Karta cenové nabídky

Prodej / Cenové nabídky / tlačítko Nová cenová nabídka

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam nabídek

Novou cenovou nabídku vytvoříte pomocí tlačítka Nová IK_nova_polozka nebo Kopírovat IK_Kopirovat. Uložený doklad otevřete v seznamu poklepáním na jeho číslo nebo tlačítkem Upravit IK_upravit.

IK_upozorneni Tip: Novou cenovou nabídku založíte z kteréhokoliv místa aplikace i pomocí tlačítka IK_nova_karta_jakakoliv.

Řadu opakovaně vyplňovaných údajů si můžete zadat v Nastavení.

Na kartě cenové nabídky najdete následující pole:

IK_odrazka Šablona – vyberte z nabídky šablonu, ze které chcete vystavit nabídku. Šablony zadáte na záložce Nastavení - Prodej - Šablony.

IK_odrazka Cenová nabídky č. iDoklad číslo na cenové nabídce dosadí podle konfigurace v Nastavení. U nově vytvářeného dokladu můžete číslo editovat pomocí ikony tužky IK_upravit.

IK_odrazka Odběratel – do pole můžete vložit zákazníka uloženého v seznamu Kontaktů, nebo pomocí tlačítka IK_plus_modre založit kartu nového kontaktu – podrobný popis najdete zde.

IK_upozorneni Pokud chcete cenovou nabídku odběrateli odeslat e-mailem, nezapomeňte na jeho adresní kartě zadat elektronickou adresu.

IK_odrazka Dodací adresa je jiná, než fakturační – toto pole je viditelné až po výběru odběratele. Zatrhněte ho, pokud chcete zadat dodací adresu, která je jiná než adresa sídla odběratele. Po zatržení se objeví pole pro výběr dodací adresy.

IK_upozorneni Pole je defaultně zatržené, pokud má odběratel některou dodací adresu označenou jako hlavní. V poli Dodací adresa je pak zvolená tato hlavní dodací adresa.

IK_odrazka Dodací adresa – pole je viditelné při zatržení volby Dodací adresa je jiná, než fakturační. Pole obsahuje na výběr všechny dodací adresy zadané u vybraného odběratele. Pomocí tlačítka IK_plus_modre můžete přidat novou dodací adresu a pomocí volby Upravit adresu lze editovat právě zvolenou dodací adresu.

IK_odrazka Způsob úhrady – nejčastěji používaný způsob si můžete zadat v Nastavení prodeje, na konkrétním dokladu se pak dá podle potřeby kdykoliv změnit.

IK_odrazka Bankovní účet – v rolovací nabídce se zobrazují bankovní účty uložené v Nastavení banky. Jako výchozí účet pro nové doklady se bere hlavní účet z Nastavení.

IK_odrazka Popis – pro lepší orientaci v seznamu cenových nabídek a v e-mailové poště můžete do pole zapsat krátkou charakteristiku dokladu. Necháte-li pole prázdné, dosadí se popis z první vložené položky.

IK_odrazka Stav nabídky – zde můžete měnit stav, ve kterém se cenová nabídka nachází. Jako výchozí je nastavena možnost Vytvořena.

IK_odrazka Vystaveno – iDoklad do tohoto pole standardně doplňuje aktuální datum. Podle potřeby ho můžete přepsat nebo vybrat z kalendáře.

IK_odrazka Platnost do – doplní se datum vystavení navýšené o počet dní, který máte zadaný v poli Platnost doNastavení prodeje. V případě potřeby můžete datum přepsat nebo vybrat z kalendáře, který otevřete tlačítkem IK_datum na pravé straně pole.

IK_odrazka Související doklady – zobrazí seznam vydaných a zálohových faktury vygenerovaných z této cenové nabídky. Poklepáním na číslo dokladu se tento doklad ihned otevře.

Podrobnosti na cenové nabídce

Pod popisem je k dispozici tlačítko IK_Vice_podrobnosti_zelene, určené k rozšíření karty cenové nabídky v případě, kdy chcete zadat nebo změnit další, méně často používané údaje. Stejným tlačítkem oddíl opět zavřete.

IK_odrazka Číslo účtu – v poli je uvedené číslo vašeho bankovního účtu, které jste zadali v Nastavení firmy. Číslo i banka se dá libovolně změnit.

IK_odrazka Název banky – pole se automaticky doplní po výběru kódu u čísla účtu.

IK_odrazka IBAN / SWIFT – mezinárodní číslo bankovního účtu a identifikační kód banky jsou potřeba při mezinárodním platebním styku. Aplikace je doplní při výběru banky (pokud jimi banka disponuje).

IK_odrazka Objednávka/smlouva – můžete využít k uvedení čísla objednávky nebo smlouvy pro tuto nabídku.

IK_odrazka Nastavení cizí měnyna všechny cenové nabídky se automaticky dosazuje Domácí měna zadanáNastavení firmy, v případě potřeby však můžete z roletové nabídky vybrat jakoukoliv cizí měnu. Aplikace po výběru měny načte denní kurz ČNB (ECB), který si můžete libovolně upravit.

IK_upozorneni Výběr měny také ovlivní nabídku položek, které do faktury přidáváte z Ceníku – do dokladu je totiž možné vložit pouze položky vytvořené v měně odpovídající měně faktury.

IK_odrazka Text před/za položkami faktury – jedná se o doprovodné texty, uvedené na tiskovém nebo PDF výstupu dokladu před/za položkami. Tyto texty se přenesou do faktury vygenerované z cenové nabídky.

IK_odrazka Poznámka – vaše interní poznámka k dokladu se na tištěném formuláři nezobrazí.

Podrobnosti můžete po editaci tlačítkem opět zavřít, jejich nastavení se uloží.

Dále na kartě cenové nabídky najdete:

Seznam položek

Položky můžete přidat ručně nebo z ceníku, oba postupy jsou stejné jako na faktuře a popisujeme je zde.

 

Příloha

Pomocí tlačítka Načíst přílohu připojíte k cenové nabídce libovolný soubor ve formátu PNG, JPEG, JPG, PDF, ZIP, RAR, XLSX, DOCX, ODT, ODS nebo TXT a maximální velikost souboru je 1MB. Přílohu lze odeslat zákazníkovi e-mailem spolu s cenovou nabídkou.

Výsledná cena dokladu

IK_odrazka Cena bez DPH / DPH / celkem – dole na cenové nabídce vidíte celkový součet cen položek rozepsaný pro účely DPH. Ceny jsou uvedené v domácí měně, nebo v měně, kterou jste vybrali v Podrobnostech. Při každé změně na položkách se částky hned přepočítají.

Ovládací tlačítka

IK_ulozit_modre_tlacitko Uložit – ať už vytváříte novou cenovou nabídku nebo opravujete stávající, provedené úpravy tímto tlačítkem uložíte, doklad současně zavřete a přesunete se do seznamu cenových nabídek.

IK_odeslat_sede_tlacitko Odeslat – otevře se karta Odeslání nabídky emailem, na které si můžete individuálně upravit text zadaný v Nastavení e-mailů a zvolit adresy, na které chcete doklad odeslat.

IK_tisk_sede_tlacitko Tisk – po stisku tlačítka iDoklad otevře náhled na tiskovou podobu cenové nabídky. Z náhledu pak můžete doklad vytisknout nebo exportovat do některého z nabízených formátů.

IK_export_do_PDF PDF – po stisku tlačítka se vygeneruje PDF a cenová nabídka se uloží.

IK_zpet Zpět – cenovou nabídku zavřete bez uložení.