Daňové doklady k platbě

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 18. 12. 2022 3 minuty čtení

Pokud jste plátce DPH a vystavujete zálohové faktury, musíte do 15 dnů od zaplacení zálohy platbu vyúčtovat a vystavit běžnou fakturu (daňový doklad). Pokud ale během této lhůty například nestihnete zakázku zpracovat, je potřeba do 15 dnů klientovi vystavit daňový doklad k platbě.

S hlídáním lhůt vám pomůže iDoklad a na nevyúčtovanou zálohovou fakturu a nevystavený daňový doklad vás upozorní. Notifikaci dostanete už tři dny před uplynutím lhůty (tedy dvanáct dní od úhrady zálohové faktury), takže na vystavení daňového dokladu k platbě nezapomenete.

Vystavení daňového dokladu k platbě

Zkopírovat link Zkopírováno

Pokud je zálohová faktura uhrazená, vystavíte daňový doklad k platbě takto:

 1. V levém menu klikněte na sekci Prodej → Daňové doklady k platbě.
 2. Nový daňový doklad k platbě vytvoříte kliknutím na ikonku Nový icon a vyberete si uhrazenou zálohovou fakturu, ke které doklad vystavujete, kliknutím na tlačítko Vybrat. (V seznamu se vám zobrazí pouze zálohové faktury s přijatou platbou, ke které zatím není vygenerovaný daňový doklad.)
 3. Nebo v sekci Prodej klikněte na Úhrady a vyberte uhrazenou zálohovou fakturu. Klikněte na ikonku Daňový doklad k přijaté platbě blank a vystavte jej.

 

Daňový doklad k platbě vystavíte také při zadavání nové úhrady zálohové faktury:

 1. V levém menu klikněte na sekci Prodej → Zálohové faktury → vyberte konkrétní fakturu.
 2. V detailu faktury si vyberte záložku Úhrady a na řádku s úhradou klikněte na tlačítko Daňový doklad k přijaté platbě.

V obou případech se vám po stisknutí tlačítka Daňový doklad k přijaté platbě zobrazí detail vygenerovaného dokladu. Upravíte v něm popis položek, členění DPH nebo datum vystavení a změny potvrdíte tlačítkem Uložit.

Vygenerovaný a uložený daňový doklad najdete v záložce Daňové doklady k platbě.

Odeslání daňového dokladu k platbě

Zkopírovat link Zkopírováno

Daňový doklad pošlete zákazníkovi, účetní nebo jinému příjemci stejně jako například fakturu. V detailu dokladu klikněte na tlačítko Odeslat a v otevřeném okně s nabídkou vyberte jakoukoliv kombinaci adresátů. Na všechny zvolené adresy iDoklad odešle doklad současně a podle šablon vytvořených v Nastavení (v levém menu klikněte na Nastavení → E-maily a komunikace):

 • Od: vyplňte e-mailovou adresu, ze které se daňový doklad k platbě bude posílat.
 • Zákazníkovi: doplňte e-mailovou adresu odběratele. Odeslané doklady budou v seznamu označené ikonou blank .
 • Účetnímu: v Nastavení zadejte hlavičku, texty a e-mailovou adresu zprávy určené pro účetní firmy.
 • Kopie: odešlete doklad na firemní e-mailovou adresu, kterou jste si nastavili v sekci Nastavení → Firma.
 • Další příjemci: zatržením zobrazte pole, ve které jsou předvyplnění Další příjemci z karty kontaktu. E-mailové adresy můžete upravit, smazat nebo doplnit další, na které chcete fakturu poslat (jednotlivé adresy oddělte enterem).
 • Předmět a Text e-mailu: pole se vyplní podle šablony, kterou máte pro daný typ odesílaného dokladu vytvořenou v sekci Nastavení → E-maily a komunikace. Předmět i text můžete upravit a jednotlivé proměnné vynechat nebo zaměnit za jiné.

Daňový doklad můžete odeslat rovnou při zadání úhrady. Stačí v okně pro přidání úhrady zatrhnout možnost Vystavit daňový doklad k úhradě, následně se vám zobrazí možnost Odeslat daňový doklad zákazníkovi. Pokud ji zatrhnete, po přidání úhrady se vygenerovaný daňový doklad automaticky odešle na e-mailovou adresu zákazníka.

Tisk daňového dokladu k platbě

Zkopírovat link Zkopírováno

Daňový doklad k platbě vytiskněte kliknutím na ikonku Tisk blank v detailu daňového dokladu nebo vyexportujte do PDF kliknutím na ikonku blank.

Byly tyto informace užitečné?
0 0

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma