Datum publikace 28. 07. 2022 Sdílet článek

Vše potřebné o dani z příjmů právnických osob

Author Seyfor, a. s. 2 minuty čtení 2
Náhledový obrázek

Příjmy z veškerých činností právnických osob jsou předmětem daně z příjmů. Přečtěte si, co je od daně osvobozeno, kdo je daňovým poplatníkem a za jakých okolností musíte podat daňové přiznání. Jak neplatit zbytečně a mít daňové přiznání v pořádku.

K dani z příjmů se PO musí zaregistrovat hned po vzniku. Daň z příjmů právnických osob se týká všech právnických osob a subjektů uvedených v § 17 odst. 1 zákona o daních z příjmů, kteří:

  • jsou rezidenti se sídlem na území ČR. Platí daň z příjmů ze zdrojů na území ČR i ze zahraničí,
  • jsou nerezidenti se sídlem mimo území ČR.  Platí daň z příjmů ze zdrojů pouze na území ČR.

V obou případech je vaší povinností podat daňové přiznání. Za určitých podmínek ale získáte zvýhodnění a slevy na dani.

Povinnost podat daňové přiznání odpadá, pokud jste:

  • veřejně prospěšný poplatník s příjmy, které nedaní nebo se daň vybírá srážkou (např. spolky, nadace, vysoké školy),
  • společenství vlastníků, které nedaní nebo se daň vybírá srážkou,
  • veřejná obchodní společnost,
  • zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace ode dne, kdy se o změně rozhodlo do dne zápisu změny do obchodního rejstříku (např. likvidace akciové společnosti).

Podle druhu právnické osoby se liší zdanění jejich příjmů

Obecně se daň z příjmů počítá jako součin základu daně a sazby daně. Základem daně je rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje. Musíte z něho však odečíst položky snižující základ daně a odčitatelné položky (odečíst můžete například daňovou ztrátu z minulých let, náklady na výzkum a vývoj).

Sazba činí ve většině případů 19 %. Podle zákona je však několik výjimek (např. 5 % pro investiční fond, 0 % pro fond penzijní společnosti).

Právnické osoby mají vyměřenou dobu, za kterou musí daně odvádět. Tímto zdaňovacím obdobím může být:

  • kalendářní rok,
  • hospodářský rok,
  • účetní období, pokud je delší než 12 měsíců,
  • období ode dne fúze, rozdělení nebo převodu na společníka  do konce kalendářního nebo hospodářského roku.

Existuje řada případů, ve kterých je PO od daně z příjmů osvobozena. Jedná se např. o příjmy z nájmu družstevního bytu, příjmy z odpisu dluhů při oddlužení, úrokové příjmy z veřejných sbírek, případné příjmy z dobrovolnické služby. Jejich podrobný výčet najdete v § 19 zákona o daních z příjmu.

Přemýšlíte zda podnikat jako právnická nebo fyzická osoba? Při rozhodování vám rádi pomůžeme. V mini akademii se od deseti profesionálů dozvíte informace, které jsou pro začátek podnikání důležité.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek