Datum publikace 27. 03. 2023 Sdílet článek

Vše, co potřebujete vědět o dani z nemovitosti

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 15
Náhledový obrázek
Daň z nemovitých věcí je jednou z věcí, které se nevyhne žádný vlastník nemovitosti nebo pozemku. Jistě proto přijde vhod stručný průvodce vším, co je o této běžné dani nutné znát.

Co je daň z nemovitosti a co do ní spadá?

Jako daň z nemovitých věcí (případně daň z nemovitosti) se označuje zdanění vlastnictví nemovité věci. Přesněji se daň vztahuje na pozemky evidované v katastru nemovitostí a tzv. zdanitelné stavby a jednotky nacházející se na území ČR. Zdanitelnou stavbou se zde rozumí budova nebo inženýrská stavba uvedená v katastrálním zákoně, případně i jen jejich součást. Kromě daně ze staveb je pak v celkové dani z nemovitosti zahrnuta i daň z pozemku

Kdo je poplatníkem daně z nemovitých věcí

Jak bylo zmíněno výše, daň z nemovitých věcí je složena z pozemkové daně a daně ze staveb a jednotek. Jejich poplatníky pak český zákon stanovuje následovně:

Daň z pozemků

Tuto daň odvádějí následující subjekty:

 • vlastníci daného pozemku,
 • stavebník, pokud je pozemek zatížen právem stavby (tj. stavebník má právo stavět na cizím pozemku),
 • uživatel pozemku v případech, kdy není majitel pozemku znám,
 • svěřenecké, podílové či penzijní fondy, ve kterých jsou pozemky zahrnuty

Poplatníkem daně z pozemků je rovněž i nájemce nebo pachtýř u pozemku, jenž splňuje některou z uvedených podmínek:

 • pozemek je zjednodušeným způsobem evidován v katastru nemovitostí,
 • s pozemkem je oprávněn nakládat Státní pozemkový úřad či Správa státních hmotných rezerv.

Daň ze staveb a jednotek

Daň ze staveb a jednotek odvádí vlastníci zdanitelné stavby nebo jednotky. Co se nájemníků a pachtýřů týče, jimi pronajaté/propachtované zdanitelné jednotky podléhají dani při splnění následujících podmínek

 • jednotka zahrnuje nebytový prostor vyjma komor a sklepů, případně nejde o obytný dům,
 • s jednotkou je oprávněn nakládat Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv,
 • daná zdanitelná jednotka je na základě rozhodnutí o privatizaci převedena do majetku Ministerstva financí

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Kdy se daň z nemovitosti přiznává?

Přiznání k dani z nemovitosti (formulář je dostupný na stránkách finanční správy) se podává tzv. dopředně, tj. podává se za rok, ve kterém budete daň platit. V praxi to znamená, že pokud jste během roku 2023 nabyli nemovitost, musíte do 31. ledna 2024 podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Kromě získání nemovitosti se na vás tato povinnost vztahuje i v následujících případech:

 • nemovitost vlastníte déle a v roce 2022 se změnily okolnosti důležité pro stanovení daně (tj. stavba přístavby, změna v užívání stavby nebo částečná demolice nemovitosti).
 • část nemovitosti jste prodali nebo darovali, a i poté v daném kraji vlastníte nemovitost. 

Formulář k přiznání dani z nemovitosti naleznete na stránkách finanční správy.

Kdy naopak přiznání podávat nemusíte?

 • přiznání jste podali již dříve a nedošlo ke změně okolnostem důležitým ke stanovení daně,
 • jediná změna se týká zvýšení či snížení místního koeficientu, který je určen pro stanovení výše daně (finanční úřad tuto změny zohlední při výpočtu daně)

Kdy se platí daň z nemovitosti?

Daň platíte ročně formou složenky, kterou vám finanční správa doručí poštou. Alternativně si můžete zařídit platbu přes SIPO, případně lze pokyny k zaplacení daně dostávat na e-mail. Pokud pak nevyužíváte ani jednu z uvedených možností a vlastníte datovou schránku, budou vám úřady potřebné informace zasílat tam. 

Daň z nabytí nemovitosti a její zrušení

V minulosti platilo, že při koupení nemovitosti byl její nabyvatel (tj. obvykle kupující) povinen zaplatit jednorázovou daň. Ta se vypočítávala jako 4 % ze základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny, přičemž základem mohla být buď kupní cena nemovitosti, případně 75 % ze směrné hodnoty stanovené finančním úřadem. Pokud pak byla daň menší než 200 Kč, neplatila se vůbec. V září 2020 nicméně vláda rozhodla o zrušení daně z nabytí nemovitosti s platností od roku 2021. 

Navštivte Mini akademii

Daň z nemovitých věcí je jen jednou z věcí, kterou musí denně řešit běžní občané i živnostníci. Aby vaše cesta podnikáním byla co nejsnazší, připravili jsme pro vás Mini akademii – soubor třiceti videí o celkové délce 8 hodin, kde naleznete mnoho užitečných rad a tipů pro každodenní podnikatelskou praxi. Pro začínající podnikatele je navíc vstup zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek