Daňové doklady k platbě

Prodej / Daňové doklady k platbě

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Zálohové faktury

Zákon stanovuje povinnost vystavení daňového dokladu do 15 dnů po úhradě zálohové faktury. Daňový doklad k platbě je nutné vystavit v případě, kdy do dané lhůty zálohovou fakturu nevyúčtujete běžnou fakturou.

IK_upozorneni iDoklad upozorní na nevystavený daňový doklad nebo nevyúčtovanou uhrazenou zálohovou fakturu. 3 dny před uplynutím lhůty (tj. 12 dnů od úhrady zálohové faktury) přijde notifikace v případě, že k úhradě není vystavený daňový doklad ani není zálohová faktura vyúčtovaná.

Daňové doklady k platbě mají samostatný seznam a číselnou řadu. Daňový doklad lze vystavit ke každé úhradě zálohové faktury. K jedné zálohové faktuře tedy může existovat více daňových dokladů. Ve vyúčtování zálohové faktury se pak objeví všechny daňové doklady, které k ní jsou vytvořené.

 

Vystavení daňového dokladu

Daňový doklad lze vystavit k již existující úhradě nebo při přidávání nové úhrady zálohové faktury.

Pokud úhrada k zálohové faktuře již existuje, lze daňový doklad vystavit:

IK_Odrazka_01 V seznamu Daňových dokladů k platbě pomocí tlačítka Nový a výběrem úhrady ze zobrazeného seznamu úhrad zálohových faktur.

Vytvoření nového daňového dokladu k platbě na seznamu Daňových dokladů

Vytvoření nového daňového dokladu k platbě na seznamu Daňových dokladů

Výběr úhrady zálohové faktury, ke které má být vystavený daňový doklad

Výběr úhrady zálohové faktury, ke které má být vystavený daňový doklad

IK_upozorneniV seznamu se zobrazují pouze úhrady zálohových faktur, které mají kladnou částku a není k nim ještě vygenerovaný daňový doklad.

IK_Odrazka_02 V seznamu úhrad pomocí tlačítka Daňový doklad, kterou najdete na řádku s úhradou nebo nahoře nad seznamem.

Vystavení daňového dokladu pomocí funkce Daňový doklad v přehledu úhrad

Vystavení daňového dokladu pomocí funkce Daňový doklad v přehledu úhrad

IK_Odrazka_03 V detailu úhrad k jedné zálohové faktuře pomocí tlačítka Daňový doklad na řádku s úhradou.

Vystavení daňového dokladu pomocí funkce Daňový doklad v seznamu úhrad k jedné zálohové faktuře

Vystavení daňového dokladu pomocí funkce Daňový doklad v seznamu úhrad k jedné zálohové faktuře

V těchto případech se po stisknutí tlačítka zobrazí detail vygenerovaného daňového dokladu, kde lze upravit popis položek, členění DPH nebo datum vystavení a daňový doklad uložit.

 

Při přidávání nové úhrady k zálohové faktuře lze daňový doklad vystavit takto:

IK_Odrazka_01 Při přidávání nové úhrady v seznamu zálohových faktur nebo v detailu úhrad jedné zálohové faktury zatrhnutím možnosti Vystavit daňový doklad k úhradě v okně pro přidání úhrady.

Přidávání úhrady v seznamu úhrad

Přidávání úhrady v seznamu úhrad

Přidávání úhrady v detailu úhrad k jedné zálohové faktuře

Přidávání úhrady v detailu úhrad k jedné zálohové faktuře

Okno pro přidání úhrady s možností vystavit daňový doklad

Okno pro přidání úhrady s možností vystavit daňový doklad

V tomto případě je daňový doklad vygenerovaný a zároveň uložený a najdete ho na záložce Daňové doklady k platbě.

 

Odesílání daňového dokladu

Daňový doklad lze odeslat zákazníkovi, účetní a dalším příjemcům stejně jako například faktury. Po stisku tlačítka Odeslat otevře okno nabídkou, kde zatržením vyberete jakoukoliv kombinaci adresátů. iDoklad pak doklad pošle na všechny zvolené adresy současně, a to podle šablon vytvořených v nastavení.

IK_odrazka Od – v poli vidíte adresu, která se zobrazí příjemcům vašeho e-mailu. Server, z něhož se e-maily odesílají, si zvolíte v Nastavení e-mailů.

IK_odrazka Zákazníkovi – doplní se e-mailová adresa odběratele. Odeslané doklady budou v seznamu označené ikonou IK_faktura_odeslana_odberateli.

IK_odrazka Kopie – touto volbou odešlete doklad na firemní e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou v záložce Nastavení firma. Využijete např. při vystavování faktur na svém mobilním telefonu.

IK_odrazka Účetnímu – hlavičku, texty i e-mailovou adresu zprávy určené pro účetní firmu zadáte v Nastavení.

IK_odrazka Další příjemci – po zatržení se zobrazí pole, ve které jsou předvyplnění Další příjemci z karty kontaktu. Toto pole lze editovat, e-mailové adresy smazat nebo doplnit další libovolnou e-mailovou adresu, na níž fakturu chcete poslat.

IK_odrazka Předmět / Text e-mailu – doplní se vzorová šablona pro text e-mailu, kterou máte pro typ odesílaného dokladu zadanou Nastavení e-mailů. V případě potřeby můžete předmět i text e-mailové zprávy samozřejmě libovolně přepsat a proměnné vynechat nebo zaměnit za jiné.

Odesílání daňového dokladu

Odesílání daňového dokladu

Daňový doklad lze také odeslat rovnou při přidání úhrady. V okně pro přidávání úhrady se po zatržení možnosti Vystavit daňový doklad k úhradě objeví ještě možnost Odeslat daňový doklad zákazníkovi. Zatržením této možnosti je po přidání úhrady vygenerovaný daňový doklad automaticky odeslaný na e-mailovou adresu zákazníka.

Nastavení vytvoření a odeslání daňového dokladu při přidávání úhrady

Nastavení vytvoření a odeslání daňového dokladu při přidávání úhrady

 

Tisk daňového dokladu

Daňový doklad k platbě lze vytisknout standardně pomocí funkce Tisk. Lze jej také vyexportovat do PDF.