, aby s vámi ošetřovaná osoba žila ve společné domácnosti. Výjimkou z tohoto pravidla je péče o příbuzné v přímé linii, kam patří následující:

 • váš sourozenec,
 • manžel nebo manželka,
 • registrovaný partner/ka,
 • rodiče vašeho manžela/manželky nebo registrovaného partnera/partnerky.

Co obnáší žádost o ošetřovné

Pokud splňujete výše uvedené podmínky, prvním krokem je získat tzv. Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). To vám vystaví váš lékař, který zároveň posoudí, zda dotyčná osoba vaši péči skutečně vyžaduje. Rozhodnutí následně předáte svému zaměstnavateli, který všechny potřebné podklady odevzdá na příslušné pracoviště České správy sociálního zabezpečení. V tomto případě žádnou žádost či formulář o ošetřovné nepodáváte.

V případě, že máte dítě mladší 10 let a dojde k uzavření školy (viz výše) pak předáváte zaměstnavateli formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Tento dokument vám vydá škola, kterou vaše dítě navštěvuje, a po vyplnění potřebných údajů jej následně předáte zaměstnavateli stejně jako u předchozího případu.

Tím ale papírování nekončí. Dalším tiskopisem na ošetřovné je Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), bez kterého vám samotná dávka nebude vyplacena. I tento dokument vám vydá ošetřující lékař, který může max. tři dny dopředu rozhodnout o ukončení nutnosti péče.

Pokud naopak potřeba péče přetrvává, vydá vám lékař Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče). Stejný formulář je potřeba i při střídání ošetřujících osob, kdy je potvrzení potřeba vystavit ke dni předání péče.

I zde oba výše uvedené dokumenty předáváte zaměstnavateli, který je podává OSSZ.

Kdo o dávce rozhoduje?

Po předání žádosti o ošetřovné od zaměstnavatele je na tahu příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Zde se sluší zmínit, že pokud je vaše žádost schválena, nedostanete žádné rozhodnutí a o schválení se tak dozvíte až po obdržení peněz. Rozhodnutí dostanete pouze tehdy, když vaši žádost OSSZ zamítne. V zaslaném dokumentu pak naleznete přesné důvody, proč nelze ošetřovné vyplatit.

Výpočet ošetřovného

Základem pro výpočet je tzv. denní vyměřovací základ, neboli průměrný denní příjem za rozhodné období (obvykle 12 měsíců před měsícem, kdy potřeba péče vznikla). Základ vznikne součtem všech příjmů za rozhodné období a jejich vydělením počtem kalendářních dnů minus tzv. vyloučené dny (např. dny, kdy jste čerpali nemocenskou).

Výsledný vyměřovací základ se pak pokrátí pomocí tří redukčních hranic. Ty jsou pro rok 2023 následující:

 • 1. redukční hranice = 1345 Kč,
 • 2. redukční hranice = 2017 Kč,
 • 3. redukční hranice = 4033 Kč.

S jejich pomocí pak proběhne následující redukce:

 • do 1 redukční hranice se započte 90 % denního vyměřovacího základu,
 • do 2. redukční hranice je započteno 60 % z té části denního vyměřovacího základu, která se nachází mezi 1. a 2. redukční hranicí.
 • mezi 2. a 3. redukční hranicí se započítává 30 % denního vyměřovacího základu.

Výsledná částka pak odpovídá 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu na den.

Čerpání ošetřovného

Ošetřovné můžete čerpat maximálně 9 dní. Dávky vyplácí OSSZ nejpozději 1 měsíc po doručení žádosti o ošetřovné, samotný způsob vyplácení si pak určujete vy sami. Na výběr zde máte buď výplatu v hotovosti na poště, nebo odeslání peněz na bankovní účet.

Není ošetřovné jako ošetřovné

Během koronavirové pandemie se šlo rovněž setkat i s ošetřovným pro OSVČ, to ale nelze zaměňovat s výše uvedeným „pravým“ ošetřovným. Živnostníci totiž normálně na ošetřovné nemají nárok, a „jejich“ ošetřovné vzniklo jako mimořádný příspěvek pro pokrytí výpadku tržeb. 26. ledna 2022 pak byla tato dávka zrušena a v nejbližší budoucnosti se neplánuje její obnovení.

S ošetřovným tak již živnostníkům bohužel nepomůžeme, rádi jim ale podáme pomocnou ruku ve dvou jiných oblastech. Tou první je fakturační program iDoklad, s jehož pomocí si snadno uděláte perfektní pořádek ve fakturách i jiných dokladech, zautomatizujete řadu rutinních úkonů souvisejících s fakturací, a v neposlední řadě si i podstatně usnadníte podávání daňového přiznání i jiných důležitých dokumentů.

Více o iDokladu

Druhou pomocí pak je Mini akademie – online soubor třiceti instruktážních videí o celkové délce přes 8 hodin, v nichž naleznete mnoho užitečných rad, tipů a triků z každodenní podnikatelské praxe. Pro nové podnikatele je vstup zcela zdarma.

Související články

Jak vybrat ten nejlepší firemní účet pro vaše podnikání

11. 04. 2024 12 minut čtení 0
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek