Seznam

Ceník/Sklad / Seznam

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Ceník/Sklad

IK_skok_jinam Skladové pohyby

Seznam nabízí přehled všech evidovaných položek. Položka může být označena jako skladová nebo neskladová. U skladových položek najdete ve sloupci Stav skladu aktuální zásobu dané položky na skladě.

Sloupec Stav skladu

Sloupec Stav skladu

Se seznamem pracujete standardním způsobem popsaným v kapitole Ovládání aplikace.

 

IK_tisk Tisk – tlačítko nabízí dvě sestavy:

IK_odrazka_odsazena Ceník – zobrazí seznam položek, jejich název, prodejní množství, jednotku, cenu, měnu, typ ceny a druh sazby.

IK_odrazka_odsazena Stav skladů – zobrazí skladové položky, jejich stav na skladě ke zvolenému datu a měrnou jednotku.

IK_sklad Sklad – tlačítko nabízí možnost hromadně nastavit vybrané neskladové položky jako skladové nebo naopak skladové položky jako neskladové.

IK_export Export – tímto tlačítkem si vyexportujete seznam do formátu .xlsx (excel) nebo .csv.

Po stisku tlačítka se objeví výběr formátu souboru a také výběr sloupců, které mají být exportovány. Po nastavení a stisknutí tlačítka Export se v pravém dolním rohu obrazovky objeví okno s průběhem přípravy souboru a následně s tlačítkem pro stažení vyexportovaného souboru.

Tlačítko pro stažení souboru

Tlačítko pro stažení souboru

IK_upozorneni Funkce Export reaguje na zadaný filtr. V případě, že máte na seznamu zadaný filtr, vyexportují se pouze vyfiltrované položky. Stejně tak pokud máte v seznamu některé položky označené (zatržením okénka IK_fajfka) , vyexportují se pouze tyto označené položky.

 

Filtrování seznamu

Pro rychlý přehled o položkách lze využít filtr, pomocí kterého si jednoduše zobrazíte Skladové položky, Neskladové položky, nebo Položky s nulovým stavem (tj. skladové položky, které mají nulový, nebo záporný stav na skladě).

IK_odrazka Hledaný text – zapíšete-li do pole text, seznam se omezí na položky, které zadanou skupinu znaků obsahují na kterékoliv pozici ve sloupci Popis.

IK_odrazka Vymazat filtr – tímto tlačítkem zrušíte veškeré filtrování seznamu.

Ceníková položka

Karta ceníkové položky obsahuje následující pole:

IK_odrazka Popis – označení zboží nebo služby, pod kterým položku v seznamu vyhledáte. Na faktuře se doplní do kolonky Položka.

IK_odrazka Prodejní množství – počet měrných jednotek prodávaného zboží nebo služby.

IK_odrazka Jednotka – doplňte podle vlastního uvážení (ks, m, hod), jednotka se uvádí v tiskových výstupech.

IK_odrazka Čárový kód – vypište nebo vložte pomocí čtečky EAN zboží. Položku s čárovým kódem lze vložit pomocí čtečky do faktury či prodejky.

IK_odrazka Cena – v tomto poli zadejte cenu jedné měrné jednotky. Podle vybraného Typu ceny (s daní / bez daně) se výsledná částka může ještě navýšit o DPH.

IK_odrazka Typ ceny – na této volbě závisí výpočet výše daně z přidané hodnoty a tedy i výsledné ceny za položku.

IK_odrazka_odsazena S daní – částka zapsaná v poli Cena zahrnuje již DPH a na faktuře se z ní vypočítá podle sazby daně Cena bez DPH. Tento postup však může být problematický, protože se podle zákona o DPH pro výpočet daňového základu povinně používá čtyřmístný koeficient a vypočtená cena bez daně tedy nemusí být matematicky přesná.

IK_odrazka_odsazena Bez daně – částka v poli Cena je v tomto případě bez daně a iDoklad k ní naopak přičte DPH vypočítané podle uvedené sazby daně – výsledná cena na faktuře se tedy navýší o procenta určená zvoleným Druhem sazby DPH. Tento způsob výpočtu doporučujeme.

IK_odrazka_odsazena Jen základ – volba je určená především pro doklady vystavované v Režimu přenesení daňové povinnosti.

IK_odrazka Měna – volbou měny ovlivníte nabídku položek zobrazených pro dosazení do faktury – iDoklad totiž nabídne pouze takové položky ceníku, které odpovídají měně vybrané na Kartě faktury.

IK_odrazka Druh sazby DPH – z roletové nabídky vyberte sazbu, se kterou zboží prodáváte. Pole nabízí zákonem dané varianty (snížená/základní/nulová), jejich procentuální hodnoty vypočtené na dokladu pak vždy odpovídají národní legislativě.

IK_odrazka Členění DPH – máte-li v nastavení firmy zatrženou možnost Členění DPH, můžete si u každé položky ceníku zvolit kód členění DPH, který se bude přenášet do faktury spolu s položkou.

IK_odrazka Sledovat stav skladu – zatržením této volby označíte položku jako skladovou. Na takové položce lze poté evidovat skladové pohyby a sledovat její stav na skladě. Pokud zrušíte volbu Sledovat stav skladu, skladové pohyby na položce v tabulce Historie skladových pohybů se skryjí a položka je opět neskladová. Po opětovném zatržení volby se skryté skladové pohyby zase zobrazí.

IK_upozorneni Po zatržení volby Sledovat stav skladu se na nově vytvářené položce zobrazí také pole pro zadání počátečního stavu skladové položky. Počáteční stav na dříve neskladových položkách vložíte po zatržení volby Sledovat stav skladu přes tlačítko Přidat skladový pohyb.

IK_odrazka Zůstatek na skladě – udává aktuální stav této položky na skladě

IK_odrazka Přidat skladový pohyb – tímto tlačítkem lze vložit skladový pohyb nenavázaný na fakturu (např. inventurní rozdíl, přirozený úbytek, atd.). Zadáte zde datum skladového pohybu, množství a popis. Příjmy na sklad zadávejte s kladným množstvím, výdaje se záporným.

Karta skladové položky

Karta skladové položky

IK_upozorneni Skladové pohyby se vytvoří automaticky z faktur přidáním položky z ceníku nebo použitím našeptávače, nebo je lze zadat ručně přímo v detailu položky.

Historie skladových pohybů

U skladový položek je navíc také tabulka Historie skladových pohybů, která obsahuje všechny skladové pohyby této konkrétní položky. Tlačítkem IK_smazat_polozku_faktury lze daný pohyb smazat.

V případě, že byl smazaný pohyb vytvořený z faktury, položka na faktuře zůstane zachovaná. Vymaže se ale vazba této položky na sklad (v detailu faktury zmizí u položky ikona skladu).