Datum publikace 19. 01. 2017 Komentáře 0 Sdílet článek

Připravte daňové přiznání – 1. díl

Author Seyfor, a. s. 6 minut čtení 0
Náhledový obrázek

Začátek roku pro podnikatele znamená práci na daňovém přiznání. Přinášíme vám proto několik rad, které při každoroční povinnosti upotřebíte. Zjistěte s námi, co do celkového základu daně zahrnout, co vynechat a na co si u jednotlivých položek dát pozor.

danove-priznani

Kdo daňové přiznání podává

Podle zákona o daních z příjmu podáváte daňové přiznání, pokud:

 • jste měli loni z hlavní nebo vedlejší činnosti příjmy alespoň 15 000 Kč,
 • vaše příjmy sice nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazujete daňovou ztrátu,
 • jste měli vedle příjmu od českého zaměstnavatele také příjem od zaměstnavatele ze zahraničí,
 • jste dostali příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta,
 • jste pracovali pro dva zaměstnavatele najednou.

Zaměstnanci sami daňové přiznání podávat nemusí. Stačí, když u posledního zaměstnavatele podepíšete do 15. února prohlášení k dani za předešlý rok (růžový papír), může daňové přiznání vyřídit za vás.

Příjmy, které danit nemusíte

Jsou ale příjmy, ze kterých státu peníze odvádět nemusíte. Zákon jim říká příjmy, které nejsou předmětem daně. Do vašeho přiznání tedy nepatří. Získáte je například z:

 • restituce,
 • rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,
 • úvěry a zápůjčky,
 • příjmy z au-pair,
 • vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky.

Celý seznam a detaily upravující jednotlivé příjmy uvádí 3. paragraf zákona o daních z příjmu.

Další skupinou příjmů, ze které státní kase neplyne žádný zisk, jsou příjmy od daně osvobozené:

 • státní sociální podpora, sociální zabezpečení, dávky sociální péče nebo dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • dávky nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění,
 • výživné,
 • stipendia,
 • dědictví nebo dar od příbuzného.

Speciální podmínky se týkají třeba příjmu z prodeje nemovitosti. Prodávající jej nedaní, pokud:

 • nemovitost vlastnil aspoň dva roky,
 • aspoň dva roky bezprostředně před prodejem v domě bydlel
 • nebo peníze z prodeje využil na své bytové potřeby.

Pokud tedy v některém bodu váháte, ujistěte se ve 4. paragrafu zákona o daních z příjmu.

Opatřete si všechny podklady o příjmech

Celkový základ daně si spočítáte součtem všech příjmů. Jaké částky musíte sečíst?

1. Příjmy ze závislé činnosti

Pokud jste v minulém roce někde pracovali, tak si ze všech zaměstnání vyžádejte potvrzení o zdanitelných příjmech.

Tomuto druhu příjmů se věnuje paragraf 6 zákona o daních z příjmu.

2. Příjmy ze samostatné činnosti

Bod, který nejvíce zajímá všechny živnostníky. Spadají sem příjmy ze:

 • zemědělství,
 • živnostenského podnikání,
 • podnikání, k němuž je potřeba podnikatelské oprávnění, mimo živnost.

Kromě klasických příjmů sem spadá i podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

Od příjmů za rok 2016 si můžete odečíst výdaje vynaložené na dosažení, zajištění nebo udržení vykazovaných příjmů. Výdaje můžete odečítat podle paušálu nebo podle skutečnosti. Zda se vám vyplatí použít paušál nebo skutečné výdaje, zjistíte v našem příštím článku.

Pokud předmět, ze kterého plyne příjem ze samostatné činnosti, sdílíte se svým manželem nebo svojí manželkou, do obchodního majetku věc vkládá pouze jeden z vás. Týká se to například případu, kdy společně vlastníte dodávku, ve které váš partner vozí turisty po okolí. Do obchodního majetku ji vloží jen váš partner.

V případě, že věc využíváte oba a oba z ní máte příjem, můžete se o výdaje spojené s předmětem rozdělit.

Příjmy z této sekce mohou být i záporné. V tom případě vykazujete ztrátu.

Podrobnosti najdete v paragrafu 7 zákona o daních z příjmu.

3. Příjmy z kapitálového majetku

Patří sem například:

 • úroky z dluhopisů
 • peníze z pojištění nebo penzijního spoření,
 • podíly.

U pojištění se jedná pouze o vyplacení části peněz z pojištění, nesmí jít o pojistné plnění a pojištění získáním peněz nezaniká. Jednotlivým bodům se věnuje detailně paragraf 8 zákona o daních z příjmu.

4. Příjmy z nájmu

Tato položka se týká každého, kdo měl v uplynulém roce příjmy z nájmu movitých nebo nemovitých věcí. Výjimkou je pouze příležitostný nájem movitých věcí.

Stejně jako u příjmů ze samostatné činnosti, také u společného jmění manželů zdaňuje příjem pouze jeden z nich.

I zde můžete uplatnit daňové odpočty. Jejich výše se liší podle toho, zda si zvolíte

 • paušální výdaje
 • nebo prokázané výdaje.

Pro rok 2016 jsou paušální výdaje až 30 % (ale nesmí přesáhnout částku 600 000 Kč) a prokázané výdaje mohou přesáhnout i 100 %.

U prokázaných výdajů tak lze vykázat ztrátu. Způsob uplatnění výdajů ale nelze zpětně měnit.

Nezapomeňte si také vést evidenci všech záznamů o příjmech a pohledávkách vzniklých v souvislosti s nájmem. V případě, že jsou výdaje vyšší než příjmy, uvádíte ztrátu.

Více informací si přečtěte v paragrafu 9 zákona o daních z příjmu.

5. Ostatní příjmy

Sem spadají všechny příjmy, které nespadají do předchozích paragrafů, například příjmy z:

 • příležitostných činností,
 • příležitostného nájmu movitých věcí,
 • zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které neprovozuje podnikatel,
 • provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence od Energetického regulačního úřadu,
 • převodu nemovitosti, cenného papíru nebo jiné věci,
 • přijatého výživného nebo důchodu,
 • hazardních her,
 • soutěží a slosování.

Celý seznam je dostupný v paragrafu 10 zákona o daních z příjmu.

V navazujícím článku se podíváme, na jakých dokumentech můžete při podávání přiznání daní z příjmu ušetřit.

Související články

Novela zákona o účetnictví: 5 změn, které v roce 2025 čekají podnikatele

06. 05. 2024 3 minuty čtení 3
Přečíst článek

[Právní novinky pro OSVČ] Letos daně elektronicky, vyšší limit pro přiznání i školkovné + výhled na rok 2025

15. 04. 2024 3 minuty čtení 2
Přečíst článek

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *