Datum publikace 24. 05. 2024 Sdílet článek

Faktura pro neplátce DPH: jak má vypadat a na co si dát pozor?

Author Seyfor, a. s. 6 minut čtení 1
Náhledový obrázek
Znáte všechny náležitosti faktury pro neplátce DPH? Pokud si nejste jistí, zbystřete. I malé přehlédnutí vás může vyjít draho. Čtěte dál a zjistěte, co musí obsahovat faktura pro neplátce DPH. Vyhnete se častým chybám i možným komplikacím s finančními úřady.

Rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí – mám možnost volby?

Jako neplátce DPH máte dvě možnosti. Buď jste neplátcem DPH s daňovou evidencí (bez vedení účetnictví), nebo neplátcem s účetnictvím. Obvykle rozhodují následující tři faktory:

 1. Právní forma podnikání: jako podnikající fyzická osoba máte možnost volby mezi daňovou evidencí a plnohodnotným účetnictvím. To vám umožňuje přizpůsobit si správu financí vašim specifickým potřebám. Naopak, pokud podnikáte jako právnická osoba, zákon vám obvykle nařizuje vést účetnictví.
 2. Výše obratu: pokud váš obrat z podnikání přesáhne v daném kalendářním roce určitou hranici, pak máte povinnost vést účetnictví, a to i pro následujících 5 let. Tato hranice se může v čase měnit, proto je důležité pravidelně sledovat změny v legislativě. Aktuálně je tato hranice nastavena na 25 mil. Kč.
 3. Dobrovolné rozhodnutí: i když na základě vašich příjmů nebo právní formy podnikání nejste povinni vést účetnictví, můžete se rozhodnout pro jeho dobrovolné vedení. Tento krok nabízí řadu výhod, jako je podrobnější přehled o finančním zdraví vašeho podniku a lepší připravenost na plánovaný růst.

Vaše rozhodnutí mezi vedením daňové evidence a účetnictvím může ovlivnit množství administrativní práce a náklady, které s tímto vedením souvisí. Daňová evidence je zjednodušenou formu účetního systému, zaměřenou primárně na evidenci příjmů a výdajů, a je obvykle méně náročná na administrativu. Naopak účetnictví vyžaduje podrobnější záznamy o finančních operacích a často vyžaduje spolupráci s kvalifikovaným účetním nebo účetní kanceláří.

Program na faktury (nejenom) pro neplátce DPH, který vám usnadní práci

Užitečným pomocníkem s ohledem na výše uvedené může být vhodný program na faktury. iDoklad. výrazně snižuje administrativní zátěž a ušetří vám mnoho času i peněz. Umí například:

 • Jednoduše a rychle spravovat faktury.
 • Sledovat příjmy a výdaje.
 • Automatizovat mnoho fakturačních procesů.
 • Udržovat legislativní aktuálnost. Pokud dojde ke změnám v legislativě, vývojáři změny do systému ihned zapracují. Veškeré změny tak hlídá za vás a vy máte jistotu, že vaše fakturace je vždy přesná a v souladu s platnými předpisy.

Faktura pro neplátce DPH s daňovou evidencí: jak má správně vypadat?

Pouze jste neplátcem DPH a místo účetnictví vedete daňovou evidenci, vystavení faktury je pro vás o něco jednodušší. Povinné náležitosti faktury se řídí požadavky občanského zákoníku, konkrétně zákonem č. 89/2012 Sb., a jeho ustanovením o obchodních listinách uvedeným v § 435. Povinné jsou následující údaje:

 • Jméno a příjmení (platí pro OSVČ), nebo název firmy.
 • Sídlo (fakturační adresa).
 • Údaj o zápisu v registru (v praxi jde nejčastěji o obchodní rejstřík včetně oddílu a vložky, nebo živnostenský rejstřík).
 • (přidělený identifikační údaj).

Faktura pro neplátce DPH s vedením účetnictví: co musí obsahovat?

Neplátci DPH s účetnictvím se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Na fakturu uvádíte jak výše zmíněné náležitosti (jméno nebo název, sídlo, údaj o zápisu a IČ), tak náležitosti níže:

 • Popis fakturovaného zboží nebo služby.
 • Celková suma, za kterou produkt fakturujete (je možné uvést celkovou sumu, ale stejně tak detailně rozepsanou podle jednotkových cen a uvedených množství).
 • Datum vystavení faktury.

Stále platí, že fakturu vystavujete v cenách bez DPH. Není důležité, zda vystavujete fakturu pro neplátce či plátce DPH. Náležitosti faktury zůstávají stejné.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

3 situace, na které si jako neplátce DPH dát pozor

Pokud na vaší faktuře chybí některý z povinných údajů, můžete čelit daňovým, právním, i účetním komplikacím, od odmítnutí daňových odpočtů po problémy s vymáháním pohledávek. Tato situace může také narušit důvěru mezi vámi a vašimi obchodními partnery. Dejte si tak pozor, aby faktura obsahovala vše, co zákon nařizuje. Pozor si dejte také na tyto 3 situace:

 1. Jako neplátce DPH vystavujete faktury za zboží nebo služby v České republice v cenách bez DPH, a to bez ohledu na to, zda je váš odběratel plátce DPH nebo ne. Je důležité, aby vaše faktury neobsahovaly DPH; v případě, že byste DPH omylem uvedli, stáváte se povinnými tuto částku odvést státu.
 2. Při fakturování neuvádějte své DIČ – to platí i v případě, že jste identifikovanou osoba pro účely DPH. DIČ uvádějte pouze při obchodech se zahraničím.
 3. Ačkoliv zákon nevyžaduje, abyste na fakturu psali, že nejste plátci DPH, v praxi se toto označení běžně používá. Slouží jako jasný signál pro odběratele, že si z této faktury nebude moci DPH odpočítat.

Mohu se stát povinným plátcem DPH?

Ano. Plátcem DPH se stáváte nejčastěji v těchto situacích:

 1. Váš roční obrat přesáhne 2 miliony korun. Povinným plátcem se stáváte hned prvním dnem měsíce po překročení uvedené hranice. Pokud se tak stane, dejte si pozor, abyste registraci DPH oznámili nejpozději do 15 dnů od konce měsíce, kdy k překročení limitu došlo. Obrat pro povinnou registraci k DPH si přitom hlídáte sami. Může se tak stát, že dvoumilionový limit překročíte, aniž o tom budete vědět.

TIP: Fakturační služba iDoklad hlídá váš obrat hlídá za vás. V online aplikaci vidíte, kolik vám do dvoumilionového obratu zbývá a pokud se k limitu přiblížíte, iDoklad vás na to upozorní.

 1. Stanete se identifikovanou osobou pro příjem plateb ze zemí EU.
 2. Získáte majetek privatizací, prodejem obchodního podniku nebo fúzí.
 3. Zdědíte podnikání po zesnulé osobě, která byla plátcem DPH.

Další informace o fakturaci najdete v naší speciálně navržené mini akademii pro začínající podnikatele. Společně s experty z oblasti daní, účetnictví a práva jsme pro vás připravili sérii poutavých videí, které vás krok za krokem provedou všemi důležitými aspekty podnikání, a to od základů až po pokročilé strategie. A pokud jste na začátku své podnikatelské cesty nebo jste uživatelem iDokladu, máte přístup do této akademie zcela zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek