Finance – Pokladna

Zkopírovat link Zkopírováno
Poslední aktualizace: 23. 4. 2024 5 minut čtení

Pokladna (agenda Finance → Pokladna) slouží k evidenci přijatých i vydaných pokladních dokladů. Evidují se zde například hotovostní úhrady vámi vystavených faktur a dobropisů, ale také účtenky a paragony k hotovostním platbám v obchodech nebo od jiných podnikatelů.

icon Nový příjem – po kliknutí na ikonku vybíráte ze dvou možností:

 • Nový příjem – ručně zadáte nový příjmový pokladní doklad (například vklad hotovosti na bankovní účet).
 • Nový příjem úhrada faktury – vyberete ze seznamu nespárovaných dokladů, ke kterému chcete pokladní doklad přiřadit.

icon Nový výdaj – po kliknutí na ikonku vybíráte ze dvou možností:

 • Nový výdaj – ručně zadáte výdajový pokladní doklad (například výběr peněz z pokladny na bankovní účet).
 • Nový výdaj úhrada faktury – vyberete ze seznamu nespárovaných dokladů, ke kterému chcete pokladní doklad přiřadit.

icon Párovat – ikonka se aktivuje, když označíte jeden nespárovaný pokladní doklad. Kliknutím na ni si zobrazíte seznam nespárovaných dokladů a vyberete ten, ke kterému chcete pokladní doklad přiřadit.

icon Stav pokladny – kliknutím na ikonku si zobrazíte okno, v jehož horní části vyberete Pokladnu a období, pro které chcete stav zobrazit. Ve spodní části uvidíte, kolik dokladů se vytvořilo a s jakou celkovou sumou zvlášť za výdaje a zvlášť za příjmy.

icon Sestavy – Seznam dokladů – kliknutím na ikonku si vygenerujete celkový seznam pokladních dokladů, který si můžete vytisknout nebo exportovat do PDF či RTF. Když v přehledu pokladních dokladů použijete filtr nebo ručně označíte některé doklady, v seznamu se vám zobrazí jen označené položky.

icon Nastavení – kliknutím na ikonku zobrazíte Nastavení pokladny, kde si upravíte pokladny, případně si můžete vytvořit i novou pokladnu nebo zadat či upravit platební terminál.

Filtrování seznamu

Zkopírovat link Zkopírováno

Pro lepší orientaci v přehledu bankovních pohybů použijte záložky zobrazující jen Příjmy nebo Výdaje.

Kliknutím na tlačítko Filtr icon můžete pokladní doklady filtrovat i podle data, ceny, pokladny, druhu dokladu, štítku nebo vybrat jen doklady s DPH.

Tlačítkem Vypnout všechny filtry zrušíte filtrování seznamu a zobrazíte opět všechny pokladní doklady.

Pokud do pole s lupou (screen s vyhledávačem) napíšete text nebo číslo, uvidíte v seznamu jen položky, které obsahují zadaný údaj v některém ze sloupců Číslo dokladu, Partner nebo Popis.

Z každého pokladního dokladu se můžete prokliknout na detail faktury, se kterou byl doklad spárovaný, a to kliknutím na číslo dokladu ve sloupci Spárované.

Kliknutím na tlačítko iconNastavení seznamu nastavíte sloupce, které chcete v přehledu pokladních dokladů zobrazovat. Přetahováním myší můžete upravit i jejich pořadí. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko Aplikovat a uložit.

Karta pokladního dokladu

Zkopírovat link Zkopírováno

Nový pokladní doklad vytvoříte kliknutím na ikonku Nový příjem icon nebo Nový výdaj icon . Uložený pokladní doklad otevřete kliknutím na jeho číslo v seznamu (sloupec Číslo dokladu) nebo na ikonku icon.

Pokladní doklad nepodporuje typ ceny „PDP“ pro přenesenou daňovou povinnost.

Na kartě pokladního dokladu najdete následující pole:

 • Pokladní doklad č. – iDoklad číslo pokladního dokladu doplní podle nastavení číselné řady v nastavení pokladny. Pro nový, ještě neuložený, doklad můžete číslo editovat kliknutím na ikonku icon.
 • Štítky – tlačítkem za nadpisem Štítky přidáte jeden nebo několik štítků, jejich podrobný popis najdete v sekci nápovědy Štítky.
 • Spárováno s fakturou – po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam nespárovaných dokladů, vyberete ten, který chcete spárovat, a potvrdíte kliknutím na tlačítko Vybrat.
 • Pokladna – v poli Pokladna zadáváte buď Novou pokladnu (pokud nemáte žádnou zadanou v nastavení pokladny), nebo se vyplní předvolená pokladna. Z rolovací nabídky můžete vybrat i jiný bankovní účet, pokud jich máte uložených víc.
 • Variabilní symbol / Paragon – číslo důležité pro identifikaci platby
 • Datum pohybu – můžete zadat ručně formátem DD.MM.RRRR nebo kliknutím na ikonu kalendáře (ikona) a výběrem konkrétního data.
 • Partner – do pole můžete vybrat partnera uloženého v seznamu Kontaktů. Pod jeho identifikačními údaji vidíte barevnou ikonku, která označuje jeho spolehlivost plátce DPH. Když na ikonku najedete myší, iDoklad zobrazí bližší vysvětlení.
 • Osoba – jméno a příjmení osoby, které vystavujeme pokladní doklad.
 • Popis – do pole můžete doplnit podrobnosti k pokladnímu dokladu nebo účel platby.
 • Měna – je navolená vybranou pokladnou. Pokud byste chtěli pokladnu změnit, je nutné zvolit jinou pokladnu.
 • Položky – každý pokladní doklad má jen jednu položku se svým názvem a cenou, případně typem ceny, sazbou DPH a členěním DPH pro plátce DPH.

Pokladní doklad uložíte kliknutím na tlačítko Uložit, případně ho můžete vytisknout.

Z iDokladu vytisknete pokladní doklady k fakturám, které mají nastavený způsob úhrady na hodnotu Hotově. Abyste mohli pokladní doklad vytisknout, je potřeba, abyste na dané faktuře měli zaškrtnuté pole Uhrazeno a vyplněné Datum platby.

Pokladní doklad se za výše uvedených okolností vytvoří automaticky při uložení faktury a iDoklad mu přidělí vlastní číslo. Vygeneruje ho na základě Číselné řady zadané v Nastavení pokladního dokladu. Toto číslo nemůžete dodatečně změnit.

Dále v nastavení volíte vzhled tiskové sestavy – počet kopií, formulář a jazyk, ve kterém má být doklad vytištěný.

Pokud chcete doklad zobrazit nebo vytisknout, jděte do seznamu Faktur vydaných. Označte zvolenou fakturu a klikněte na tlačítko se symbolem Tiskárny – v jeho nabídce zvolte možnost Pokladní doklad. Aplikace se přepne do náhledu tisku, kde můžete pokladní doklad vytisknout nebo exportovat.

Formulář pokladního dokladu obsahuje všechny náležitosti dané legislativou:

 • název příjmový pokladní doklad,
 • číslo dokladu,
 • datum, ke kterému byl doklad vystavený,
 • údaje o vystaviteli,
 • údaje příjemci,
 • částku (číselně i slovně).

Do účelu platby se automaticky doplní text Úhrada faktury č. XXX. V dolní části dokladu se vytisknou údaje Vydal a Přijal. Podepsat je můžete ručně.

Byly tyto informace užitečné?
0 0

Stále si nevíte rady?

blank

miniakademie iDoklad

miniakademie
blank

Zeptejte se komunity na FB

Začít chat na FB

Mohlo by vás zajímat

Vybrat jiné téma